logo Merz s.r.o.

MES Merz řídí výrobní procesy Automotive Lighting

MES Merz sleduje online celou výrobu včetně výskytu zmetkovitosti, počtu vyrobených kusů, vyhodnocuje prostoje a další klíčové ukazatele. Automatický sběr dat je navíc doplněn propracovaným systémem reportingu.

Pro maximální přehled o výrobě je systém vybaven MAlarm modulem, který pomocí SMS podle nastavených pravidel pravidelně zasílá informace zodpovědným pracovníkům přímo na jejich mobilní telefon. Ti tak mají aktuální přehled o všech důležitých ukazatelích a v případě problémů jsou schopni okamžitě reagovat.

Nedílnou součástí systému je i vizualizace dat ve výrobě na LCD obrazovkách, kde jsou přehledně zobrazeny požadované informace.

Informace na LED obrazovkách:

Vedle SMS notifikací všech zvolených parametrů pro top management a vedoucí jednotlivých středisek našel MES Merz i další zajímavé uplatnění. Jeden z pokovovacích strojů je vybaven databází a čtečkou receptů pro tvorbu pokovovacích směsí, takže se nemůže stát, že operátor výroby navolí nesprávnou recepturu pro pokovení dílu.

Další novinkou v testovacím provozu je sledování dílu od prvního stroje. Tedy sledování kompletní historie komponentu od jeho vzniku až po zamontování do hotového světlometu. MES Merz přinesl výhody i pro servisní středisko, kdy mu systém hlásí hraniční počet cyklů lisovacích forem, a pracovníci údržby tak můžou lépe plánovat svoji činnost.

"Jednoznačným přínosem systému MES Merz je možnost okamžité reakce na vzniklé problémy nebo neočekávané situace ve výrobě. Systém sám o sobě je velkým přínosem, ale je to jen nástroj k tomu, aby se o těchto situacích vědělo. Zefektivnění výroby záleží také na přijetí opatření vycházejících ze získaných informací. MES Merz byla a je vynikající investice, která se vrátí ve velice krátkém čase. A mnohonásobně," říká Jaroslav Patzenhauer, manažer předvýroby MFO, Automotive Lighting s.r.o.

Hlavní přínosy MES Merz pro Automotive Lighting:

Před implementací systému MES Merz v předvýrobě společnosti Automotive Lighting byl sběr dat z výroby prováděn ručně. Operátor výroby zapisoval informace na papír a po směně tato data další pracovníci přepisovali do ERP SAP. Data obsahovala chyby a řídicí pracovníci je dostávali s velkým zpožděním. Kvůli této analogové metodě nebylo možné efektivně plánovat výrobu na linkách, ani optimálně využívat materiál a skladové zásoby.

Proto se vedení společnosti rozhodlo pro implementaci výrobního informačního systému MES Merz, od kterého si slibovalo především snížení reakčních časů na průběh výroby a snížení zmetkovitosti. Nasazení systému mělo také zlepšit informovanost o stavu výroby, zefektivnit využití pracovních sil i materiálové hospodářství, dále zvýšit využití strojů a pracovní síly a v neposlední řadě také zpřehlednit proces plánování.

O společnosti Automotive Lighting

Automotive Lighting s.r.o. je předním výrobcem nejmodernějších čelních světlometů do osobních automobilů. V ČR působí od roku 1997, původně pod firmou Bosch, od roku 2003 je součástí společnosti Magneti Marelli - koncern Fiat Chrysler Automobiles.

Článek Merz s.r.o. ze dne 12. března 2015 - čtvrtek

Další články od Merz s.r.o.

tesena fest 2018