logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Josef Svoboda

Vedoucí vývoje společnosti MARBES CONSULTING

Josef Svoboda - MARBES CONSULTING s. r. o.logo MARBES CONSULTING s. r. o.LinkedIn

Vývojové oddělení zajišťuje rozvoj a servis pro více než 200 modulů a knihoven, které jsou v různých verzích nasazené u našich zákazníků. Jeho roční kapacita je rozdělena do tří plánovacích období, která jsou vždy zakončena vydáním verzí upravovaných modulů.

Právě teď jsme dokončili měsíční testovací a stabilizační období vydáním verzí 16.2 a vstupujeme do nového plánovacího období, jehož nejdůležitějším cílem je vydání hlavních ročních verzí s označením 17.

Průběžně vydáváme také stabilizační verze typu patch, které obsahují pouze drobný kompatibilní rozvoj, a verze typu hotfix opravující co nejrychleji chyby.

Jiří Krejnický

Hlavní architekt společnosti MARBES CONSULTING

Jiří Krejnický - MARBES CONSULTING s. r. o.logo MARBES CONSULTING s. r. o.LinkedIn

Pro klienta úřadu je důležité, aby vždy věděl, jak má postupovat, jaké podklady potřebuje a jaké formuláře musí vyplnit. Tyto postupy bývají popsány v životních situacích, které má řada úřadů již zpracované. Popisy životních situací včetně případných doprovodných formulářů musí být bezvýhradně přesné a odpovídající potřebám klienta, nikoli vykonávaným agendám - např. co udělat při přestěhování apod.

Není nic horšího než si doma pohodlně vyplnit formulář a na úřadě zjistit, že je nutné vyplnit jiný. Nezbytná je proto důsledná průběžná aktualizace životních situací včetně formulářů a jejich zpřístupnění přehlednou formou v prostředí internetu.

Jiří Krejnický

Hlavní architekt společnosti MARBES CONSULTING

Jiří Krejnický - MARBES CONSULTING s. r. o.logo MARBES CONSULTING s. r. o.LinkedIn

ERP Systém PROXIO podporuje poskytování otevřených dat prostřednictvím nástrojů pro výběr a export dat do externího úložiště. V PROXIO lze definovat transformační dotazy, které určují strukturu i podmínky pro výběr dat, a transformací získaná data lze uložit do určené databáze umístěné mimo provozní systém. Lze nastavit periodu pro opakované zpracování dat a tím poskytovat data v určených časových řezech (měsíčně, pololetně apod.).

Aktivita při zpracování dat je na straně PROXIO, čímž je dosaženo úplného oddělení provozního systému od poskytnutých dat. PROXIO umožňuje na bázi KEVIS vytvořit katalog otevřených dat, který zajistí evidenci datových sad otevřených dat, jejich uložení a zpřístupnění uživatelům a poskytnutí dat formou datového výstupu pro strojní zpracování.

Marian Kudela

Ředitel divize elektronického vzdělávání ELOGIO společnosti MARBES CONSULTING

Marian Kudela - MARBES CONSULTING s. r. o.logo MARBES CONSULTING s. r. o.LinkedIn

Problematika vzdělávání zaměstnanců je v mnoha českých i zahraničních komerčních firmách, ale i státních a veřejných institucích stále opomíjena, případně řešena občasným vysláním zaměstnanců na školení.

MARBES CONSULTING poskytuje široké spektrum vzdělávacích služeb včetně akreditovaných vzdělávacích programů podle § 31 pro příslušný druh prohlubování kvalifikace úředníků ve veřejné správě (zákon č. 312/2002 Sb.) a nabízí kvalitní e-learningové a odborné kurzy na vzdělávacím portálu ELOGIO, který se specializuje zejména na problematiku procesního a projektového managementu.

Nabídka zaměstnání MARBES CONSULTING s. r. o.
HackerFest 2018 - největší IT Security událost v ČR