logo Alcatel Czech s.r.o.

Alcatel-Lucent sjednotil komunikaci Hasičského záchranného sboru ČR

Společnost Alcatel-Lucent dnes oznámila, že Hasičskému záchrannému sboru České republiky dodala IP komunikační řešení postavené na platformě Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Řešení zahrnuje instalaci 8500 telefonních linek a zajišťuje spojení mezi dvanácti krajskými hasičskými záchrannými sbory a generálním ředitelství v Praze.

Alcatel-Lucentem dodané komunikační řešení je plně kompatibilní s integrovaným záchranným systémem a jeho tísňovými linkami. Každý přijatý hovor je ihned zaznamenán a informace z něj předávány dále, takže není nutno při každém přepojení opakovat obsah hovoru. Systém nabízí možnost budoucího propojení s komunikačním systém zdravotnické záchranné služby a hladké spojení s komunikačním systémem bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

"Nový systém zjednoduší a zkvalitní komunikaci uvnitř sboru," uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslav Štěpán. "Zvláště oceňujeme kompatibilitu s ostatními bezpečnostními složkami a tedy možnost zrychlení a zefektivnění zásahů všech složek integrovaného záchranného systému."

Díky použití IP technologie umožňuje systém Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise automatický přenos telefonních hovorů na kterékoliv z 235 stanic Hasičského záchranného sboru ČR. Systém tak přináší podstatnou úsporu nákladů za poplatky telefonnímu operátorovi, navíc zajišťuje zastupitelnost regionů v případě výpadku způsobeného jakoukoliv příčinou a neomezenou mobilitu všech uživatelů sítě. V případě výpadku některého regionu je možné okamžitě přesměrovat hovory z postiženého místa do regionu jiného a virtuálně tak přesunout telefonní linky, aniž by toto bylo třeba oznamovat potenciálním volajícím.

"Dodali jsme hasičům nejmodernější komunikační systém a jsme velice rádi, že naše technologie mohou sloužit i v tak citlivé oblasti, jako je bezpečnost obyvatelstva," komentoval dodávku systému Jiří Nykodým, generální ředitel Alcatel-Lucent v České republice.

Hasičský záchranný sbor ČR patří mezi základní složky Integrovaného záchranného systému. Jeho hlavním posláním je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. V roce 2005 zachránily jednotky požární ochrany 5 248 osob, dalších 7 076 před hrozícím nebezpečím evakuovaly a před zničením požárem se hasičům podařilo uchránit majetkové hodnoty ve výši 7,1 mld. Kč. V dnešní době spadá do působnosti HZS ČR kromě požární ochrany a integrovaného záchranného systému také krizové řízení, civilní nouzové plánování nebo ochrana obyvatelstva.

Více o HZS ČR na http://ww.mvcr.cz/hasici.

Článek Alcatel Czech s.r.o. ze dne 9. ledna 2007 - úterý

Další články od Alcatel Czech s.r.o.

Alcatel-Lucent sjednotil komunikaci Hasičského záchranného sboru ČR