logo NESS Czech s.r.o.

Ness je připraven k zavedení komplexní elektronizace zdravotnictví v Česku

Společnost Ness Europe Technologies představila na půdě Česko-izraelské smíšené obchodní komory řešení národního elektronického zdravotnictví, které zavedla již na Slovensku.

Ness Europe Technologies BV se aktivně účastní programu pro vědu, výzkum a inovace na půdě Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK), která podporuje přenos know-how a výměnu informací v rámci mezinárodní spolupráce.

Potvrzením celoroční aktivity společnosti Ness Technologies v oblasti IT inovací na půdě ČISOK je i opětovné zvolení Martina Kulta, vice presidenta a manažera Ness Technologies - Europe v ČR, za člena Rady ČISOK. Česko-izraelské smíšená obchodní komora sdružuje 139 nejvýznamnějších společností a osobností českého průmyslu, politiky a kultury.

"Ness jako jeden z lídrů v oblasti IT a inovací na půdě ČISOK představil například úspěšné řešení národního elektronického zdravotnictví, které zavedl na Slovensku. Projekt eHealth nejen zvyšuje efektivitu a kvalitu zdravotní péče, ale například také umožňuje občanům online sledovat své laboratorní výsledky nebo se z domova objednat na vyšetření. Zástupcům vlády, ministerstev, regionálních i městských zdravotnických služeb jsme představili naši připravenost podobné řešení zavést i v České republice. Podílíme se také na dalším rozvoji eGovernmentu, věnujeme se oblasti bezpečnosti, připravujeme na platformě ČISOKu s vybranými společnostmi izraelského průmyslu a s představiteli našich regionů velmi zajímavý workshop pro oblast SmartCities. Česko-izraelská smíšená komora také například připravuje program a otevření výběrového klubu pro podporu mladých talentovaných podnikatelů," říká Martin Kult, viceprezident a obchodní ředitel společnosti NESS Czech.

Izraelské zkušenosti jsou jedinečné nejen v mnoha IT oblastech, ale řeší například v Evropě stále aktuálnější problém nedostatku vody, kdy izraelští odborníci dokázali za poslední roky vyřešit tuto oblast tak, že dnes má Izrael vody dostatek, dokonce ji vyváží, a zároveň prodává dále do celého světa vodohospodářské technologie, know-how i manažerské techniky.

Nedávno se ČISOK ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Národním bezpečnostním úřadem a Ministerstvem obrany podílel na networkingovém setkání izraelských a českých firem, působících v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde se aktivně účastnil i Ness Technologies.

Článek NESS Czech s.r.o. ze dne 13. června 2017 - úterý

Další články od NESS Czech s.r.o.

Acronis Backup 12.5