logo MIBCON a.s.

Ondřej Dědina

Člen představenstva společnosti MIBCON

Ondřej Dědina - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Největší výzvou současného retailu je plynulý přechod do plnohodnotného omnichannel byznysu. A to proto, že to zákazník tak chce. Zákazník dnes neřeší, jestli nakupuje online v e-shopu, mobilní aplikaci či stojí v kamenném obchodě.

Chce mít konzistentní informace, nabídku a možnosti napříč všemi kanály. Vícekanálový přístup je zkrátka realitou dneška a stává se naprostou nutností pro budoucnost.

Ondřej Dědina

Člen představenstva společnosti MIBCON

Ondřej Dědina - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

S tím, jak roste šíře činností a technologií dodávaných skupinou MIBCON, potřebujeme diverzifikovat a pokrýt jednotlivé segmenty. Vytvoření společnosti MIBCON DIMA tak bylo logickým krokem pro další posílení našeho postavení jako jednoho z největších partnerů SAP v České republice.

Umožňuje nám poskytovat zákazníkům komplexnější portfolio služeb.

Ondřej Dědina

Člen představenstva společnosti MIBCON

Ondřej Dědina - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Optimalizované ruční procesy současné špičky náporu zejména v předvánočních nákupech nestíhají. Úspěšné firmy se již bez plně automatizovaného skladu neobejdou. Plně automatizovaný sklad přináší obchodníkům zásadní nárůst efektivity skladových procesů a sklad obsluhuje významně menší počet zaměstnanců.

Inteligentní logistická řešení přinášejí efekt nižších osobních nákladů, úspory skladovacích prostor, ale i snížení chybovosti a zvýšení produktivity práce.

Ondřej Dědina

Člen představenstva společnosti MIBCON

Ondřej Dědina - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Jsem přesvědčený, že dvacetiletá cesta MIBCONu je úspěšná také proto, že od začátku klade důraz na vyvážení pracovního a soukromého života. Jsme si vědomi, jak psychicky náročná někdy práce v našem oboru je, a proto co nejvíce podporujeme všechny členy týmu, aby se nejen v práci, ale i mimo ni, cítili v pohodě.

Řada z nás má pozitivní vztah ke sportu a outdooru, což je na atmosféře v MIBCONu znát. V duchu fair play se chováme i na projektech. Když to jde, jezdíme do práce na kole, což nám i vyneslo ocenění pražský Cyklozaměstnavatel roku.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Vstupem do 33A+ posilujeme naše know-how v oblasti internetu věcí (IoT) a digitální transformace firem, kde v dalších letech předpokládáme významný nárůst požadavků na řešení konkrétních problémů. Pro IT to znamená řadu nových výzev. A právě na ty se zaměří nově založená společnost 33A+. Vydáváme se na cestu k velkému cíli po malých krocích a jsme teprve na začátku. Statistiky ukazují, že více než polovina IoT iniciativ ve firmách zůstává ve fázi záměru, a více než polovina manažerů uvádí, že digitální transformace je mnohem těžší, než původně očekávali.

Nestačí totiž jen zavést systémy, je třeba změnit myšlení celé firmy, respektive jejích lidí. 33A+ i nás tak čeká těžká, ale zároveň hodně zajímavá práce, těšíme se na to!

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

V prostředí internetu se zákazník navíc může rozhodovat velice rychle a je důležité mu včas, prakticky ihned, předložit tu správnou nabídku. A to je právě obrovské pole působnosti pro nové technologie.

Ondřej Dědina

Člen představenstva společnosti MIBCON

Ondřej Dědina - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Zkušenosti posledních let ukazují, že neexistuje pouze jediný správný způsob prodeje. Před deseti lety objevily klasické obchody, že doplnit síť kamenných prodejen o online řešení je prakticky nutnost.

Dnes zjišťují čistě online prodejci, že rozšířením působnosti i do fyzického kontaktu se zákazníkem mohou posunout svůj business zase o krok kupředu. Je to patrné jak u malých hráčů, tak i kolosů jako například Amazon.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Chtěli jsme, aby naše vývojové centrum mělo i další přidanou hodnotu, kromě vzdělávání odborníků. Proto jsme je umístili do Děčína, z něhož sám pocházím, a kde věříme, že centrum může přispět k regionálnímu rozvoji. A to rozhodně znatelněji, než třeba v Brně nebo v Praze.

Chceme dát šanci kvalifikovaným lidem zůstat po škole ve svém kraji, získat tam zajímavé a perspektivní zaměstnání. Pro nás je to zároveň příležitost podchytit zajímavé talenty z řad studentů.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Já ze své osobní zkušenosti vidím mimo jiné velkou výhodu v tom, že Hybris Marketing pomáhá získat opravdovou znalost zákazníka. Tradiční marketingové kampaně nedokážou zaujmout pozornost jednotlivců. Postrádají základní znalost toho, co zákazníci chtějí a potřebují, což vede k neosobní komunikaci směrem k celé cílové skupině.

Díky Hybris Marketingu můžete řídit marketing doopravdy podle dat, zkrátka mít plnohodnotný data driven marketing.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Vývojové centrum mib:lab do regionu přináší možnost spolupráce s absolventy a studenty technických škol, zejména s ČVUT, které zde má dvě fakulty. Pro Děčín jsme se rozhodli, protože jde o region s vyšší nezaměstnaností, kde hůře hledají dobré místo i kvalifikovaní lidé. Navíc chceme podchytit zajímavé talenty z řad studentů, kteří by chtěli zůstat pracovat v regionu, ve kterém žijí a studují.

V Děčíně jsou dvě fakulty ČVUT. Projekt Vývojové centrum v Děčíně realizujme v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Většina firem buduje svá centra a rozvojové projekty ve velkých městech, my jdeme tak trochu proti proudu. Pro Děčín jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Jde o region s vyšší nezaměstnaností, kde hůře hledají dobré místo i kvalifikovaní lidé. Navíc chceme podchytit zajímavé talenty z řad studentů, kteří by chtěli zůstat pracovat v regionu, ve kterém žijí a studují - v Děčíně najdete dvě fakulty ČVUT.

Rádi bychom zde měli i své konkrétní samostatné projekty. Dalším důvodem je fakt, že sám pocházím z Děčína a mám pocit, že bych měl regionu osobně něco vrátit.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Procesy řízení skladů a optimalizace zásob, podporované nejnovějšími technologiemi, nejsou z pohledu zákazníka prakticky vidět. Rozhodují ale do značné míry o jeho spokojenosti.

Pro zákazníka objednáním, případně zaplacením vánočního dárku na internetu starosti končí. Zatímco příběh konkrétní dodávky začíná a spouští se složitý koloběh mnoha událostí.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Balíček mib:Travel je praktický nástroj pro všechny, kdo na služební cesty jezdí, nebo je svým podřízeným schvalují. Aplikace pomůže s veškerou administrativou kolem služebních cest. Jediným předpokladem je to, že má daná firma alespoň základní personální administrativu v systému SAP. Naše řešení ušetří firmám reálné náklady, a to jak přímo - přesným vyúčtováním cest podle platné legislativy a aktuálních kurzů měn, tak nepřímo - v čase pracovníků v zázemí firmy.

V základním balíčku mib:Travel náš zákazník získává jak kompletní nastavení systému dle aktuální legislativy v ČR, tak sadu běžně používaných dokladů k vyúčtování, schvalovací workflow, aplikaci SAP Fiori pro zadávání a schvalování žádanek a vyúčtování, nastavení oprávnění pro pracovníky, vedoucí a specialisty, zaškolení specialisty z firmy, a v neposlední řadě podporu při zavedení aplikace.

Jiří Vácha

Solution Architect společnosti MIBCON

Jiří Vácha - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Odhalování podobných praktik by mělo být součástí širšího pojetí řízení rizik i firem v České republice, kde se první případy tohoto podvodu již také objevily. Ruku v ruce musí jít opatření jak na straně řízení byznysu, tak v oblasti IT systémů. Je třeba nastavit vysokou úroveň risk a fraud managementu, kontrolních procesů, efektivního auditu. A to není možné bez dobře zvoleného podnikového IT řešení, které nejen že umožní vše uvedené zprocesovat, ale také zajistí vysokou úroveň bezpečnosti.

Pro analýzu a detekci podvodů používáme nejmodernější technologie, které jsou schopné analyzovat data v reálném čase a nad velkým objemem, a zároveň aktivně zabránit probíhajícímu podvodu dřív, než vznikne společnosti újma.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Při hledání nových kolegů do týmu se nám, kromě standardních inzerátů na pracovních portálech a sociálních sítích, osvědčilo oslovit zaměstnance firmy a požádat je o tipy na vhodné kandidáty. Je pro nás velmi důležité, aby noví kolegové zapadli do týmu a rychle se zapojili do běžících projektů.

Naše firemní kultura a atmosféra by měl být i jeden z hlavních důvodů, proč se případný kandidát rozhodne pro nás. Stabilní zázemí firmy, odpovídající platové ohodnocení, možnost flexibilní pracovní doby, profesní růst, to jsou už dnes na trhu práce v oblasti IT samozřejmosti. Abychom si vychovávali své vlastní nové talenty, založili jsme před rokem v Děčíně vývojové centrum, od kterého si slibujeme spolupráci hlavně se studenty tamější vysoké školy.

Úmyslně jsme zamířili mimo Prahu, kde je trh práce nejvíce napjatý. První z účastníků děčínské mib:lab už dnes úspěšně pracují v rámci našich standardních týmů, na projektech u zákazníků.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Obchodní značka GREENSOFT má na trhu již více než dvacetiletou tradici a specializuje se primárně na implementace SAP ERP řešení. Spojení našich společností umožní nabídnout zákazníkům širší portfolio služeb v oblasti SAP a dalších IT technologií.

Díky propojení s Greensoftem budeme moci jakožto skupina MIBCON, tvořená mateřskou společností a dceřinými firmami MIBCON SK, MIBCON NDC, Designeo a Greensoft, nabídnout našim zákazníkům komplexnější portfolio služeb.

Jan Holík

Ředitel společnosti MIBCON

Jan Holík - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Pro získání zákazníka není dnes důležitá pouze cena, ale jsou důležité i doplňkové služby a díky novým technologiím se stávají efektivnější. Electro World patří mezi průkopníky této vize a investuje do nových technologií.

Zároveň si je třeba uvědomit, že jsme na začátku cesty. Bez intenzivní spolupráce našich společností by nebylo možné implementovat celý systém za 9 měsíců.

Filip Doušek

Solution Architect společnosti MIBCON

Filip Doušek - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Jediný osvědčený způsob, jak dlouhodobě zvýšit zisk firmy, je změnit myšlení lidí, kteří v ní pracují. A k tomu nepomůže žádný jeden nástroj, ale důkladné porozumění tomu, co skutečně prodává, na nejnižší úrovni.

Ondřej Dědina

Člen představenstva společnosti MIBCON

Ondřej Dědina - MIBCON a.s.logo MIBCON a.s.LinkedIn

Mobilní aplikace nejsou jen hry v AppStore. Ve firemním prostředí mohou výrazně zvýšit produktivitu práce a společnosti si to uvědomují.

Soutěží MobileIdea chceme dát impuls všem kreativním lidem ve firmách, aby mohli přemýšlet o mobilním řešení pro svou společnost bez ohledu na rozpočet.

Acronis True Image 2019