logo Navitec systems s.r.o.

Automatizace správy databáze e-shopu Nakladatelství Academia

Společnost Navitec systems úspěšně dokončila řešení integrace pro automatizovanou komunikaci mezi datovou základnou e-shopu a podnikovým systémem Microsoft Dynamics NAV Nakladatelství Academia.

Nakladatelství Academia provozovalo jako jedno z prvních e-shop k prodeji knih v České republice, který manuálně bez technické podpory spravoval administrátorský tým. Zajišťoval provoz serveru, řešení objednávek zákazníků, plnění dat, jako jsou informace o knihách, popisy knih, evidence zásob a cen knih a v neposlední řadě i fotografie obálek jednotlivých knih.

Cílem projektu bylo automatizovat procesy správy databáze nového e-shopu v největším možném měřítku, aby se maximálně zoptimalizovaly náklady na správu systému. Vytvoření nového e-shopu zadalo Nakladatelství Academia společnosti Refresh s.r.o.

Konzultanti společnosti Navitec systems s.r.o. provedli analýzu stávajícího řešení a na základě toho stanovili klíčové fáze celého projektu.

Projekt byl sestaven z těchto fází:

Řešení

První fázi projektu, přípravu nového e-shopu, zajistila společnost Refresh a Navitec systems zastřešil přípravu integrační vrstvy celého řešení - tedy přípravu automatizovaných komunikací s e-shopem a datovou základnu pro výměnu dat mezi e-shopem a podnikovým systémem Microsoft Dynamics NAV.

Po dokončení e-shopu byly provedeny integrační testy, jejichž cílem bylo zjistit, jak probíhá výměna dat mezi systémy a zda probíhá správně. Automatizovaná tvorba objednávek, potvrzenek a knih, kontrola zásob a prodejních cen proběhla úspěšně.

Popisy knih bylo potřeba importovat z původního e-shopu bez technické podpory. I přes prvotní komplikace s analýzou struktur původního e-shopu, který neobsahoval kompletní dokumentaci, se pracovníkům Navitec systems s.r.o. podařilo popisy knih z původního e-shopu získat.

Po úspěšném ukončení integračních testů se uživatelé pustili do testovacího provozu. Po odstranění drobných problémů zjištěných při testovacím provozu bylo rozhodnuto zástupci Nakladatelství Academia, že je systém připraven k ostrému provozu.

"Příprava komunikačního rozhraní od Navitec systems s.r.o. má pro naši společnost přínos v téměř bezobslužné správě e-shopu. Knihy, popisy, ceny i evidence zásoby se vytváří v e-shopu z našeho podnikového systému automaticky bez jiného zásahu. Naši zaměstnanci nyní řeší už jen zabalení a odeslání knihy zákazníkovi," hodnotí úspěšné řešení Ing. Tomáš Wencel, MBA, Finanční ředitel Střediska společných činností AV ČR, v.v.i.

Další články k tématům - analýza - automatizace - databáze - Dynamics - eshop - server - sklad - Tomáš Wencel

Článek Navitec systems s.r.o. ze dne 15. února 2016 - pondělí

Další články od Navitec systems s.r.o.

M-Files - Document Management System