logo Navitec systems s.r.o.

Knižní nakladatelství optimalizuje pracovní procesy s Microsoft Dynamics NAV

Nakladatelství Academia používá ERP Microsoft Dynamics NAV již od roku 2003 a pravidelně jej aktualizuje a rozvíjí. Součástí aktuálního řešení bylo propojení s datovým skladem a systémy třetích stran.

Cílem projektu, který realizovala společnost Navitec systems, bylo zaměření se na zjednodušení práce lidí a optimalizace procesů v systému. Velká váha byla také kladena na legislativní soulad celého řešení oproti české legislativě. Z technického pohledu měl projekt zajistit revitalizaci a sjednocení datových pump a přenosů mezi ostatními systémy.

Celé řešení se opíralo o tři základní pilíře:

Projekt byl tedy řešen z pohledu procesního i technického tak, aby strategické cíle byly naplněny. V první řadě se provedly schůzky s uživateli v rámci kterých se zjišťovaly aktuální procesy a potřeby uživatelů. Ruku v ruce s tím se analyzovaly datové sklady a datové pumpy pro software třetích stran.

Na základě těchto výstupů byly připraveny návrhy řešení s maximálním zaměřením na standardní funkčnosti systému a použití nejmodernějších technologií.

"Společně s firmou Navitec systems se nám podařilo dodat našim zaměstnancům chytré a efektivní řešení, které jim pomáhá s každodenními rutinami. Naši zaměstnanci se tak mohou soustředit na to podstatné a můžou se spolehnout, že jim systém v práci pomůže a podpoří," říká Ing. Tomáš Wencel, MBA Finanční ředitel Střediska společných činností AV ČR, v.v.i.

Produkty a technologie

Microsoft Dynamics NAV 2017:

Microsoft SQL Server 2014:

Další produkty Microsoftu:

Dynamics NAV - ERP systém, který pomáhá

Uživatelsky přívětivý systém je termín, který používají dodavatelé ERP k tomu, aby naznačili klientovi, že se snaží poskytnout uživatelům jednoduché ovládání jejich systému. V rámci implementace jsme dosáhli dále. Systém je uživatelsky přizpůsobený tak, aby práce v něm nebyla jen jednoduchá, ale také rychlá a chytrá.

Uživatel má tedy po startu systému k dispozici pouze agendu se kterou pracuje. Prostřednictvím tzv. datových hromádek dostává uživatel od systému rychlé údaje o své agendě - např. počet otevřených objednávek uživatele, aktivní projekty, plán fakturace apod.

Prostřednictvím grafů zase získává informace potřebné pro správu společnosti či střediska - např. přehled finanční výkonosti, porovnání prodeje za aktuální a předchozí období aj.

Každý uživatel tedy může maximálně na jeden klik zjistit vše potřebné k tomu, aby mohl správně řídit a rozhodovat o své agendě.

Rychlost, kvalita a jednota dat

Nakladatelství Academia provozuje e-shop pro koncové zákazníky. Součástí implementace byla přestavba datových pump pro tento e-shop. Vytyčený cíl se nám podařilo zajistit využitím nejmodernějších technologií webových služeb a on-line aktualizací datového modelu pro e-shop. Zákazníci e-shopu nyní prohledávají v aktuálních datech s aktuální zásobou na jednotlivých prodejnách s on-line tvorbou objednávek.

Další výzvou byla příprava datového skladu pro externí analytické nástroje. Vytvořený datový sklad nyní obsahuje informace o prodejích, projektech a výrobě knih a zpracovává miliony záznamů za pár sekund ve špičkové kvalitě.

Článek Navitec systems s.r.o. ze dne 7. února 2018 - středa

Další články od Navitec systems s.r.o.

M-Files - Document Management System