logo NAKIT

NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) je státní podnik, který vznikl na základě usnesení Vlády ČR ze dne 21.12. 2015 č. 1065. Jeho úkolem je zajistit pro Ministerstvo vnitra ČR, jako jeho servisní organizace, dlouhodobý a koncepční rozvoj komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu tak, aby veškeré budoucí investice do této oblasti byly podřízeny jednotné a dlouhodobé strategii, s cílem dosáhnout maximální efektivity při jejich rozvoji i provozování.

Prvním úkolem NAKITu je zmapování existující informační a komunikační infrastruktury veřejnoprávních institucí a jejich budoucích potřeb v této oblasti. Na základě analýzy těchto informací vytvoří NAKIT strategii rozvoje neveřejných komunikačních sítí, včetně implementace vhodných bezpečnostních opatření.

Následně připraví doporučení a metodiku pro realizaci výstavby neveřejných sítí s cílem dosáhnout co největší míry synergických efektů a tudíž i finančních úspor díky sdílením budované informační a komunikační infrastruktury.

Základní pilíře činnosti NAKIT:

Aktuální články od NAKIT

M-Files - Document Management System