logo NAVISYS s.r.o.

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Přechodem na novější verzi Microsoft Dynamics NAV získává společnost AV MEDIA přístup k novým technologiím a funkčnostem, které tento informační systému poskytuje. Zároveň s tím byla vyřešena i potřeba změn v nastavení některých firemních procesů.

Realizaci projektu v AV MEDIA předcházela rozsáhlá analýza procesů a tvorba návrhu. Jejím cílem bylo zeštíhlit customizované řešení a provést redesign funkčností tak, aby bylo maximálně využito možností, které standardní verze Microsoft Dynamics NAV 2016 nabízí.

Upgrade stávajícího systému mimo jiné přinesl zcela nové uživatelské rozhraní, sofistikovanější možnosti přenosu dat mezi ERP a externími aplikacemi a vylepšenou integraci s nástroji Business Inteligence.

Nasazení nové verze systému představovalo komplexní pokrytí všech firemních procesů a došlo k vzájemnému propojení veškerých agend (Projekty, Nákup, Servis, Prodej) s modulem Financí. Společnost nyní lépe plánuje zdroje, efektivně řeší oblast pronájmů a má možnost sledovat detailní náklady a výnosy nad projektem. Zároveň byla standardizována tvorba obchodních kalkulací přímo z NAV a zjednodušeno provádění operativních změn v rozpočtech.

Společnost nyní využívá reportingový nástroj od společnosti Jet Reports, který představuje specializované řešení pro tvorbu specifických výstupů z ERP. Ze strany implementátora se jednalo o zajímavý projekt, ve kterém byla využita metodika přenosu historických dat do datového skladu pro následné analýzy pomocí OLAP technologií.

V rámci implementace byl poprvé nasazen unikátní integrační modul NavSherpa, díky kterému může společnost zefektivnit přenos dat mezi Microsoft Dynamics NAV a DMS platformou Microsoft SharePoint.

Realizace probíhala v druhé polovině roku 2016 a 2. 1. 2017 byl systém spuštěn do ostrého provozu. V první polovině roku 2017 proběhla poslední etapa zahrnující podporu zákazníka po spuštění a dodatečný vývoj funkcionalit s nižší prioritou.

O společnosti AV MEDIA

AV MEDIA, a.s byla založena v roce 1992 a v současnosti je leaderem na poli prezentační, projekční a audiovizuální techniky v České republice. Společnost navrhuje a realizuje řešení pro sdílení obrazu a zvuku a svým zákazníkům poskytuje služby od projektového návrhu řešení až po zaškolení a následný servis.

AV technika a další produkty společnosti jsou využívány v konferenčních a zasedacích místnostech, na dispečerských pracovištích s nepřetržitým provozem, v učebnách a školicích místnostech, u speciálních simulačních a 3D aplikací, v kinosálech, v muzejních expozicích, na veletrzích a na mnoha dalších místech.

Vedle samotné realizace řešení zajišťuje společnost také pronájem a obsluhu kvalitní audiovizuální techniky pro širokou škálu různorodých akcí, od firemních školení přes korporátní kongresy, společenské akce a veletržní expozice až po venkovní projekci na budovy.

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 29. listopadu 2017 - středa

Další články NAVISYS s.r.o.

Nabídka zaměstnání NAVISYS s.r.o.