logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR vybralo návrh řešení NEN pro elektronizaci veřejných zakázek

Odborná porota MMR vybrala návrh řešení elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek - NEN (Národní elektronický nástroj). Vítězem je konsorcium dvou firem - CS-PROJECT spol. s r.o. a BDO IT a.s.

Vzhledem k tomu, že problematika veřejných zakázek je komplikovaná a jeho elektronizace se rozvíjí velmi dynamicky, ustavilo MMR odbornou porotu k posouzení návrhů. Návrhy přihlášené do soutěže posuzovali zástupci resortů vnitra, financí, práce a sociálních věcí a místního rozvoje.

"Na celkem třech jednáních porota pečlivě studovala zaslané návrhy. Nakonec byla vybrána nabídka konsorcia společností CS-PROJECTspol. s r.o. a BDO IT a.s., která nejlépe splnila požadavky kladené legislativou a zároveň prokázala nejhlubší znalost samotných procesů zadávání veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě", řekl člen poroty Mgr. Radoslav Bulíř - ředitel odboru Rozvoje ICT MF a ředitel projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny z Ministerstva financí.

Podle něj je záruka, že systém NEN postavený na základě tohoto návrhu bude přínosem pro všechny zadavatele.

NEN bude v plném provozu administrovat veřejné zakázky v ročním objemu 500 miliard korun. Zjednodušeně řečeno, aplikace NEN každému uživateli pomůže připravit, vést a vyhodnotit libovolnou veřejnou zakázku striktně dle zákona. MMR očekává, že vedle snížení administrativní zátěže přispěje k zásadnímu posunu v transparentnosti nakládání s veřejnými financemi.

NEN by měl být spolu s e-tržišti páteří připravovaného projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Celý projekt NIPEZ je financován z peněz Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

"Vítězný návrh bude nyní rozpracován v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění. Po finalizaci poslouží jako podklad při otevřeném výběrovém řízení na vývoj Národního elektronického nástroje (NEN)", uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

V rozpočtu projektu je předpokládaná hodnota této zakázky stanovena na 171,925 mil. Kč bez DPH.

Článek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ze dne 28. června 2011 - úterý

Další články od Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR vybralo návrh řešení NEN pro elektronizaci veřejných zakázek

Národní elektronický nástroj: soutěž MMR na klíčové aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek