logo Merz s.r.o.

MES Merz přináší přehled o stavu pracovišť v reálném čase

Společnost Merz zahájila spolupráci s firmou EGE, spol. s r.o. na implementaci řešení monitoringu činnosti strojů. Základní funkcionalitou systému bude u vybraných zařízení automatický záznam o jejich stavu.

Mezi hlavní přínosy nového řešení by měl patřit přehled o stavu pracovišť v reálném čase, dostatek kvalitních dat v jednotné databázi k tvorbě vzájemně srovnatelných reportů, analýz a ke sledování trendů a připravená HW i datová infrastruktura pro další MES-funkcionality - vizualizace, alarmy, stav zakázek, zásahy údržby, kvalifikační matice, záznam neshod apod.

Systém bude sledovat, zda je stroj v provozu a vyrábí, či nikoliv. V případě prostoje bude obsluha zadávat důvod, proč stroj nevyrábí. Získaná data budou následně zpřístupněna jak formou reportů tak pro export a další zpracování v Excelu.

Přes webový prohlížeč bude k dispozici tzv. statusboard - tzn. online přehled všech připojených strojů s informacemi o jejich aktuálním stavu. Vedoucí tedy bude moci sledovat, zda stroj vyrábí, nevyrábí nebo neběží.

O EGE

Mateřská společnost EGE, spol. s r.o. se zabývá zejména výrobou a prodejem speciálních zařízení pro energetický průmysl. Celou činnost výrobní základny lze rozdělit do tří oblastí: silnoproudá elektrotechnika, vývody generátorů elektráren (zapouzdřené vodiče) a ocelové konstrukce.

EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny především na dodávky zařízení pro potřebu elektroenergetiky doma i v zahraničí.

Článek Merz s.r.o. ze dne 30. listopadu 2015 - pondělí

Další články od Merz s.r.o.

Chraňte svá data v cloudovém řešení na míru