logo Merz s.r.o.

MES Merz řídí a monitoruje výrobní procesy Automotive Lighting

Výrobní informační systém Systém MES Merz v jihlavské společnosti Automotive Lighting sleduje on-line výrobu, zmetkovitost, počet vyrobených kusů, vyhodnocuje prostoje a další zákaznické klíčové ukazatele.

Automotive Lighting s.r.o. je předním výrobcem v oblasti čelních světlometů osobních automobilů. V ČR působí od roku 1997 a v r. 2003 byla společnost začleněna do Magneti Marelli - koncern FIAT.

Před implementací systému MES Merz v předvýrobě Automotive Lighting byl sběr dat z výroby prováděn ručně - přepisování informací po směně. Sesbíraná data byla zaznamenávána do ERP SAP.

V roce 2006 společnost Merz s.r.o. implementovala první část stále se rozšiřujícího systému pro monitorování výrobního procesu v předvýrobě - MFO. V současné době je systém sběru dat MES Merz implementován na provozech Thermoplastů, Lakovny, Pokovení a Předmontáží.

Jde o automatický sběr dat s propracovaným systémem reportingu, který je vytvořen dle požadavků a reakcí na interní inovace zákazníka. Nedílnou součástí systému je projekt speciálního reportingu pro vizualizaci dat ve výrobě na LCD obrazovkách s přehledem předem definovaných informací.

Systém MES Merz obsahuje interface na další podnikové informační systémy jako je ERP (SAP) nebo energetický systém (Energis).

Očekávané cíle s řešením MES Merz:

Systém MES Merz má implementované rozhraní pro komunikaci s ERP SAP a systém výměny dat do energetického systému Energis. Pro potřeby projektů byly využity moduly MData (sběrný a komunikační modul), MTrack (terminálový modul pro obsluhu stroje) a MPortal (datový prezentační portál).

Hlavní přínosy řešení MES Merz:

MData - sběrný a komunikační modul

Stroje a jednotlivá předmontážní pracoviště jsou osazena PLC Fatek, které je vybavené ethernetovým komunikačním rozhraním. Toto řešení umožní unifikaci instalovaných zařízení pro obdobné stroje a snadnější rozšiřitelnost.

Pro potřeby sledování a vyhodnocování efektivity výroby jsou automaticky sbírány veličiny:

Tato data jsou z PLC Fatek poskytována modulem FatekCom k dalšímu zpracování a k uložení do databáze. Modul MData (přes MTrack) zabezpečuje současně i interface na systémy 3. stran (SAP - odvádění výroby, energetický systém Energis - souborové zasílání dat o počtu zdvihů za stroj a 15min. průměrů).

MTrack - terminálový modul

Modul MTrack je aplikace určená pro běh na libovolném PC připojeném do počítačové sítě podniku a slouží k zadávání důvodů a komentářů prostojů, odvádění výroby, zobrazení aktuální výkonnosti stroje případně dalších uživatelem požadovaných údajů. Z hlediska provozu systému je vhodné aplikaci provozovat na panelovém PC umístěném v blízkosti monitorovaných strojů tak, aby důvody prostojů zadávala přímo obsluha stroje.

Z jednoho terminálu je možné obsluhovat několik strojů. V řešení pro Automotive Lighting je použity panelové Kontron a nově PC MerzBox II - IBM kiosek s 15" dotykovou obrazovkou doplněné o čtečku čipových karet (RFID) pro identifikaci pracovníka - obsluha stroje, seřizovač, údržbář.

MPortal - datový prezentační portál

Tento modul běží na aplikačním serveru systému a slouží pro zpracování a prezentaci uložených dat ve formě reportů. K reportování je využíván nástroj MS Reporting services. Reporty jsou dostupné v podnikové síti prostřednictvím webového prohlížeče, ze kterého je možné provádět export do jiných formátů, např. xls, pdf, cvs.

Reporty je možné vytvářet přímo uživatelem pomocí nástrojů od firmy Microsoft, např. Visual Studio BI, Report Builder. Reporty poskytují funkci postupného rozklikávání (dril-down) od hlavních informací až po detailní.

Článek Merz s.r.o. ze dne 9. února 2015 - pondělí

Další články od Merz s.r.o.