logo NAVISYS s.r.o.

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Společnost NAVISYS implementuje pro AC TECHNOLOGIES ERP systém Microsoft Dynamics NAV 2013 se specializovaným oborovým řešením BIZ4BuildIn pro projektově řízené společnosti.

Ve společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o., zabývající se projekcí a dodávkou technologických celků pro energetiku a průmysl, byla zahájena implementace ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2013. Dodavatelem podnikového informačního systému je společnost NAVISYS s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení se specializovaným oborovým řešením BIZ4BuildIn pro projektově řízené společnosti.

AC TECHNOLOGIES s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma, která potřebovala reagovat na rostoucí počet zakázek. Hledala komplexní informační systém pro řízení vnitropodnikových procesů se specializací na pokrytí procesů projektového řízení.

NAVISYS nabídl Microsoft Dynamics NAV s nadstavbovým řešením BIZ4BuildIn. Řešení bude pokrývat nejen základní procesy, jakými jsou obchod, finance, nákup a servis, ale také specifické činnosti při řízení zakázek (tvorba harmonogramů, efektivní plánování a řízení zdrojů, generování úkolů, vykazování odvedené práce na projektech, hodnocení pracovníků či řízení a hodnocení subdodavatelů).

Implementace byla zahájena v dubnu 2014 a spuštění systému se předpokládá na konci roku 2014.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je podnikový informační systém, určený pro řízení klíčových procesů ve společnosti. Umožňuje získat podrobnější přehled o dění ve společnosti pomocí široké škály reportů, automatizuje procesy, související s financemi, obchodem a marketingem, výrobou, sklady a zásobováním a mnoha jinými.

ERP systém Microsoft Dynamics NAV je určen pro středně velké společnosti, které hledají softwarové řešení, které vyniká svou jednoduchostí, pružností a intuitivním uživatelským prostředím.

BIZ4BuildIn

BIZ4BuildIn je komplexní oborové řešení určené pro inženýrské, projekční a projektově řízené společnosti. Oborové řešení BIZ4BuildIn je integrováno s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV a zaštituje veškeré klíčové procesy od kontraktačního řízení, přes přípravu a realizaci zakázky, sledování a řízení projektů, řízení zdrojů a správu dokumentů až po cashflow a controlling.

Pro grafické znázornění naplánování činností v čase slouží Ganttův diagram. Integrace kalkulačních systémů a integrace s intranetovým portálem je samozřejmou součástí tohoto systému. Automatizace procesů omezuje chybovost uživatelů a má za následek zvyšující se produktivitu společnosti.

Součástí řešení je i ucelená správa a evidence potřebných dokumentů přímo v informačním systému. Výhodou je integrace s produkty třetích stran, především s MS Office, MS Project nebo specializovanými PLM Systémy či rozpočtovacím SW.

O společnosti AC TECHNOLOGIES

Společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. byla založena v roce 2007 a zabývá se návrhem, projekcí a dodávkou kompletních technologických zařízení a celků pro snižování emisí tuhých a plynných znečišťujících látek do ovzduší především z technologických a energetických procesů.

Společnost se dále orientuje na návrh a dodávku průmyslových filtračních a odprašovacích technologií pro ostatní těžký a lehký průmysl v ČR i zahraničí.

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 3. června 2014 - úterý

Další články od NAVISYS s.r.o.

Nabídka zaměstnání NAVISYS s.r.o.
TechEd-DevCon 2018