logo Navitec systems s.r.o.

Optimalizace inventur skladu knih Nakladatelství Academia

Nakladatelství skladem vede statisíce položek a jejich fyzická inventura dosud představovala zdlouhavé ruční zadávání s velkou časovou náročností pro pracovníky a s tím i související chybovost zadávaných dat.

Nakladatelství Academia používá informační systém Microsoft Dynamics NAV od roku 2003. Od doby jeho zavedení se systém značně přizpůsobil potřebám pracovníků a zajistil dostatečný komfort práce s celou potřebnou agendou. Problémem však zůstaly určité okruhy řešení, mezi něž mimo jiné patřila oblast fyzických inventur.

Cílem projektu optimalizace inventur bylo zejména odstranění chyb zadávání položek do inventury a snížení časové náročnosti pro pracovníky jednotlivých prodejen.

Nejdřív bylo potřeba identifikovat problémy a slabá místa inventarizace:

  1. návrh deníku fyzické inventury probíhal příliš dlouho a nedobíhal ani při spuštění předchozího dne před inventurou
  2. následné zadávání fyzického množství do systému probíhalo ručně

Dle zjištěných problémů stanovil Navitec systems následující postup:

  1. zrychlení návrhu deníku fyzické inventury použitím hot-fixů od Microsoftu a následná optimalizace za použití firemního know-how
  2. zavedení čteček čárových kódů

Před zavedením čteček čárových kódů bylo nutné se vypořádat s řadou překážek. Všechny knihy nebyly označeny čárovým kódem a v systému neexistoval žádný import ze zařízení pro čtení takových kódů.

Označení knih bez čárových kódů bylo vyřešeno novou funkčností Microsoft Dynamics NAV, která automaticky identifikovala takové zboží a čárové kódy vytiskla na štítky v archu A4. Tato funkčnost také obsahuje komunikaci pro import dat ze čteček čárových kódů. Celé řešení nevyžadovalo nákup nového hardwaru.

Po aplikaci těchto změn se podařilo ušetřit nejen výrazné množství času při inventurách, ale byl také zrychlen samotný prodej knih, protože všechny byly už opatřeny potřebným čárovým kódem.

"Optimalizace inventur od společnosti Navitec systems nám přinesla výraznou časovou úsporu, kterou můžeme nyní proměnit v zisk z prodeje knih ve dnech, kdybychom měli dříve zavřeno z důvodu inventur. Použití čteček čárových kódů také přineslo větší klid personálu, který inventury provádí. Nyní se již nemusí obávat chybného zápisu do inventury. Společně s pracovníky Navitecu se nám také podařilo výrazně zpřehlednit skladové hospodářství," doplňuje Ing. Tomáš Wencel, MBA, Finanční ředitel Střediska společných činností AV ČR, v.v.i.

Další články k tématům - čárový kód - Dynamics - inventura - optimalizace - sklad - úspory - Tomáš Wencel

Článek Navitec systems s.r.o. ze dne 18. února 2016 - čtvrtek

Další články od Navitec systems s.r.o.

Acronis Backup 12.5