logo MIBCON a.s.

Identifikace nespolehlivého plátce DPH v SAP

Společnost MIBCON vyvinula v systému SAP zákaznické řešení, které umí zabránit úhradě DPH na účet, který není v Registru plátců DPH nebo nespolehlivému plátci DPH.

Nejdůležitější částí řešení je blokování plateb ve vytvářeném platebním návrhu - blokace platby nespolehlivému plátci (jeden typ blokace), blokace platby na nezveřejněný bankovní účet (druhý typ blokace). Z důvodu nezdržování platebního procesu probíhá kontrola primárně proti záznamům uloženým v interní tabulce v systému SAP. Není-li pro partnera k dispozici aktuální záznam, dochází k on-line kontrole oproti Registru plátců DPH.

Součástí aplikace je i možnost ad hoc ověření spolehlivosti /nespolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů pomocí nové zákaznické transakce. Ověření je možné spustit pro zvolené partnery, nebo pro všechny partnery, ke kterým existují otevřené závazky. Ověření je možné spouštět jako pravidelnou úlohu (job), nebo ručně v okamžiku aktuální potřeby.

Ověření spolehlivosti/nespolehlivosti plátce DPH a nalezení případných nezveřejněných bankovních účtů v kmenovém záznamu dodavatele/odběratele probíhá automaticky také v okamžiku založení nebo změny kmenového záznamu partnera.

"Hledali jsme jednoduché, ale funkční řešení, které bude automatizovat proces kontroly, a tím minimalizovat riziko, že společnost uhradí fakturu nespolehlivému plátci DPH, případně pošle platbu na nezveřejněný účet", říká Zdeněk Ira, vedoucí poradenství společnosti MIBCON.

"Chtěli jsme celý proces ošetřit a přitom výrazně nezpomalit pro zákazníky klíčové momenty placení a kontroly oproti veřejným registrům budeme dále rozšiřovat," dodává Michaela Guthová, hlavní konzultantka pro oblast financí.

Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění p. p. a účinná od 1.1. 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce.

Paragraf § 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění byl touto novelou mimo jiné rozšířen o:

Další články k tématům - databáze - DPH - ERP - fakturace - registr - SAP - zákon - Zdeněk Ira - Michaela Guthová

Článek MIBCON a.s. ze dne 8. dubna 2013 - pondělí

Další články od MIBCON a.s.