logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Open data v ERP PROXIO

Open data neboli otevřená data jsou fenoménem poslední doby. Jde o data poskytovaná ve zdrojové surové podobě a s licencí, která umožňuje jejich další zpracování bez omezení.

Cílovým konzumentem otevřených dat je zejména stroj (aplikace), a proto je nutné poskytovat je formou a ve formátech, které umožní nejen prvotní zpracování, ale i případné aktualizace dat. Pro poskytování otevřených dat je fungující integrovaný informační systém nezbytnou podmínkou.

Poskytovatel otevřených dat musí vždy upřednostnit bezpečný a bezproblémový provoz svého informačního systému před poskytováním otevřených dat, byť se to může z pohledu konzumenta otevřených dat jevit jako přístup nevhodný a sobecký. Nicméně bez dobře fungujícího informačního systému nelze poskytovat kvalitní otevřená data. Jako základní téma proto musí být řešena bezpečnost, a to jak z hlediska obsahu dat, tak z hlediska přístupu k datům.

Bezpečný obsah dat musí být zajištěn již při jejich čerpání z informačního systému vyloučením zejména dat osobních či jinak citlivých. Toho lze nejlépe dosáhnout automatickou transformací dat dle předem definovaného algoritmu, kterým jsou data získávána ze zdrojového systému se současným vyloučením lidského vstupu. Vstup uživatele je nezbytný ve fázi definice a odsouhlasení algoritmu transformace dat, případně při konečné kontrole připravených dat.

Bezpečný přístup k datům musí zajistit přístup konzumentů k poskytovaným datům a zároveň zabezpečit informační systém proti útokům či jen neúmyslnému negativnímu ovlivnění. Přirozeně se zde nabízí oddělení poskytovaných otevřených dat od vnitřního informačního systému a jejich zpřístupnění např. v DMZ či cloudu.

"ERP Systém PROXIO podporuje poskytování otevřených dat prostřednictvím nástrojů pro výběr a export dat do externího úložiště. V PROXIO lze definovat transformační dotazy, které určují strukturu i podmínky pro výběr dat, a transformací získaná data lze uložit do určené databáze umístěné mimo provozní systém. Lze nastavit periodu pro opakované zpracování dat a tím poskytovat data v určených časových řezech (měsíčně, pololetně apod.). Aktivita při zpracování dat je na straně PROXIO, čímž je dosaženo úplného oddělení provozního systému od poskytnutých dat. PROXIO umožňuje na bázi KEVIS vytvořit katalog otevřených dat, který zajistí evidenci datových sad otevřených dat, jejich uložení a zpřístupnění uživatelům a poskytnutí dat formou datového výstupu pro strojní zpracování," říká Jiří Krejnický, hlavní architekt společnosti MARBES CONSULTING.

PROXIO dokáže technicky podpořit poskytování otevřených dat z informačního systému, avšak nevyřeší otázku, jaká data poskytovat. Na ni si musí každý správce či provozovatel informačního systému odpovědět sám. Pro naplnění myšlenky otevřených dat poskytujte co nejvíce veřejných dat a nechte ostatní, ať přemýšlí, jak vaše data využijí.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 4. ledna 2016 - pondělí

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

GDPR Compliance