share itpoint.cz

Projekt NEN je ušit na míru IT společnostem spřáteleným s ČSSD

Elektronický nástroj pro zadávání zakázek by měl být jenom jeden, s výhradním postavením a pod kuratelou státu. Jinak bude nadále přetrvávat současná nepřehlednost a nikdy nebude dosaženo úplné a povinné elektronizace zadávání veřejných zakázek.

Opravdu funkční elektronický nástroj pro zadávání zakázek (NEN - Národní elektronický nástroj) by měl zahrnovat kompletní funkcionalitu vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň by měl zadavateli vědět krok za krokem poradit s průběhem zadávacího řízení.

Měl by tedy vědět automaticky generovat potřebná oznámení pro národní a evropský Věstník veřejných zakázek a další dokumenty povinně vytvářené dle zákona, plnit funkci profilu zadavatele. Dále zabezpečovat komunikaci mezi zadavatelem a uchazeči, příjem a odesílání dokumentů (vč. nabídek), případně zabezpečit elektronickou aukci a archivaci celého procesu zadávání zakázky. Měl by mít podobu tržiště, na kterém se setkává poptávka s nabídkou, jehož obchodním rámcem je platný zákon.

"V současné době panuje v elektronických nástrojích chaos způsobený tím, že na trhu funguje množství poskytovatelů, více či méně zdařilých provedení. Každý soukromý elektronický nástroj má své vlastní prostředí a funkcionalitu. Kromě certifikace elektronického tržiště ztrácí stát nad dalším fungováním soukromého elektronického nástroje kontrolu. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová má neřešitelný problém. Projekt NEN ve výši přes půl miliardy korun, který je oprávněně stigmatizován předřazeností a ušitím na míru IT společnostem spojovaným s ČSSD," říká Miroslav Cák, právník NFPK a specialista na veřejné zakázky.

Proti ní velice aktivně vystupující současní soukromí provozovatelé nesrovnatelně levnějších fungujících konkurenčních nástrojů, kteří zavedením národní platformy přijdou o kšeft.

Co tedy s tím:

  • Dovolují vůbec licenční ustanovení stávajících smluv s dodavatelem otevřenou soutěž na dodavatele aktualizace?
  • Nechat systém rozsáhle aktualizovat na současné technické poměry a doplnit kompletní funkcionalitu?
  • Ponechat systém souběžně s nesourodými soukromými platformami a nechat jej zapadat prachem?
  • Odepsat půl miliardy a začít nanovo?

Odepsání půl miliardy není politicky průchozí. Nechat NEN zapadat prachem ve stínu soukromých platforem taky asi nebude správnou cestou.

Jako jediné řešení se jeví aktualizace stávající platformy. Šlo by to - ovšem jedině férovou otevřenou soutěží na poskytovatele aktualizace, která by sebrala vítr z plachet největším kritikům projektu NEN, a ne zneužitím jednacího řízení s uveřejněním (bez uveřejnění), tak jak to předvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Odkazy na související NEN tématiku:

Článek Nadační fond proti korupci ze dne 16. února 2017 - čtvrtek, čteno 507x

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Další články Nadační fond proti korupci

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Policie prověří schvalování zakázky proj...

Registr smluv v nově schválené podobě po...

Projekt NEN je ušit na míru IT společnos...

Záznam kriminálního jednání pomáhá polic...

Senátní paskvil návrhu zákona o registru...

Soudní znalec IT v kauze MPSV má pozasta...

Vláda nestíhá plán zavedení registru sml...

NEN čelí trestnímu oznámení NFPK

Smlouvy na internetu - koalice rozhoduje...

Smlouvy na internetu - minimalistické ve...

Ceny za odvahu v boji proti korupci za r...