logo NAVISYS s.r.o.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA řídí zakázky v Microsoft Dynamics NAV

Společnost NAVISYS úspěšně ukončila implementaci podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV pro KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Ostrý provoz byl zahájen v dubnu 2013. NAVISYS spolu s podnikovým IS dodal i specializované řešení BIZ4BuildIn pro projektové řízení.

Impulsem pro zahájení výběru ERP řešení v KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. byla absence jednotného podnikového informačního systému, který by pokrýval klíčové činnosti ve společnosti a propojoval oblast financí a řízení zakázek. Společnost vypsala výběrové řízení na pořízení komplexního podnikového systému.

Hledala řešení, které by umožnilo zlepšení procesů, jakými jsou projektové řízení, plánování zdrojů, finanční účetnictví, správa majetku a controlling. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost NAVISYS s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV a oborovým řešením BIZ4BuildIn, které pokrývá specifické potřeby projektově orientovaných společností.

Cílem implementačního projektu bylo komplexní pokrytí a standardizace podnikových procesů, propojení všech úseků, sjednocení uživatelského prostředí, usnadnění sledování výkonů společnosti a tím i zlepšení možností řízení podniku jednotlivými stupni managementu.

Nasazením ERP systému Microsoft Dynamics NAV byly pokryty klíčové firemní procesy a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. získala kontrolu nad veškerým děním ve společnosti.

Díky nadstavbovému řešení BIZ4BuildIn bylo zajištěno i řízení specifických činnosti v projektech. Systém pomáhá již od obchodní fáze se zpracováním poptávek i tvorbou nabídek s rozpadem na jednotlivé kalkulační položky. Po schválení nabídky investorem je projekt překlopen do realizační zakázky, následuje řízení přípravných prací, probíhá další plánování položek, definuje se cash flow, přikládají se smlouvy a dokumenty, jsou vytvářeny specifikace materiálu s portfoliem dodavatelů.

Následně je proveden nákup, fakturace a prodej dle soupisů provedených prací. Díky systémovému sjednocení procesu a zavedení vzájemných vazeb je umožněn zakázkový controlling (výkazy práce, režie, nákup materiálu a služeb) a řízení cash flow projektů.

Pomocí BI nástroje Jet Enterprise, který umožňuje import a export dat do Excelu, společnost vytváří požadované reporty, které jsou důležitým podkladem pro vyhodnocování a plánování. Součástí tohoto BI nástroje jsou i OLAP technologie. Ty umožňují analyzovat velké množství dat a získat srozumitelné výstupy.

Součástí implementace je i externí modul ELO Business Logic Provider pro MS Dynamics NAV, který umožňuje komplexní ukládání firemních dokumentů do systému ELO Enterprise Content Management.

Posledním krokem v implementaci celého projektu byla integrace MS Dynamics NAV s Microsoft Project Server.

Za implementaci v KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. obdržela společnost NAVISYS ocenění Microsoft Awards 2013 Finalist v kategorii ERP.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se dlouhodobě orientuje na vyšší typy dodávek v oborech jaderná energetika, chemie a petrochemie, čištění a úprava vod. Mezi její hlavní aktivity se řadí tvorba projektové dokumentace technologických celků, konstrukční dokumentace zařízení, pevnostních výpočtů potrubí, nádrží, aparátů a konstrukcí, kompletace, dodávka a montáž dílčích technologických celků, technická pomoc a spolupráce při funkčních zkouškách a uvádění zařízení do provozu.

Další články k tématům - BIZ4BuildIn - Dynamics NAV - energetika - ERP - Microsoft - OLAP - účetnictví

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 11. prosince 2013 - středa

Další články od NAVISYS s.r.o.