logo NAVISYS s.r.o.

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Přechodem na novější verzi Microsoft Dynamics NAV získává společnost AV MEDIA přístup k novým technologiím a funkčnostem, které tento informační systému poskytuje. Zároveň s tím byla vyřešena i potřeba změn v nastavení některých firemních procesů.

Realizaci projektu v AV MEDIA předcházela rozsáhlá analýza procesů a tvorba návrhu. Jejím cílem bylo zeštíhlit customizované řešení a provést redesign funkčností tak, aby bylo maximálně využito možností, které standardní verze Microsoft Dynamics NAV 2016 nabízí.

Upgrade stávajícího systému mimo jiné přinesl zcela nové uživatelské rozhraní, sofistikovanější možnosti přenosu dat mezi ERP a externími aplikacemi a vylepšenou integraci s nástroji Business Inteligence.

Nasazení nové verze systému představovalo komplexní pokrytí všech firemních procesů a došlo k vzájemnému propojení veškerých agend (Projekty, Nákup, Servis, Prodej) s modulem Financí. Společnost nyní lépe plánuje zdroje, efektivně řeší oblast pronájmů a má možnost sledovat detailní náklady a výnosy nad projektem. Zároveň byla standardizována tvorba obchodních kalkulací přímo z NAV a zjednodušeno provádění operativních změn v rozpočtech.

Společnost nyní využívá reportingový nástroj od společnosti Jet Reports, který představuje specializované řešení pro tvorbu specifických výstupů z ERP. Ze strany implementátora se jednalo o zajímavý projekt, ve kterém byla využita metodika přenosu historických dat do datového skladu pro následné analýzy pomocí OLAP technologií.

V rámci implementace byl poprvé nasazen unikátní integrační modul NavSherpa, díky kterému může společnost zefektivnit přenos dat mezi Microsoft Dynamics NAV a DMS platformou Microsoft SharePoint.

Realizace probíhala v druhé polovině roku 2016 a 2. 1. 2017 byl systém spuštěn do ostrého provozu. V první polovině roku 2017 proběhla poslední etapa zahrnující podporu zákazníka po spuštění a dodatečný vývoj funkcionalit s nižší prioritou.

O společnosti AV MEDIA

AV MEDIA, a.s byla založena v roce 1992 a v současnosti je leaderem na poli prezentační, projekční a audiovizuální techniky v České republice. Společnost navrhuje a realizuje řešení pro sdílení obrazu a zvuku a svým zákazníkům poskytuje služby od projektového návrhu řešení až po zaškolení a následný servis.

AV technika a další produkty společnosti jsou využívány v konferenčních a zasedacích místnostech, na dispečerských pracovištích s nepřetržitým provozem, v učebnách a školicích místnostech, u speciálních simulačních a 3D aplikací, v kinosálech, v muzejních expozicích, na veletrzích a na mnoha dalších místech.

Vedle samotné realizace řešení zajišťuje společnost také pronájem a obsluhu kvalitní audiovizuální techniky pro širokou škálu různorodých akcí, od firemních školení přes korporátní kongresy, společenské akce a veletržní expozice až po venkovní projekci na budovy.

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 29. listopadu 2017 - středa

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz