logo itpoint.cz

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Jako vlastník a provozovatel jednoho z nejmodernějších a z pohledu aplikací nejkomplexnějšího Centra sdílených služeb v regionu CEE jsme hledali spolehlivého partnera s kvalitním produktem také pro oblast správy dokumentů.

Partnerství se společností SEFIRA a uzavření smlouvy s tak významnou společností jako je OSPAP a.s je důkazem toho, že jsme zvolili správně.

Tomáš Vocetka

Ředitel Skype Czech Republic

Tomáš Vocetka - Skype Czech Republic s.r.o.logo Skype Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Samotný Skype jde v tomto ohledu příkladem. V našem týmu zaměstnáváme 13 % žen a rozhodně se snažíme toto číslo zvyšovat. Pracují přitom na významných pozicích a velmi zajímavých projektech, které mají celoglobální dosah. Jelikož v naší kanceláři i nadále přijímáme nové zaměstnance, hledáme neustále zajímavé talenty i mezi ženami.

Petr Kuliš

Obchodní ředitel společnosti DNS

Petr Kuliš - DNS a.s.logo DNS a.s.

Certifikační testy VUE jsou mezinárodně uznávané a slouží k prokázání odborné kvalifikace, potažmo k získání výhod od výrobce produktu, jehož testy zájemci úspěšně absolvují. Mezi nejvíce využívané patří zkoušky týkající se produktů společností IBM, HP, Check Point a dalších.

V oblasti certifikací garantuje DNS uchazečům nejvyšší standard služeb. Jako optimální lze také označit spojení oblasti certifikace a testování se službami školicího střediska DNS, které nabízí přípravné kurzy pro certifikační programy mnoha výrobců ze svého portfolia.

Petr Poláček

Ředitel společnosti DNS

Petr Poláček - DNS a.s.logo DNS a.s.

Spolupráci s nadačním fondem Srdce na dlani bereme jako krok tím správným směrem. Směrem, kdy my sami můžeme udělat něco pro druhé – pomoc při hledání práce, poradit v různých životních situacích nebo si s dětmi jen popovídat o běžném, normálním“ životě.

Jiří Lagner

Ředitel divize pro strategii ve společnosti HSI

Jiří Lagner - HSI, spol. s r.o.logo HSI, spol. s r.o.LinkedIn

Zákazník nemusí zpracovávat a zasílat žádost o data na ČÚZK, data následně vyzvedávat a předávat k zajištění importu. Věříme, že toto usnadnění naši zákazníci ocení.

Neocenitelným přínosem pro zákazníka je tedy i redukce administrativních nákladů a nákladů spojených s importy a definovaným rozsahem dat, která HSI nabízí jak ve kvartální, tak i měsíční periodě aktualizace.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Rovněž výsledky vyšetření zašlete elektronicky, a to velmi bezpečným způsobem. Pacient bude vědět, že je obdrží, jakmile budou dostupné a nezatěžuje ordinaci dotazy, kdy budou k dispozici. O nálezech pak s pacienty můžete diskutovat prostřednictvím online konzultací a vyhnete se tak stále zvonícímu telefonu v ordinaci.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Konferenci hodnotím jako velmi povedenou a obsahově zajímavou, což je nakonec vidět i na každým rokem rostoucím počtu účastníků. Jsem rád, že case study v naší prezentaci měla velký ohlas, stejně jako náš nový produkt AlgoCC - kontaktní centrum v cloudu.

Bohuslav Cempírek

Generální ředitel společnosti ICZ

Bohuslav Cempírek - ICZ a.s.logo ICZ a.s.LinkedIn

Letošním zájmem dražitelů o naší benefiční aukci jsem byl, stejně jako zástupci SDMO, doslova ohromen. Potřebným se tak dostává opětovné jistoty pomoci a my získáváme, kromě dobrého pocitu, i potřebnou motivaci pokračovat v dobročinné tradici i v příštích letech. Tím spíše, že během dosavadních šestnácti ročníků již úhrnná částka dosáhla 10588500 korun.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

ALGOTECH jako rychle rostoucí ICT firma hledá samozřejmě další možnosti diverzifikace svého portfolia a řešení pro big data a dlouhodobá výborná spolurádce se společností Oracle tomu samozřejmě nahrávají.

Na základě referencí k tomuto produktu ze zahraničí a našeho úspěšného projektu pro finanční sektor v ČR předpokládáme v ALGOTECHu další rychlý rozvoj v této oblasti a výrazný růst poptávky po tomto řešení.

Zdeněk Maršál

Obchodní ředitel společnosti Greendata

Zdeněk Maršál - Greendata s.r.o.logo Greendata s.r.o.LinkedIn

Od spojení si slibujeme především kvalitní propojení sponzoringového projektu s klasickou marketingovou komunikací našich robustních server clusterových řešení a velkých datových úložišť.

Na své si ale příjdou i naši fanoušci a odběratelé newsletteru, kteří získají možnost vyhrát např. lístky na turnaje a další předměty spojené s MMA.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Z obou seminářů vyplynul jasný nárůst zájmu o taková moderní ICT řešení, u kterých je ve velmi krátké době možné vidět přínos pro firmy a uživatele daných systémů. Přehledné a srozumitelné podklady pro rozhodování přístupné okamžitě a kdekoli, možnost řešit problémy nebo diskutovat na konkrétní témata bez nutnosti scházet se osobně na konkrétním místě, nové trendy v komunikačním řešení dostupné prakticky pro všechny firmy a zvládnutí velkého objemu dat, tzv. BIG DATA.

To vše umocněné možností využít tato řešení z cloudu, tj. bez investiční náročnosti, jsou velkým hitem, a zcela oprávněně. Úspora nákladů a rychlost, s jakou lze rozhodovat, hrají hlavní roli.

126