logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Open data v ERP PROXIO

Open data neboli otevřená data jsou fenoménem poslední doby. Jde o data poskytovaná ve zdrojové surové podobě a s licencí, která umožňuje jejich další zpracování bez omezení.

Cílovým konzumentem otevřených dat je zejména stroj (aplikace), a proto je nutné poskytovat je formou a ve formátech, které umožní nejen prvotní zpracování, ale i případné aktualizace dat. Pro poskytování otevřených dat je fungující integrovaný informační systém nezbytnou podmínkou.

Poskytovatel otevřených dat musí vždy upřednostnit bezpečný a bezproblémový provoz svého informačního systému před poskytováním otevřených dat, byť se to může z pohledu konzumenta otevřených dat jevit jako přístup nevhodný a sobecký. Nicméně bez dobře fungujícího informačního systému nelze poskytovat kvalitní otevřená data. Jako základní téma proto musí být řešena bezpečnost, a to jak z hlediska obsahu dat, tak z hlediska přístupu k datům.

Bezpečný obsah dat musí být zajištěn již při jejich čerpání z informačního systému vyloučením zejména dat osobních či jinak citlivých. Toho lze nejlépe dosáhnout automatickou transformací dat dle předem definovaného algoritmu, kterým jsou data získávána ze zdrojového systému se současným vyloučením lidského vstupu. Vstup uživatele je nezbytný ve fázi definice a odsouhlasení algoritmu transformace dat, případně při konečné kontrole připravených dat.

Bezpečný přístup k datům musí zajistit přístup konzumentů k poskytovaným datům a zároveň zabezpečit informační systém proti útokům či jen neúmyslnému negativnímu ovlivnění. Přirozeně se zde nabízí oddělení poskytovaných otevřených dat od vnitřního informačního systému a jejich zpřístupnění např. v DMZ či cloudu.

"ERP Systém PROXIO podporuje poskytování otevřených dat prostřednictvím nástrojů pro výběr a export dat do externího úložiště. V PROXIO lze definovat transformační dotazy, které určují strukturu i podmínky pro výběr dat, a transformací získaná data lze uložit do určené databáze umístěné mimo provozní systém. Lze nastavit periodu pro opakované zpracování dat a tím poskytovat data v určených časových řezech (měsíčně, pololetně apod.). Aktivita při zpracování dat je na straně PROXIO, čímž je dosaženo úplného oddělení provozního systému od poskytnutých dat. PROXIO umožňuje na bázi KEVIS vytvořit katalog otevřených dat, který zajistí evidenci datových sad otevřených dat, jejich uložení a zpřístupnění uživatelům a poskytnutí dat formou datového výstupu pro strojní zpracování," říká Jiří Krejnický, hlavní architekt společnosti MARBES CONSULTING.

PROXIO dokáže technicky podpořit poskytování otevřených dat z informačního systému, avšak nevyřeší otázku, jaká data poskytovat. Na ni si musí každý správce či provozovatel informačního systému odpovědět sám. Pro naplnění myšlenky otevřených dat poskytujte co nejvíce veřejných dat a nechte ostatní, ať přemýšlí, jak vaše data využijí.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 4. ledna 2016 - pondělí

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj