logo itpoint.cz

Miloš Mastník

Obchodní ředitel společnosti České Radiokomunikace

Miloš Mastník - České Radiokomunikace a.s.logo České Radiokomunikace a.s.LinkedIn

Při vývoji našich služeb bereme vždy ohled na poptávku zákazníků. I v tomto případě jsme vyšli vstříc potřebám ukládat data, která zákazníci potřebují mít z různých důvodů dlouhodobě uchována. Dat je stále větší množství a možnosti nejrůznějších úložišť jsou omezené.

Proto se snažíme našim zákazníkům vyjít vstříc a naše služby inovujeme a prostor rozšiřujeme. Dlouhodobě pracujeme i na navyšování kapacit našich datových center a cloudových služeb.

Martina Brauner

Event marketing professional společnosti eD system

Martina Brauner - eD system a.s.logo eD system a.s.LinkedIn

Pro turnaj jsme zvolili zábavnou formu Texas Scramble dvojic a nechyběly ani vložené soutěže Nearest to pin a Longest drive. Letos poprvé jsme se rozhodli uspořádat tour, která je složena ze dvou turnajů.

Druhý turnaj ze série se uskuteční na podzim na Čeladné.

Marcel Veselka

Ředitel společnosti tesena

Marcel Veselka - tesena s.r.o.logo tesena s.r.o.LinkedIn

První rok, dva byla tesena malou firmou, což mělo řadu výhod. Velikost, respektive malost firmy určovala, že mnohé věci byly na jednom člověku, případně nějak rozprostřené mezi další členy. Zároveň bylo však skvělé to, že jsme byli v neustálém a blízkém kontaktu.

Tato intenzita umožňovala věci pořádně vysvětlit, častokrát dokonce osobně a předávat je přímo z člověka na člověka. Při pomalém růstu bylo možné poslání a přístup rychle a snadno pochopit, nevznikaly zbytečné šumy. Určitým způsobem jsme to v té době vnímali i jako konkurenční výhodu.

Zdeněk Bínek

Jednatel společnosti ZEBRA SYSTEMS

Zdeněk Bínek - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Stále vyšší počet zařízení, systémů, konektivit a uživatelů dnes činí z podnikové sítě nepřehledné prostředí, ve kterém není snadné zajistit ideální podmínky pro fungování všech kritických aplikací a následně také fungování celé společnosti. Nástroje Exinda Network Orchestrator pro správu výkonnosti podnikových sítí vloni doplnily stávající portfolio produktů GFI Software v oblasti komunikace a IT bezpečnosti.

Díky tomu nabízejí nyní i českým a slovenským zákazníkům možnost zefektivnit výkonnost svého IT a zároveň plnit náročné compliance požadavky.

Leoš Kabát

Specialista na elektromobilitu společnosti Schneider Electric

Leoš Kabát - Schneider Electric CZ, s.r.o.logo Schneider Electric CZ, s.r.o.LinkedIn

Řešení Schneider Electric zahrnuje nejen dodávku nabíjecích stanic, ale také spolupráci na komplexních elekroinstalačních službách, které začínají předběžným auditem s cílem vybrat uživatelsky nejvhodnější typ stanice s ohledem na potřeby majitelů elektrovozů.

Dalším krokem je zajištění samotné instalace včetně inteligentních prvků, které mohou řídit výkon zařízení v reakci na aktuální odběr energie v budově. To vše bez nutnosti navyšovat kapacitu hlavního jističe nebo omezujícího a nekomfortního nabíjení podle časových hodin.

Daniel Vondráček

Marketingový ředitel společnosti eD system a.s.

Daniel Vondráček - eD system a.s.logo eD system a.s.LinkedIn

Nový web zůstává na stejné adrese a lépe prezentuje, kdo je eD system a co dělá. Cílí především na ty, kteří eD system neznají a klade si za cíl představit naši společnost, sortiment a klíčové služby. Prezentace zároveň reflektuje nedávné změny v názvu společnosti a logu.

Petr Slouka

Výkonný ředitel společnosti eD system a.s.

Petr Slouka - eD system a.s.logo eD system a.s.LinkedIn

Potřeba nového webu vychází mimo jiné i z rozšiřování našich aktivit mimo náš tradiční IT segment do oblasti spotřební elektroniky, domácí techniky, sportovního vybavení nebo hobby náčiní.

V této oblasti není povědomí o značce eD system natolik vysoké jako v segmentu IT produktů.

Martin Tulinger

Digital marketing manager společnosti eD system

Martin Tulinger - eD system a.s.logo eD system a.s.LinkedIn

Slovenský web přesuneme na doménu edsystem.sk k 15. 7. 2018, prozatím běží na adrese 2018.edsystem.sk, jelikož na url edsystem.sk je v současnosti provozován slovenský eD SHOP.

Martina Brauner

Event marketing professional společnosti eD system

Martina Brauner - eD system a.s.logo eD system a.s.LinkedIn

Pobočkovou workshop jízdu odstartovalo setkání v Pardubicích, které se uskutečnilo 19. 4. 2018 v areálu Dašických sklepů. Na každém z workshopů naši obchodní partneři zhlédli odborné přednášky o novinkách na trhu. Všichni partneři byli mimo jiné seznámeni také s problematikou GDPR, která vzešla v platnost 25. 6. 2018, a byl jim představen software, který si mohou přes eD system pořídit.

Již brzy zase začneme připravovat další sérii setkání, které se uskuteční na podzim 2018.

Vladimír Zadina

Ředitel projektu Smart Prague

Vladimír Zadina - Operátor ICT, a.s.logo Operátor ICT, a.s.LinkedIn

Virtualizace Prahy je nosným projektem Centra města budoucnosti, kde chceme společným úsilím budovat inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem na úrovni obecně označované jako 4.0.

V současnosti existují různé simulační modely, které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých látek ve městě, ale díky systému virtualizace Prahy bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň s dalšími daty, která již dnes generují různé městské senzorické sítě. Zejména vizualizace živých senzorických dat bude jeden z páteřních výstupů projektu.

Miloš Mastník

Obchodní ředitel společnosti České Radiokomunikace

Miloš Mastník - České Radiokomunikace a.s.logo České Radiokomunikace a.s.LinkedIn

V současné době pokračujeme v rozšiřování naší IoT sítě LoRaWAN na základě potřeb zákazníků. Pokrýváme nadále taková místa, kde je reálné využití služeb v rámci IoT. Společnost IoT.water je jedním z typických partnerů, u kterých vznikla poptávka po dokrytí signálem.

V rámci svých pilotních projektů zákazníci IoT.water potvrdili, že LoRaWAN je pro potřebu dálkových odečtů vhodnou technologií, a to díky vysoké kvalitě dostupnosti a přenosu dat.

5