logo itpoint.cz

Michal Mráz

Technický ředitel společnosti Casablanca INT

Michal Mráz - Casablanca INT s.r.o.logo Casablanca INT s.r.o.LinkedIn

Během dnešního dne se nám podařilo opravit primární datové úložiště, které bylo postiženo havárií. Zároveň jsme se snažili o obnovu části dat na primárním úložišti tak, abychom zkrátili dobu výpadku služeb dotčených havárií právě na tomto primárním úložišti. To se bohužel nepodařilo, a proto jsme přistoupili ke kroku kompletní obnovy zálohovaných dat ze sekundárního úložiště.

Jednotlivé služby budou nabíhat z tohoto sekundárního úložiště postupně, nicméně vzhledem k velkému objemu dat na tomto úložišti bude obnova dat nabíhat v horizontu 3 - 4 dnů. Je pravděpodobné, že první zákaznická data budou obnovena již ráno, následně pak budou postupně přibývat další během dne

Michal Hozák

Obchodního ředitel společnosti Infinity

Michal Hozák - Infinity a.s.logo Infinity a.s.

Již loni jsme v reakci na vývoj trhu zahájili strukturní transformaci společnosti směrem k více vertikální orientaci a důrazu na IT obsluhu perspektivních odvětví, například strojírenství. Umožňuje nám to nejen pružněji reagovat na potřeby konkrétních klientů, ale hlavně pro ně mít k dispozici přesně ty odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s podobnými zakázkami. Tito specialisté dokážou zákazníkovi navrhnout a implementovat řešení přímo na míru.

Zuzana Kliková

Manažerka komunikace společnosti Infinity

Zuzana Kliková - Infinity a.s.logo Infinity a.s.LinkedIn

V Technoparku i dalších pardubických kancelářských komplexech momentálně jednáme s dalšími firmami o možnostech využití našich IT služeb. Pardubice a okolí patří vzhledem k jejich strategické pozici mezi naše klíčové regiony. V průběhu roku 2014 se zde chceme zaměřit také na menší a středně velké společnosti, kde vidíme velké možnosti růstu poptávky.

Velký přínos pro firmy v našem regionu spatřujeme hlavně ve využití privátního cloudu - hostingu IT služeb. V této oblasti jim můžeme nabídnout naše ryze české datové centrum, kde si mohou svá cenná firemní data uložit, aniž by museli řešit otázky bezpečnosti a právních podmínek státu, kde jsou zrovna jejich data u nadnárodních cloudových poskytovatelů uložena.

Jako další z našich služeb zajistíme dohled a správu zákaznických systémů i zařízení vzdáleným připojením, vše je realizováno přímo z Pardubic.

Jaroslav Procházka

Generální ředitel společnosti Infinity

Jaroslav Procházka - Infinity a.s.logo Infinity a.s.LinkedIn

Dalším důvodem je zjednodušení naší organizační struktury a přizpůsobení se požadavkům našich zákazníků. Z hlediska personálního managementu zavádíme nově pouze dvouúrovňový řídicí systém a místo bývalých dvou divizí a jedenáct delivery oddělení se bude nová struktura skládat z pěti divizí podle jednotlivých segmentů našeho podnikání.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Vzhledem k růstu společnosti je vznik pozice výkonného zástupce generálního ředitele Algotech logickým vyústěním a obsazení Josefa Pavlise do této funkce je věcí zkušeností a důvěry.

Josefa si osobně velmi vážím a věřím, že v nové pozici obstojí na výbornou, stejně jako si vedl dosud.

Jan Valdman

Business Development Manager ve společnosti DNS

Jan Valdman - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Z titulu IBM Champion mám upřímnou radost, beru jej jako ocenění své dlouhodobé práce. Jsem rád, že jsem byl vybrán do skupiny skvělých lidí z celého světa a velmi si toho vážím. Je to pro mne samozřejmě povzbuzení do další práce a nezávislá forma ujištění, že ji dělám správně.

Ondřej Surý

Vedoucí Laboratoří CZ.NIC

Ondřej Surý - CZ.NIC, z.s.p.o.logo CZ.NIC, z.s.p.o.LinkedIn

Zveřejněním ostré verze aplikace práce na projektu nekončí. Aktuálně začínáme připravovat rozšíření spektra tréninkových her, kterého by se mohli zájemci dočkat v příštím roce. Pod svobodnou licencí také plánujeme zveřejnit softwarovou část projektu a tím vývojářům nabídnout možnost dalšího využití.

Andrea Šíchová

Junior reseacher ve společnosti CZ.NIC

Andrea Šíchová - CZ.NIC, z.s.p.o.logo CZ.NIC, z.s.p.o.LinkedIn

Beta verze aplikace Tablexia byla prvně představena na konferencích Internet a Technologie 13.2 a Dyskorunka. Zájem o ni projevila jak odborná veřejnost, tak rodiče dětí se specifickými poruchami učení. Především ti se intenzivně zajímali, kdy bude možné aplikaci stáhnout a začít používat. Tablexia nyní obsahuje tři hry ve společném herním prostředí.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Komunikace na sociálních sítích se nám osvědčuje. Na Facebooku se snažíme komunikovat spíše odlehčeným způsobem, LinkedIn a Twitter používáme hlavně pro odbornější komunikaci. Například možnost vyzkoušet si zdarma náš nový produkt Text-to-Speech v praxi využila v prosinci na sociálních sítích řada zájemců a my jsme získali tolik potřebnou zpětnou vazbu.

Pomocí Facebooku se nám podařilo naplnit i další z cílů, který jsme sledovali, a to posílit také vnitrofiremní komunikaci. Naše společnost používání sociálních sítí podporuje, názor zaměstnanců je pro nás stejně důležitý. V měsíci prosinci měli například naši zaměstnanci možnost sledovat proces budování nových prostor sídla až po stěhování prakticky v přímém přenosu a zájem byl veliký.

Martin Cígler

Předseda představenstva společnosti Cígler Software

Martin Cígler - CÍGLER SOFTWARE a.s.logo CÍGLER SOFTWARE a.s.LinkedIn

Naše společnost vždy patřila mezi lídry inovací a informační systémy Money S4 a Money S5 nesporně patří k technologicky nejvyspělejším produktům na trhu.

Frank Gotthardt

CEO skupiny CompuGroup Medical AG

Frank Gotthardt - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Nové společnosti ideálně doplní naše existující dceřiné firmy ve Francii. Již 20000 lékařů ve Francii spoléhá na naše komplexní softwarové řešení AxiSanté. S naším síťovým řešením Le Réseau Santé Social jsme navíc spolehlivým a vedoucím partnerem také pro propojení poskytovatelů zdravotní péče na francouzském trhu. Budeme zde realizovat naší multibrandovou strategii, podobně jako jsme již úspěšně udělali v Německu a Itálii.

HelloDoc zůstane samostatnou produktovou linii, která bude integrována do našeho globálního portfolia výrobků a služeb pro prospěch našich zákazníků.

133