logo EMPIRE s.r.o.

EMPIRE dodal společnosti ING Investment Management systém pro obchodování s cennými papíry

Česká pobočka společnosti ING Investment Management používá pro obchody s cennými papíry funkce pro reportování a Deník obchodníka ze systému EMPIRE CAPITOL.

Společnost EMPIRE s.r.o., přední český dodavatel informačních a komunikačních technologií, implementovala u společnosti ING Investment Management (C.R.) a.s. vybrané funkce systému EMPIRE CAPITOL. Investiční specialisté v české pobočce ING Investment Management využívají nástroje systému EMPIRE CAPITOL pro legislativní výkaznictví pro Českou národní banku.

Nástroje systému EMPIRE CAPITOL pomáhají investičním specialistům s vedením knih pokynů, objednávek a vypořádání a s vytvářením čtvrtletních zpráv o realizovaných transakcích. Všechny výstupy jsou vytvářeny podle závazné metodiky České národní banky a požadavků legislativy.

"Hledali jsme pro naše investiční specialisty nástroj, který jim usnadní každodenní administrativní zpracování uskutečněných obchodů a vytváření reportů pro potřeby kontrolních institucí," řekl Jozef Sinčák, předseda představenstva ING Investment Management (C.R.) a.s. "Společnost EMPIRE nabídla řešení, které plně splňuje naše nároky na funkčnost a výrazně nám šetří čas, který můžeme nyní věnovat naší hlavní činnosti – správě aktiv."

"V české pobočce společnosti ING Investment Management jsou v současné době implementovány moduly pro výkaznictví pro ČNB. Díky modularitě a škálovatelnosti systému bude případné další rozšíření funkcionality velmi snadné," dodal Michal Kavale, generální ředitel společnosti EMPIRE s.r.o.

O společnosti ING Investment Management (C.R.) a.s.

ING Investment Management (C.R.) a.s. je člen mezinárodní finanční skupiny ING Group. Společnost poskytuje služby v oblasti správy aktiv na domácích i zahraničních trzích. Hlavním úkolem ING Investment Management je optimalizace výnosů plynoucích ze svěřených finančních prostředků proti co nejnižší definované míře rizika prováděných investic. Za klíčové prvky společnost považuje důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Mezinárodní finanční skupina ING Group poskytuje v České republice služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv. Další informace o ING najdete na adrese http://www.ing.cz.

Článek EMPIRE s.r.o. ze dne 28. listopadu 2007 - středa

Další články od EMPIRE s.r.o.

EMPIRE dodal společnosti ING Investment Management systém pro obchodování s cennými papíry

Poštovní spořitelna provozuje Červené konto na systému EMPIRE