logo NAVISYS s.r.o.

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

PlannerOne rozšiřuje ERP systém Microsoft Dynamics NAV o moduly pro plánování výroby a zdrojů. Je snadno implementovatelným a nákladově efektivním řešením pro optimalizaci plánování ve středně velkých a velkých společnostech.

Specializovaný nástroj pokročilého plánování výroby (APS) PlannerOne, který je plně integrován s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV, využívá pokročilé plánovací funkce včetně grafického znázornění dat. Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit na základě rolí definovaných v Microsoft Dynamics NAV.

PlannerOne umožňuje uživatelům jednoduchý přístup k aktuálním informacím v reálném čase . Je vyvinut pomocí nejnovějších technologií společnosti Microsoft a integrován do systému Windows (RTC) a webového klienta MS Dynamics NAV.

Plánování výroby

Modul plánování výroby (Production Scheduler) podporuje zvyšování výrobní kapacity prostřednictvím svých pokročilých funkcí. Uživatelé přistupují k informacím o termínech a omezeních dle svých rolí a díky tomu mohou efektivně rozhodovat v o produkci - dimenzování kapacit, rozhodování o subdodávkách, časový posun zakázky apod.

Modul také umožňuje interaktivně pracovat s plánovanými koncovými kapacitami uvedenými v Microsoft Dynamics NAV. Např. obchodní zástupce má možnost zobrazit si datum pracovního příkazu konkrétní zakázky přímo na kartě plánu objednávky. Součástí modulu je také grafické znázornění zdrojů, výroby a objednávek prostřednictvím Ganttova diagramu.

Plánování zdrojů

Modul pro plánování zdrojů (Resource planner) umožňuje projektovým a servisním manažerům společně určit dostupné zdroje, přidělit je konkrétním pracovním pozicím a servisním zakázkám. Řešení dovoluje kdykoliv během dne změnit plán v případě nedostupnosti některých zdrojů. Uživatel se může připojit k modulu i prostřednictvím mobilního zařízení a s  aktuálními informacemi pracovat v reálném čase.

Např. manažer servisu může analyzovat úkoly a servisní plánování konkrétního zákazníka. Díky informacím ze systému je management firmy schopen posoudit vytížení různých skupin zdrojů, plánovat jejich doplnění a následně předpovídat fakturaci v následujícím období.

Výhody řešení PlannerOne:

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 7. března 2016 - pondělí

Další články od NAVISYS s.r.o.

Nabídka zaměstnání NAVISYS s.r.o.
Power BI Day 2018