logo NAVISYS s.r.o.

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Společnost NAVISYS implementuje pro AC TECHNOLOGIES ERP systém Microsoft Dynamics NAV 2013 se specializovaným oborovým řešením BIZ4BuildIn pro projektově řízené společnosti.

Ve společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o., zabývající se projekcí a dodávkou technologických celků pro energetiku a průmysl, byla zahájena implementace ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2013. Dodavatelem podnikového informačního systému je společnost NAVISYS s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení se specializovaným oborovým řešením BIZ4BuildIn pro projektově řízené společnosti.

AC TECHNOLOGIES s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma, která potřebovala reagovat na rostoucí počet zakázek. Hledala komplexní informační systém pro řízení vnitropodnikových procesů se specializací na pokrytí procesů projektového řízení.

NAVISYS nabídl Microsoft Dynamics NAV s nadstavbovým řešením BIZ4BuildIn. Řešení bude pokrývat nejen základní procesy, jakými jsou obchod, finance, nákup a servis, ale také specifické činnosti při řízení zakázek (tvorba harmonogramů, efektivní plánování a řízení zdrojů, generování úkolů, vykazování odvedené práce na projektech, hodnocení pracovníků či řízení a hodnocení subdodavatelů).

Implementace byla zahájena v dubnu 2014 a spuštění systému se předpokládá na konci roku 2014.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je podnikový informační systém, určený pro řízení klíčových procesů ve společnosti. Umožňuje získat podrobnější přehled o dění ve společnosti pomocí široké škály reportů, automatizuje procesy, související s financemi, obchodem a marketingem, výrobou, sklady a zásobováním a mnoha jinými.

ERP systém Microsoft Dynamics NAV je určen pro středně velké společnosti, které hledají softwarové řešení, které vyniká svou jednoduchostí, pružností a intuitivním uživatelským prostředím.

BIZ4BuildIn

BIZ4BuildIn je komplexní oborové řešení určené pro inženýrské, projekční a projektově řízené společnosti. Oborové řešení BIZ4BuildIn je integrováno s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV a zaštituje veškeré klíčové procesy od kontraktačního řízení, přes přípravu a realizaci zakázky, sledování a řízení projektů, řízení zdrojů a správu dokumentů až po cashflow a controlling.

Pro grafické znázornění naplánování činností v čase slouží Ganttův diagram. Integrace kalkulačních systémů a integrace s intranetovým portálem je samozřejmou součástí tohoto systému. Automatizace procesů omezuje chybovost uživatelů a má za následek zvyšující se produktivitu společnosti.

Součástí řešení je i ucelená správa a evidence potřebných dokumentů přímo v informačním systému. Výhodou je integrace s produkty třetích stran, především s MS Office, MS Project nebo specializovanými PLM Systémy či rozpočtovacím SW.

O společnosti AC TECHNOLOGIES

Společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. byla založena v roce 2007 a zabývá se návrhem, projekcí a dodávkou kompletních technologických zařízení a celků pro snižování emisí tuhých a plynných znečišťujících látek do ovzduší především z technologických a energetických procesů.

Společnost se dále orientuje na návrh a dodávku průmyslových filtračních a odprašovacích technologií pro ostatní těžký a lehký průmysl v ČR i zahraničí.

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 3. června 2014 - úterý

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz