logo Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice dnes představuje projekt mezinárodního centra materiálového výzkumu

Univerzita Pardubice je rozhodnuta uspět v žádosti o evropské dotace na vybudování mezinárodního centra materiálového výzkumu zařazeného do sítě evropských center excelence.

Společně se svými partnery - Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou chemicko-technologickou VŠCHT v Praze, dvěma ústavy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pěti ústavy Akademie věd ČR - je připravena požádat v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace o miliardové dotace pro vybudování jednoho z evropských center excelence na území České republiky.

Evropská centra excelence jsou unikátními badatelskými pracovišti vytvářejícími jedinečné vědeckovýzkumné infrastruktury v základním výzkumu, s mezinárodním renomé a s potenciálními předpoklady přenosu špičkového výzkumu do praxe a vzdělávacího procesu. Jejich cílem je přispět k mezinárodní konkurenceschopnosti Evropské unie, resp. České republiky.

Mezinárodní centrum materiálového výzkumu Pardubice je prioritně zaměřeno na materiálový výzkum, zejména v oblasti optiky, optoelektroniky, nanomateriálů a nanotechnologií, s řadou přesahů i do jiných oblastí, např. konkurenceschopného strojírenství, informační společnosti, energetických zdrojů a bezpečnostního výzkumu. Mezi konkrétní příklady výstupů projektu lze zařadit např. víceúrovňové a velkokapacitní paměti, zápisy informací, počítače na dlani, plně optické počítače, zařízení pro noční vidění, detektory, nové materiály pro baterie, fotoaktivní a samočisticí povrchy skel, vyšší pevnost materiálů, rozklad bojových a škodlivých látek, rozklad vody, skladování vodíku apod.

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. k projektu uvádí : "Naše univerzita se dlouhodobě snaží o špičkovou spolupráci s vědeckými centry v České republice i v zahraničí. Výsledkem této spolupráce je naše rozhodnutí předložit projekt evropského centra excelence a požádat o evropské dotace pro jeho vznik a vybavení. Dle aktuálních informací z Bruselu bude na území naší republiky podpořen vznik tří až čtyř center. Mezinárodní centrum materiálového výzkumu Pardubice chce být jedním z nich. Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu a dotační titul počítá s finančními prostředky v řádu miliard korun pro každý projekt, snažíme se aktivně a kvalitně celý projekt připravit společně s našimi partnery z Akademie věd a dalších univerzit. Velmi mne také těší podpora představitelů Pardubickéhokraje a města Pardubic."

Tisková konference a prezentace projektu se koná v pátek 13. června 2008 ve 13:00 hodin v Praze, salonek hotelu ARIA, Tržiště 9, Praha 1-Malá Strana.

Článek Univerzita Pardubice ze dne 13. června 2008 - pátek

Další články od Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice dnes představuje projekt mezinárodního centra materiálového výzkumu