logo NAVISYS s.r.o.

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

Řešíte výběr ERP a EDI, případně integraci nového EDI řešení do stávajícího ERP systému? Pomůžeme s analýzou obchodních procesů a vybereme to nejlepší řešení, které splní požadavky odběratelů a přinese vašemu podnikání maximální přidanou hodnotu.

EDI komunikace se v době digitální transformace stává nepostradatelnou formou výměny dat mezi obchodními partnery. Nabízí významné zvýšení konkurenceschopnosti nejen pro velké společnosti, ale stává se běžnou součástí obchodních procesů ve středních i malých firmách.

Díky cenové dostupnosti a snadné integrovatelnosti s ERP rychle roste zájem mezi tuzemskými zákazníky, kteří díky tomu dynamicky pronikají na zahraniční trhy.

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

"Implementace EDI komunikace se na začátku jevila jako složitá a finančně náročná akce. Výběr vhodného implementačního partnera a vhodného softwarového řešení nakonec předčil naše očekávání. Implementace proběhla včas a za výrazně nižších finančních nákladů. Zavedením EDI komunikace došlo k podstatnému snížení pracnosti zpracování objednávek. Schopnost využít EDI komunikaci se stává v současné době nezbytnosti a umožňuje nám získávat další zákazníky. Toho hodláme využít," zhodnotil úspěšnou implementaci EDI řešení a jeho integraci do současného ERP v podání brněnského NAVISYSu ekonomický manažer společnosti KOVONA SYSTEM, a.s.

KOVONA SYSTEM je jedním z předních českých výrobců velkosériové zakázkové kovovýroby pro velké obchodní řetězce, regálových systémů a válcovaných ocelových profilů. Své výrobky exportuje do řady zemí po celém světě, přičemž k největším odběratelům patří skandinávský gigant mezi řetězci s nábytkem.

S ohledem na rostoucími požadavky zákazníků hledala společnost vhodné řešení, které by jí umožnilo v krátkém čase automatizovat komunikaci v rámci obchodních procesů. Jako optimální nástroj pro EDI komunikaci s obchodními partnery zvolila podnikový systém Microsoft Dynamics NAV s integrovaným řešením Anveo EDI.

Na rozdíl od běžných EDI nástrojů, umožňuje toto řešení uživatelům snadnou a komplexní správu nad zapojováním dalších partnerů do procesů elektronické komunikace, bez nutnosti dodatečného vývoje komunikačních rozhraní.

Důkladná analýza a čas strávený tvorbou detailního zadání a návrhu znamenal ve výsledku naprosto bezproblémovou realizaci. Doba realizace projektu byla v řádu jednotek týdnů.

Během prvního týdne po spuštění do ostrého provozu vzrostl počet objednávek uzavřených mezi společností KOVONA SYSTEM a jejím klíčovým odběratelem na desetinásobek dosavadního týdenního průměru.

Rychle měřitelné výsledky znamenaly pozitivní motivaci a společnost okamžitě provedla přípravné kroky pro rozšíření elektronické výměny dat s dalšími obchodními partnery.

Rychlá implementace ERP a EDI s minimálními náklady

Obchodní společnost VeGa solutions s.r.o., která působí v oblasti B2B obchodu je výhradním distributorem předních výrobců z oblastí elektro spotřebičů, baterií, mobilního příslušenství a drogerie. Obchodní vztahy má vybudované ve většině velkých slovenských a českých obchodních řetězců a také se zahraničními partnery včetně jednoho z největších a nejstarších amerických internetových obchodů.

Právě požadavek na pokročilou EDI komunikaci s tímto e-commerce gigantem byl důvodem paralelní implementace nového podnikového informačního systému za současné integrace s EDI řešením.

Obchodní společnost VeGa solutions zvolila podnikový informační systém MS Dynamics NAV na cloudové platformě. Nasazením oborového řešení Biz4Distribution došlo díky sjednocení veškerých objednávek v jednom systému a zavedení systému čteček k zoptimalizování skladových procesů.

Integrace procesů v informačním systému s modulem Anveo EDI poskytla nejvyšší úroveň automatizace procesů integrované výměny dat mezi obchodními partnery. Řešení umožnilo načítání objednávek od klíčového zákazníka přímo do Dynamics NAV a následnou tvorbu potřebných obchodních dokladů (dodacích listů a faktur).

Společnost má k dispozici data o aktuálním stavu zásob, na základě kterých přesně určuje termíny dodávek a plánuje nákupní objednávky.

Velkou přidanou hodnotou, zejména pro obchodní tým, se stalo využití tabletového a mobilního klienta. Obchodní zástupci mohou odkudkoli zakládat online prodejní objednávky, které dříve posílali mailem, což vyžadovalo jejich následné ruční zadání. Zahájení obchodního cyklu je díky okamžitému rozeslání EDI zpráv pro příjem a potvrzení objednávek otázkou několika minut.

Společnost VeGa solutions téměř ihned po spuštění EDI řešení do ostrého provozu zaznamenala zefektivnění práce ve skladu. Prokazatelné výsledky u zahrnutých procesů a možnost "zkušebního provozu" EDI řešení pro některé agendy (která minimalizovala počáteční investici) vedly k přípravě další fáze, ve které dojde k rozšíření procesů na čtečkách, tisku vlastních čárových kódů a další automatizaci procesů příjmu objednávek a expedice zboží.

Další články k tématům - analýza - automatizace - B2B - Dynamics - EDI - elektronizace - ERP - obchod - objednávky

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 5. března 2018 - pondělí

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz