logo EMEA s.r.o.

Zkracujeme název na EMEA

EMEA Telecom mění svoje obchodní jméno na EMEA s.r.o. Nemění se žádné další údaje a nedochází ke změně vlastníků a managementu. Není proto nutné upravovat žádné smluvní dokumenty a všechny závazky, práva a povinnosti, které ze smluv vyplývají, zůstávají beze změny.

Důvodem pro změnu je podstatné rozšíření portfolia služeb - pod pojem "telecom" tak mnohé z poskytovaných služeb už nespadají. V roce 2006 bylo například vybudováno komerční CallCentrum, které do konce příštího roku zaměstná až 350 lidí. Na rok 2007 je plánováno poskytování instalací a správy VoIP pobočkových ústředen, instalace slaboproudých rozvodů a mnoho dalších činností.

EMEA začínala v roce 2003 s jediným produktem AHOJ.CZ – telefonováním pro domácnosti a menší firmy. Dnes se však v nabídce produktů vyrovná největším operátorům a v produktech individuálně přizpůsobených specifickým potřebám zákazníků je i předčí.

Název EMEA se neskloňuje, je ženského rodu (společnost EMEA), výslovnost je dle jazyka, ve kterém je používán (česky "emea", anglicky "imia").

Změna názvu bude v příštích měsících následována úpravou grafické prezentace společnosti EMEA, jejímž cílem bude posílit pozici přátelské, flexibilní a inovativní firmy. Logo AHOJ však zůstane plně zachováno pro služby AHOJ.CZ.

Změna obchodního názvu je právně platná od 20.12. 2006.

Věříme, že kratší název, odrážející vývoj naší společnosti, bude veřejností rychle přijat. Koneckonců většina zákazníků, partnerů i dodavatelů jméno zkracovala již dávno.

Článek EMEA s.r.o. ze dne 11. ledna 2007 - čtvrtek

Další články od EMEA s.r.o.