logo itpoint.cz

Jaroslav Lom

Obchodní specialista společnosti ESET

Jaroslav Lom - ESET software spol. s r. o.logo ESET software spol. s r. o.LinkedIn

Je s podivem, jak velká část organizací, které spravují kritická data, například citlivé osobní údaje o zdravotním stavu pacientů, spoléhá při zabezpečení přístupu k systémům a datům na pouhé heslo. Existuje přitom jednoduchý způsob, jak zabezpečení přístupu zásadně posílit - implementovat dvoufaktorovou autentizaci.

Neexistuje rozumný důvod, proč přístup k citlivým údajům nezabezpečit dvoufaktorovou autentizací. Uživatelé by měli od všech služeb, jimž svá citlivá data svěřují, požadovat informace o tom, jak data svých uživatelů chrání.

Petr Šnajdr

Bezpečnostní expert společnosti ESET

Petr Šnajdr - ESET software spol. s r. o.logo ESET software spol. s r. o.LinkedIn

Základními prvky bezpečného využíváni internetu jsou dodržování elementárních pravidel a používání kvalitního bezpečnostního řešení, samozřejmě průběžně aktualizovaného.

Zdeněk Brůna

Technický ředitel společnosti ACTIVE 24

Zdeněk Brůna - ACTIVE 24 s.r.o.logo ACTIVE 24 s.r.o.LinkedIn

Jsem rád, že vše proběhlo podle plánu a během stěhování nedošlo k žádným problémům s přímým dopadem na naše zákazníky. Součástí celého projektu byla velmi pečlivá příprava, která vytvořila pevný základ úspěchu celé akce.

Rovněž oceňuji nasazení a profesionalitu našich techniků, kteří se na přesunu do nového primárního datacentra podíleli.

Martin Hájek

Dopravní expert Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Martin Hájek - IT4Innovationslogo IT4Innovations

Satelitními jednotkami, které dávají informaci o poloze a rychlosti v kroku jedné minuty, máme osázeno pět procent dopravního proudu. To je dostatečné pokrytí k tomu, aby se jednak řídily dopravní proudy a jednak se kvalitně informovali řidiči. V tuto chvíli je pokrytí na úrovni šesti až sedmi procent, jedná se o jeden z nejpřesnějších monitorovacích systémů dopravy v Evropě.

Začínali jsme s nejdůležitější dopravní tepnou, D1. Pokrytí největších českých měst znamená další zlepšení našeho systému směrem ke konečným uživatelům. Vzhledem k pokrytí, které máme k dispozici, jsou časy uváděné v aplikaci naprosto přesné. Mohu říci, že se jedná o systém, který jinde v Evropě v takovém rozsahu nenajdete.

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul IS

Tomáš Brabec - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.LinkedIn

Snažíme se být zákazníkům zase o kus blíže. Nové trendy, technologie a média nám umožňují co nejefektivnější komunikaci - sociální sítě jsou tím prostředkem.

Petr Oubrecht

Business Development Manager společnosti Veracomp

Petr Oubrecht - Veracomp s.r.o.logo Veracomp s.r.o.LinkedIn

Alcatel-Lucent má rozhodně co nabídnout, ale historicky si jej zákazníci spojují spíše s hlasovými řešeními. Čeká nás velká osvětová práce. Konkurenční výhody síťových řešení Alcatel-Lucent spočívají v komplexní nabídce produktů a ve využití otevřené platformy.

Zákazníci mohou očekávat cenově atraktivní nabídky, vyspělé technologie a současně jim nikdo nebude svazovat ruce v dalším vývoji jejich síťové infrastruktury.

Chceme s naším novým portfoliem oslovit zákazníky, kterým stárne síťová infrastruktura a chtějí ji obnovit ve stejné nebo vyšší kvalitě, ale rozhodně za méně peněz. Dobrou volbu mohou produkty Alcatel-Lucent představovat pro podniky, v nichž fungují hlasové technologie této značky.

Jiří Dobeš

Ředitel Dell divize společnosti DNS

Jiří Dobeš - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Se společností Dell jsme uzavřeli strategické partnerství již v roce 2012. První vlaštovkou v distribuci DNS se stalo v loňském roce řešení Dell SonicWALL.

Dnes jsme po rozšíření naší nabídky o další škálu produktů divize Dell Software schopni zákazníkům nabídnout pod hlavičkou DNS ucelené portfolio produktů Dell. Tento krok vnímáme jako další možnost pro rozvoj oblasti podnikových systémů a řešení Dell.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Díky včasnému zachycení trendu cloudu jsme již s předstihem prošli dětskými chorobami při budování cloudového centra a provoz všech aplikací ustálili na špičkové profesionální úrovni. Kvalita je oceňována všemi zákazníky naší společnosti, a to jak v Čechách, tak v zahraničí.

Ostatní následovníky, budující cloudová centra až nyní, čeká velmi trnitá cesta. Ověřené globální technologie z cloudu s výhodou lokální působnosti se ukazují jako ten správný směr, který zákazníci vyhledávají.

Stanislav Čihák

Ředitel společnosti Newton Technologies

Stanislav Čihák - NEWTON Technologieslogo NEWTON TechnologiesLinkedIn

Chceme dále posílit naši vedoucí pozici na českém trhu i v zahraničí. Zúročíme naše zkušenosti s hlasovými technologiemi v českém, polském a slovenském jazyce a budeme intenzivně pracovat na rozšíření portfolia našich produktů, abychom se stali jedničkou i na dalších trzích, používajících slovanské jazyky.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

ICT Diplomová práce roku 2014 úspěšně navázala na předchozí ročníky soutěže. Naše sdružení dále prohlubuje spolupráci s tuzemskými vysokými školami a přispívá ke sbližování obou ‚světů‛ - akademického prostředí a podnikové sféry.

Děkuji těm členským firmám ICT UNIE, které soutěž podpořily finančně i svými odbornými kompetencemi, a také všem dalším subjektům, jež se na přípravě letošního ročníku podílely.

Karel Umlauf

Jednatel společnosti Coolhousing

Karel Umlauf - COOLHOUSING s.r.o.logo COOLHOUSING s.r.o.

Služby se snažíme vylepšovat neustále, ale skok, který jsme udělali v oblasti konektivity v posledních několika týdnech, je jedním z milníků v rozvoji našeho datového centra.

Aniž bychom byli tlačeni nutností, přepracovali jsme topologii sítě s ohledem na záložní lokalitu, ale především jsme všem zákazníkům výrazně vylepšili konektivitu - ať už vstupem do SIXu nebo posílením tranzitu.

133