logo Nadační fond proti korupci

Předražená IT zakázka na WiFi ve vlakových soupravách railjet

České dráhy bezprecedentním způsobem odmítají poskytnout smlouvu o dílo, uzavřenou s vítězným uchazečem - sdružením firem ČD-Telematika a Simac Technik ČR. Zakázka byla udělena v rozporu se zákonem, za což Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil zadavateli stotisícovou pokutu.

Nadační fond proti korupci podal správní žalobu na České dráhy v souvislosti s dvacetimilionovou zakázkou na WiFi připojení k internetu ve vlakových soupravách railjet. Fond obdržel závažné informace, ze kterých plyne podezření na možné až násobné předražení plnění zakázky týkající se dodávky a implementace WiFi připojení do 7 sedmivozových souprav railjet Českých drah.

Veřejná zakázka s názvem "Vybavení vlakových souprav railjet WiFi technologií pro poskytování služby internetového připojení" byla vypsána na jaře roku 2015 a den před Štědrým dnem téhož roku uzavřel Zadavatel - České dráhy - smlouvu o dílo s vítězným uchazečem - sdružením firem ČD-Telematika a.s. a Simac Technik ČR.

Celková konečná hodnota zakázky činila skoro 20 milionů korun bez DPH. V květnu 2016 nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který udělil Zadavateli pokutu ve výši 100000 Kč za spáchání správního deliktu.

Toho se Zadavatel dopustil tím, že uchazeče - výše zmíněné sdružení - nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, když tento uchazeč nesplnil požadovaný technický kvalifikační předpoklad v plném rozsahu.

V tiskové zprávě Úřadu se k tomu mj. uvádělo: "Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky."

V létě 2016 si Fond na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od Českých drah vyžádal kopii uzavřené smlouvy o dílo. Fondu nebylo vyhověno s tím, že "otázky směřují k poskytnutí informací a dokumentů, které jsou obchodní tajemství a vznikly bez použití veřejných prostředků".

Odmítnutí Českých drah, pod nímž je podepsána JUDr. Daniela Kovalčíková, obsahovalo na devíti stranách absurdní obšírnou exkurzi do právní vědy, a to včetně práva anglického, francouzského, italského a dokonce japonského.

Rozhodli jsme se text odmítnutí zveřejnit - viz. Odpověď Českých drah na žádost podle zákona č. 106/1999.

Po tomto odmítnutí následovalo bezvýsledné kolečko odvolání, potvrzení odmítnutí, opětovné odvolání, opětovné odmítnutí atd., které skončilo až v únoru 2017, kdy Fond podal správní žalobu proti odmítavému postupu Českých drah.

Pro zajímavost uveďme, že České dráhy analogicky odmítly poskytnout i jen zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce.

České dráhy dlouhodobě spadají do sféry vlivu politiků. Z jejich zarputilé snahy vše utajovat jasně plyne, že mají co utajovat. Internet ve vlacích railjet je patrně tak přísně utajovaný, jako kdyby se jednalo o jadernou technologii ...

Článek Nadační fond proti korupci ze dne 23. května 2017 - úterý

Další články od Nadační fond proti korupci

Acronis True Image 2019