logo Merz s.r.o.

Merz BI - nová metodiku pro zpracování a vyhodnocení firemních dat

Společnosti Merz a BI Experts představily na brněnském workshopu novou metodiku pro vyhodnocení a reportování velkého objemu firemních výrobních dat, informací a čísel.

Nová služba Merz BI (Business Intelligence), kde Merz s.r.o. spojuje své know-how se znalostmi BI Experts s.r.o., je logickým vyústěním dosud poskytovaných služeb klientům - výrobním společnostem. Merz BI je nástrojem, který analyzuje, porovnává, třídí a přeskupuje všechna firemní data - výrobní, finanční i obchodní.

Následně je již prověřená a jednotná nabídne v "reportovacím" prostředí (např. Power BI, Tableau, nebo Qlik Sense) přátelském pro každého běžného uživatele - manažera.

Merz BI otevírá výrobním firmám cestu, jak rychle a účinně zjišťovat příčiny ekonomického úspěchu, ale i neúspěchu. Ukazuje výrobním manažerům, jak jimi nastavené KPI vypadají v "řeči peněz" a jak ovlivňují celkový hospodářský výsledek firmy.

Stejně tak efektivní je i pro finanční oddělení,  které díky němu zjistí konkrétní příčiny finančních ztrát i zisků souvisejících s výrobním procesem.

"Jsme velká výrobní firma, která obhospodařuje množství dat, která vznikají v různých systémech. V poslední době si začínáme uvědomovat nutnost strukturovaného přístupu k těmto datům na různých stupních řízení a současně potřebu různých pohledů na data v různých dosud relativně oddělených systémech. Tyto pohledy na data musí současně obsahovat možnost rychlé změny a analýzy. Z těchto důvodů byl pro nás BI workshop  velmi přínosný, protože nám nastínil reálné možnosti řešení pro tyto oblasti," shodli se J. Boháč (Specialista řízení procesů, Představitel vedení pro IMS) a J. Kalousek (Specialista finančního controllingu ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Další články k tématům - analýza - Business Intelligence - metodika - Qlik - výroba - workshop

Článek Merz s.r.o. ze dne 5. května 2017 - pátek

Další články od Merz s.r.o.