logo Minerva Česká republika, a.s.

Minerva zavede nový ERP QAD v Tesle Blatná

Minerva ČR implementuje ERP systém QAD s doplňkovými moduly TPV+ pro technickou přípravu dat pro výrobu, DMS a řízení úkolů, jeden z kanálů podpory prodeje zajistí modul B2B.

Tesla Blatná získá zavedením ERP systému QAD přehledná data pro efektivní řízení podnikových procesů a práce svých zaměstnanců.

"Společnost Minerva ČR jsme si v uskutečněném výběrovém řízení vybrali především proto, že je dlouholetým stabilním dodavatelem ERP systému na našem trhu a nabízí ucelený komplexní informační systém, který je zejména vhodný pro řízení všech procesů ve výrobních firmách, zajišťuje trvale další rozvoj tohoto systému a jeho kvalitní podporu“, objasnil volbu ERP systému a dodavatele Miroslav Vaňáč, finanční ředitel a vedoucí projektu ve společnosti Tesla Blatná.

"Ke konečnému rozhodnutí nám napomohli i dobré reference, které jsme získali od jiných společností, ve kterých byl již tento systém naimplementován v minulosti. Od zavedení ERP systému QAD v naší společnosti očekáváme zajištění kvalitních informací pro všechny oblasti rozhodování a v jeho důsledku zefektivnění všech podnikových procesů, a to zejména v oblasti řízení všech druhů zásob a dosažení úspor ve výrobním procesu“, dodává Miroslav Vaňáč.

Řešení automatického sběru dat pokryje a zrychlí procesy výroby a distribuce. Řízení mezd, docházky, údržby, stravování a kantýny zajistí doplňkové moduly.

Implementace systému již započala a plánované dokončení je v letošním roce. Spuštění plného provozu pak v lednu 2014.

QAD Enterprise Applications

Podnikové aplikace QAD byly navrženy s využitím výrobních norem ERPII sestavených institucemi The Standard System (publikováno Oliver Wight Publishers and Gray Research) a APICS (American Production and Inventory Control Society). Jde o sadu funkcí, z nichž si můžete vybrat část potřebnou pro váš podnik.Podněty pro funkční rozšíření pocházejí od poradců, systémových integrátorů a především od zákazníků. Více než 50% rozšíření a nové funkcionality QAD pochází z každoročního vyhodnocování potřeb zákazníků.

ERP systém QAD je určen zejména pro komplexní řízení výrobních podniků z oblastí elektroniky, strojírenství, automobilového průmyslu,potravinářského průmyslu, spotřebního zboží, farmaceutického a chemického průmyslu. Zahrnuje plánování a řízení výroby, prodej, nákup, skladové hospodářství, finanční řízení a řízení servisu.

QAD se zaměřuje nejen na řízení toků materiálů a informací uvnitř podniku, ale i na vazby mezi subjekty rozsáhlého podniku a na řízení dodavatelského řetězce.

Tesla Blatná

Tesla Blatná dodává na zahraniční i tuzemský trh díly pro motorová vozidla, elektronické součástky, nabíječky pro aku nářadí, elektroniky pro řízení chodu ručního nářadí a další díly a zařízení. Produkci doplňuje strojírenská výroba a nechybí ani vývoj a prodej. Firma zaměstnává více než 400 pracovníků ve výrobě a v souvisejících podpůrných útvarech a její roční obrat v minulém roce překročil 380 mil. Kč.

Další články k tématům - B2B - DMS - ERP - Tesla - zaměstnanci - Miroslav Vaňáč

Článek Minerva Česká republika, a.s. ze dne 11. června 2013 - úterý

Další články od Minerva Česká republika, a.s.

Minerva zavede nový ERP QAD v Tesle Blatná