logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Chytré parkování jako služba občanům

Služba parkovacího systému pokrývá nejen vlastní proces vydání dlouhodobých parkovacích oprávnění, případně povolení k vjezdu z pohledu autority, ale zároveň je i službou občanům, která je navržená a provozovaná v rámci portálu občana nebo jako součást projektů Smart City.

První a hlavní částí řešení MARBES CONSULTING je takzvaná Výdejna. Aplikace slouží k vydání a správě dlouhodobých parkovacích oprávnění. Pracovník zde zaeviduje a zpracuje žádosti občanů o vydání nebo změnu parkovacího oprávnění. Ke každé žádosti může přidat veškeré předložené doklady formou příloh a zároveň vydat a vytisknout žadateli příslušná potvrzení.

Výdejna je moderní webová aplikace, při jejíž tvorbě jsme využili dlouholeté zkušenosti v oboru agendových systémů. Veškeré činnosti, které pracovníci výdejních míst provádějí, jsme do aplikace zapracovali ve formě logických celků a návazností. Každý pracovník se díky tomu dokáže v aplikaci rychle zorientovat, aniž by bylo potřeba dlouhého a nudného zaškolení.

Výstupem z aplikace Výdejna mohou být jak tištěné parkovací karty, tak parkovací oprávnění v čistě elektronické podobě. Stejně tak je možné vydávat oprávnění formou karet s magnetickým proužkem nebo čipových karet. Samozřejmostí je schopnost aplikace informovat držitele notifikací například o blížícím se konci parkovacího oprávnění, o schválení či zamítnutí žádosti apod.

Druhou část řešení tvoří vazba na ekonomický systém. Zde jsou automaticky zpracovávány jednotlivé předpisy plateb. Aplikace podporuje realizaci plateb bezhotovostně, zároveň nabízí možnost přímo na výdejním místě provést úhradu hotově nebo kartou prostřednictvím integrované pokladny.

Součástí našeho řešení je také portálová část, jedná se v podstatě o osobní stránky držitele oprávnění. Tato část poskytuje občanům informační servis spojený s platným parkovacím oprávněním a zároveň nabízí možnost podat určité typy žádostí přímo z pohodlí jejich domova nebo kanceláře.

Další články k tématům - agenda - automatizace - oprávnění - parkování - platby - Smart City

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 27. dubna 2018 - pátek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma