logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Ve vývojovém oddělení MARBES CONSULTING pracuje 50 IT odborníků zapojených do různých rolí. Jsou to především vývojáři, analytici, návrháři uživatelského rozhraní, techničtí konzultanti a testeři. Za poslední rok jsme zapracovali do systému PROXIO více než 10000 požadavků a vydali přes 1000 finálních verzí.

"Vývojové oddělení zajišťuje rozvoj a servis pro více než 200 modulů a knihoven, které jsou v různých verzích nasazené u našich zákazníků. Jeho roční kapacita je rozdělena do tří plánovacích období, která jsou vždy zakončena vydáním verzí upravovaných modulů. Právě teď jsme dokončili měsíční testovací a stabilizační období vydáním verzí 16.2 a vstupujeme do nového plánovacího období, jehož nejdůležitějším cílem je vydání hlavních ročních verzí s označením 17. Průběžně vydáváme také stabilizační verze typu patch, které obsahují pouze drobný kompatibilní rozvoj, a verze typu hotfix opravující co nejrychleji chyby," říká Josef Svoboda, vedoucí vývoje společnosti MARBES CONSULTING.

Základní moduly informačního systému PROXIO:

Abychom dokázali vše efektivně zvládat a udržovat všechny produkty v dobré kondici, jsou moduly systému PROXIO postavené na společném technologickém jádru, které zajišťuje základní funkčnost, vzájemnou kompatibilitu a k tomu také nezbytnou infrastrukturu - tedy knihovny, JVM, Apache atd. Toto jádro je založeno na využití nejmodernějších nástrojů, které zajišťují kompilační mechanismus, správu projektů a distribuci knihoven.

Typickými pojmy, bez kterých se již žádný moderní vývoj neobejde, jsou GIT, Nexus, Jenkins či Maven, ale tento seznam nikdy nebude konečný a vždy musí odrážet aktuální trendy a potřeby vývojářů.

Firemní vývojové interní označení souhrnu takového jádra vnímáme pod pojmy TECH a BUILD. Na letošní rok již je připraveno nové, stabilní a otestované jádro s označením 8.0, které budeme během nejbližších měsíců postupně začleňovat do všech našich modulů, jejichž hlavní roční verze budou v létě uvolněny pod označením 17.

Současně s tím se již zamýšlíme, jaké nové technologie budeme pro vývoj a provoz produktů potřebovat za rok, dva nebo pět. V příštích číslech časopisu vám rádi představíme klíčové technologie, nyní následuje jen krátká ochutnávka.

Provádíme intenzivní výzkum platformy Docker, která nám pomůže zjednodušit a urychlit distribuci finálně sestavené verze, zpočátku především verze typu hotfix. Takzvané kontejnery jsou připravené aplikace včetně všech potřebných nastavení a je možné je nasazovat i přenášet všude tam, kde je tato platforma podporována.

Místem provozu může být váš privátní cloud VMware vSphere nebo kterýkoliv běžný internetový cloud, např. Amazon Web Services, Google Cloud Platfrom, IBM Bluemix.

Abychom dokázali urychlit opravu chyb, budeme do systému PROXIO integrovat chytré logovací systémy (např. ELK Stack). Díky kompletním logům ze všech modulů dokážeme lépe předcházet možným běhovým potížím a pochopit příčiny chyb. Dále se zabýváme zefektivněním tvorby a distribuce dokumentace.

Plánujeme provozovat online příručku ve formátu HTML, na kterou bude možné se připojit z našich produktů. Také se můžete těšit na podporu responzivního vzhledu aplikací (přizpůsobení se velikosti monitoru či zobrazovacího zařízení).

Nově vznikající moduly musí toto chování povinně splňovat již od letošního roku. To může být značnou výhodou všude tam, kde bude v budoucnu potřeba provozovat některé části na mobilních zařízeních.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 18. května 2017 - čtvrtek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

Speciální nabídka videokonferencí Yealink