share itpoint.cz

Smlouvy na internetu - minimalistické verzi zákona už nic nebrání

Zákonu o zveřejňování smluv státu a obcí odpadla poslední překážka, kterou mohla být dopadová studie vypracovaná MV. V současnosti tak existuje návrh normy, který by měl být přijatelný pro koaliční strany a vyřeší výhrady obcí i státních firem.

Podle expertní skupiny Rekonstrukce státu se jedná o přijatelnou minimalistickou variantu, která je dobrým základem a má reálnou šanci na schválení ve Sněmovně tento rok. Zákonem by se měla zabývat koaliční rada v tomto nebo příštím týdnu.

Dopadová analýza k zákonu, tzv. "malá RIA", kterou minulý týden dokončilo Ministerstvo vnitra, neidentifikovala žádnou novou zásadní překážku pro přijetí zákona.

Většina námitek dotčených institucí a společností již byla buď vyřešena, nebo jde o požadavky na nové výjimky pro další subjekty, jenž lze jednoduše politicky rozhodnout. Požadavek na odstranění duplicit ve zveřejňování je legislativně technický a měl by být zpracován Ministerstvem vnitra v řádu dní.

Dopadová studie operuje také s řadou odhadů nákladovosti zavedení registru, které byly převzaté od dotazovaných subjektů a které jsou podle dosavadních zkušeností a studií přehnané a nerealistické.

Dopadová studie ukazuje naprosto nereálné odhady státem ovládaných firem. Zatímco Čepro a.s. odhaduje náklad na zveřejnění 33 až 57 Kč na smlouvu (2 zaměstnanci, 150 smluv měsíčně), jako většina firem, společnost Mero 400 až 500 Kč, a akciová společnost ČEZ, která bude ze zákona nejspíš vyjmuta, 3400 Kč na smlouvu.

Náklady na zveřejňování smluv v centrálním registru dle našich výpočtů MV výrazně nadhodnotilo - v spolehlivějším odhadu jednotkovou metodou dochází k částce 1,5 mld. ročně, zatímco Centrum aplikované ekonomie stejnou metodou odhaduje náklady na 218 mil. Kč. Méně přesná metoda personálních nákladů dochází k obdobnému rozdílu 1,5 mld. (CAE), 4 mld. Kč (MV).

Odhad personální náročnosti má také přílišný rozptyl. Zatímco zmíněný ČEZ odhaduje náročnost zveřejnění jedné smlouvy na 8 hodin, Ministerstvo pro místní rozvoj ale i město Blansko budou potřebovat pouze 15 minut. Obcím, které již v současnosti smlouvy zveřejňují, trvá zveřejnění v praxi 5 až 10 minut.

Dopadová studie odhaduje nároky na obce na základě průzkumu na nereprezentativním vzorku 4 měst, obdobný vzorek je i pro městské příspěvkové organizace - jedná se přitom o nejvýznamnější skupiny z hlediska odhadovaných nákladů.

V dopadové studii se odhaduje, že se bude zveřejňovat 500 tisíc smluv měsíčně, reálné číslo je zhruba pětkrát nižší.

Současná verze zákona je komplexní pozměňovací návrh textu, který po volbách načetlo do Sněmovny 78 poslanců. Řeší výhrady koaličních poslanců a stran.

Například:

  • Zákon nyní přesně vyjmenovává, na koho se povinnost vztahuje. Rekonstrukce státu považuje výčet povinných subjektů za dostatečný, i když si je vědoma sporného vynětí některých subjektů, jako jsou například veřejné vysoké školy. Povinnými subjekty nejsou ani právnické osoby založené podle jiného než českého práva, které působí převážně mimo území České republiky (tato výjimka se týká zejména některých dceřiných společností ČEZ, a.s.).
  • Nehrozí právní nejistota u státních a městských firem, které nezveřejní část smlouvy, kterou považují za obchodní tajemství. Tyto firmy mohou nezveřejněnou nebo špatně zveřejněnou smlouvu opravit, aniž by se stala neplatnou.
  • I jiné subjekty mohou uveřejněnou smlouvu po její uveřejnění opravit a to bez následku neplatnosti takové smlouvy až do uplynutí tříměsíční lhůty (opravy zůstávají zaznamenány v registru smluv).
  • Ze zveřejňování jsou vyňaty některé smlouvy z důvodu bezpečnosti, utajení a ohrožení konkurenceschopnosti. Například jsou vyňaty firmy kótované na burze, jako je společnost ČEZ.
  • Zveřejňovat se budou jen smlouvy nad určitou částku stanovené vládou – očekává se 50 tisíc Kč. Nebudou se zveřejňovat faktury a objednávky.
  • Je ošetřeno duplicitní zveřejňování na profilu zadavatele a v registru.
  • Neplatnost smlouvy nezpůsobí chyby v psaní či počtech.

Výčtem výjimek jsou podle názoru pracovní skupiny pokryty všechny smlouvy, jejichž smluvní strana by mohla být ohrožena zveřejněním smlouvy ať už kvůli bezpečnostnímu riziku nebo konkurenceschopnosti společnosti.

Vládním nařízením lze dále omezit okruh v registru uveřejňovaných smluv podle hodnoty předmětu smlouvy - tuto možnost však nedoporučujeme.

Článek Nadační fond proti korupci ze dne 6. března 2015 - pátek, čteno 1752x

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Další články Nadační fond proti korupci

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Policie prověří schvalování zakázky proj...

Registr smluv v nově schválené podobě po...

Projekt NEN je ušit na míru IT společnos...

Záznam kriminálního jednání pomáhá polic...

Senátní paskvil návrhu zákona o registru...

Soudní znalec IT v kauze MPSV má pozasta...

Vláda nestíhá plán zavedení registru sml...

NEN čelí trestnímu oznámení NFPK

Smlouvy na internetu - koalice rozhoduje...

Smlouvy na internetu - minimalistické ve...

Ceny za odvahu v boji proti korupci za r...