logo Merz s.r.o.

Měření efektivity výroby jako digitální služba

Merz OEE je služba (SaaS) pro výrobní společnosti všech velikostí i oblastí působení, která přináší okamžitý přehled o výrobním procesu v reálném čase, snižujte náklady, zkracujte neproduktivní časy a motivujte zaměstnance k vyšším výkonům.

OEE je jednoduchý ukazatel pro sledování a vyhodnocování využití výrobních zařízení. Při metodicky správném použití OEE pomáhá odhalit skryté kapacity, vyvážit toky ve výrobě a sledovat, jak provedené změny ovlivňují efektivitu zařízení.

Pouze exaktní měření OEE poskytuje přesná a validní data pro každodenní operativní rozhodování výrobních společností.

Ukazatel OEE kombinuje tři hlediska:

Po zapojení sběrného modulu ke zvolenému výrobnímu zařízení a internetu, lze ihned sledovat OEE, základní výrobní KPI. Výhodou Merz OEE je snadná a rychlá instalace bez nutnosti velkých investic či složitého nastavení, měření celkové efektivity výrobních zařízení je skutečně snadné.

Zákazník nepotřebuje žádné rozsáhlé IT znalosti. Stačí připojit sběrný modul Merz OEE Box k výrobnímu zařízení a Internetu, přihlásit se do webové aplikace, ověřit identitu sběrného modulu, nastavit základní parametry výroby a začít měřit.

Ve webovém prohlížeči, mobilním telefonu nebo tabletu pak zákazník vidí aktuální stav výroby na některém z připravených dashboardů, nebo si vytvoří vlastní dle svých preferencí.

Výhodou je, že Merz OEE je služba - SaaS (Software as a service - software jako služba), kterou zákazník hradí na měsíční bázi a získává ta maximální výkon s minimálními pořizovacími a provozními náklady.

Další články k tématům - dashboard - digitalizace - efektivita - internet - KPI - měření - OEE - SaaS - výroba - zaměstnanci

Článek Merz s.r.o. ze dne 29. listopadu 2018 - čtvrtek

Další články od Merz s.r.o.