logo NAVISYS s.r.o.

ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 spravuje firemní procesy BigBoard Praha

Společnost NAVISYS dokončila implementaci ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2009 ve společnosti BigBoard Praha, a.s. Stávající ERP systém byl upraven pro aktuální potřeby společnosti, provázán s oborovým řešením pro pronájem - EQM a doplněn aplikací Jet Reports.

Procesně úzkým místem bylo sdílení informací mezi některými odděleními a komplikovanost zadávání informací vztahujících se k obchodnímu procesu. Hlavní důraz kladla společnost BigBoard Praha na provázanost ERP systému se specifickou agendou potřebnou k pronájmu reklamních ploch různých velikostí a druhů. Stěžejním požadavkem bylo také zjednodušení způsobu pořizování dat do systému.

Cílem projektu bylo, aby byl stávající ERP systém Microsoft Dynamics NAV upraven pro aktuální potřeby společnosti a provázán s oborovým řešením pro pronájem - EQM. Doplňkem v této implementaci byl reportovací nástroj Jet Reports, který zajišťuje export dat z informačního systému do tabulkového procesoru a umožňuje náhled na potřebné informace a pohodlnou tvorbu sestav v Microsoft Excel bez nutnosti vstupovat přímo do systému.

Po dokončení reimplementace ERP systému Microsoft Dynamics NAV novým Microsoft Dynamics partnerem NAVISYS s.r.o. a nasazení oborového řešení pro pronájem EQM má nyní BigBoard řešení, které vyhovuje jeho potřebám. Oborové řešení a modul pronájmu umožňuje rychle reagovat na potřeby zákazníků v oblasti pronájmu reklamních ploch.

Řešení obsahuje procesy umožňující zpracování kompletního procesu pronájmu tak, jak v praxi probíhá. Začíná zpracováním zákaznické poptávky, na základě které lze vytvořit konkrétní nabídku reklamních ploch danému zákazníkovi. Po uzavření kontraktu o pronájmu je v systému zpracován a monitorován průběh celého období pronájmu reklamních ploch.

Obchodníci tak mají neustále aktuální přehled a informace o všech reklamních plochách a stavu jednotlivých zakázek. Kromě obchodního procesu poskytuje řešení nástroje pro oddělení rozvoje a údržby reklamních ploch. V neposlední řadě je modul pronájmu úzce propojen i s dalšími oblastmi Microsoft Dynamics Nav, především pak s modulem majetku a financí.

Microsoft Dynamics NAV se zaměřuje na řízení financí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Vyvíjená integrovaná a adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů a napomáhají modernizovat a zlepšovat veškeré firemní procesy, čímž umožňují středně velkým a velkým podnikům, stejně jako divizím globálních podniků výrazně zefektivnit svoji práci.

BigBoard Praha, a.s.

Společnost BigBoard Praha, a.s. se zabývá pronájmem velkoplošných reklamních panelů po celé České republice. Spadá do skupiny BigBoard Group, která má mimo jiné pobočky v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a také na Slovensku. Portfolio produktů doplňují backlighty na letišti, světelné reklamy a také reklamní plachty s osvětlením, umístěné na exkluzivních lokalitách.

Další články k tématům - Dynamics - EQM - ERP - Excel - IS

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 3. května 2012 - čtvrtek

Další články od NAVISYS s.r.o.