logo Factum Invenio s.r.o.

Češi a mobilní telefony

V České republice používá v současné době mobilní telefon 9 z 10 lidí ve věku nad 15 let. Tento podíl se v průběhu posledních dvou let prakticky nemění. Jednoznačně nejoblíbenější a nejpoužívanější značkou mobilních telefonů je Nokia. Telefon této značky vlastní téměř polovina uživatelů.

Toto zjištění vyplývá z výsledků další vlny pravidelného výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI), který agentura Factum Invenio realizuje dvakrát ročně již od roku 2000. Sběr dat pro aktuální vlnu studie proběhl v květnu 2008.

Mobilem telefonuje téměř 90 % Čechů

Mobilní telefon používá 89 % obyvatel České republiky ve věku nad 15 let. Soukromý telefon vlastní 88 % populace a 16 % má k dispozici služební mobilní telefon. Desetina obyvatel mobilní telefon nepoužívá – jedná se především o osoby ve věku nad 60 let a v nejnižších příjmových kategoriích. Z aktuálních výsledků výzkumu vyplývá, že pomalu dochází k nasycení trhu. Podíl uživatelů mobilních telefonů z celkové populace se během posledních dvou let příliš nezměnil (86 % v červnu 2006, 89 % o dva roky později).

Stále pokračuje trend zvyšování podílu tarifních zákazníků z celkového počtu uživatelů mobilních telefonů. V poslední době dochází k postupnému vyrovnávání počtu tarifních zákazníků a uživatelů předplacených karet, což odpovídá situaci v dalších zemích Evropské unie.

Služby v mobilní komunikaci

Kromě základních mobilních služeb, jako je telefonování a posílání krátkých textových zpráv (SMS), které využívají téměř všichni majitelé telefonů, je nejvyužívanější funkcí mobilního telefonu fotoaparát (44 %). Přibližně čtvrtina uživatelů posílá multimediální zprávy (27 %), hraje hry na mobilním telefonu (27 %) a přehrává si hudbu (24 %).

Nejpoužívanější je Nokia

Nokia je jednoznačně nejrozšířenější značkou mobilních telefonů v české populaci – telefon této značky vlastní 49 % uživatelů. Se značným odstupem následují další dvě značky – Sony-Ericsson (14 %) a Siemens (14 %). Ostatní značky (Samsung, Motorola a další) dosahují v České republice tržního podílu hluboko pod deset procent.

"Nokia je nejvyužívanější ve všech věkových skupinách. Nicméně určité rozdíly je možné vysledovat – v nejmenší míře je užíván lidmi ve věku do 20-ti let a relativně běžnější značkou je v nejstarší věkové skupině nad 60 let. Oproti tomu Sony-Ericsson je spíše "mladou značkou", která je nejrozšířenější ve věkové skupině 15 až 20 let", uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.

Výše uvedené údaje pocházejí z výzkumu ZOČI, který se skládá ze dvou částí :

Zpráva o českém internetu je výzkum mezi aktivními uživateli internetu. Aktivním uživatelem je osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Mezi hlavní témata studie ZOČI patří zejména :

Článek Factum Invenio s.r.o. ze dne 16. června 2008 - pondělí

Další články od Factum Invenio s.r.o.