logo Novell-Praha, s.r.o.

Novell představuje strategii a produktový plán pro inteligentní správu pracovních úloh

Novell zveřejňuje strategii a produktový plán pro rozvíjející se trh řešení inteligentní správy pracovních úloh. Unikátní přístup Novell integruje správu identit a systémů do pracovní úlohy aplikace.

Nová strategie tak zvyšuje zabezpečení a přenosnost pracovní úlohy napříč fyzickými, virtuálními a cloudovými prostředími. Pomůže podnikům podstatně snížit rizika a výzvy spojené s provozem různých počítačových prostředí a zároveň zajistí uživatelům bezpečný a vyhovující přístup k veškerým počítačovým službám, které potřebují.

"Zákazníci v současné době hledají pragmatické řešení bezpečné správy a optimalizace distribuovaných počítačových prostředků," řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell. "Náš přístup k inteligentní správě pracovních úloh pomůže společnostem využívat existující IT aktiva, realizovat podstatné finanční přínosy nových modelů jako virtualizace nebo cloud computingu. Poskytne jim potřebné nástroje pro zabezpečení informací přenášených uvnitř organizace i mimo ni. Díky jedinečnému portfoliu technologií a partnerů má Novell vynikající pozici, aby se stal lídrem na rychle vznikajícím trhu řešení IWM."

Trh řešení IWM

Nové technologie jako virtualizace a cloud computing zcela změnily realitu IT, neboť zpřetrhaly pevnou vazbu mezi aplikacemi a hardwarem v tradičním datovém centru. Nižší náklady a vyšší flexibilita těchto nových technologií je sice lákavá, ale při celopodnikovém nasazení je třeba brát v úvahu nové požadavky na bezpečnost a shodu s předpisy. Tyto požadavky vzrostly také proto, že provoz mnoha firem podléhá daleko přísnějšímu dohledu regulačních úřadů a data jsou čím dál více distribuována mezi několika místy. Z toho důvodu už tradiční pojetí správy služeb IT nestačí pro řešení IT potřeb moderního podniku.

IWM je nový a efektivnější model provozu počítačových systémů, který umožňuje IT organizacím spravovat a optimalizovat počítačové prostředky a poskytovat koncovým uživatelům služby na základě definovaných zásad, bezpečně a v souladu s platnými předpisy napříč fyzickými, virtuálními a cloudovými prostředími. Pracovní úloha je přenosná, soběstačná jednotka práce vytvořená integrací operačního systému, middlewaru a aplikace. Pomocí inteligentní správy pracovních úloh mohou organizace sestavovat, zabezpečovat, spravovat a měřit pracovní úlohy.

Jak bude Novell soutěžit na trhu řešení inteligentní správy pracovních úloh

Novell má vynikající pozici, aby se stal lídrem na rychle vznikajícím trhu řešení IWM. Disponuje nástroji pro správu identit a systémů i operačními systémy, které jsou potřeba pro dodávky řešení IWM. Navíc má široký ekosystém partnerů, systémových integrátorů a nezávislých výrobců softwaru, kteří jsou společně schopni pomáhat zákazníkům realizovat hodnotu a potenciál IWM.

Odlišný přístup společnosti Novell k inteligentní správě pracovních úloh se těší široké podpoře předních firem v oboru, například Affiliated Computer Services (ACS), Atos Origin, ECS Technology, Gen-i, Infosys, KIS, Tech Data, Tencent, Trustmarque a VMware.

V následujících 12 měsících uvede Novell osm nových produktů, které dále rozšíří současná řešení pro segment IWM. Jádrem přístupu společnosti Novell k IWM bude integrace špičkových technologií správy identit a zabezpečení do produktů, které řeší výzvy zákazníků napříč celým životním cyklem IWM: sestavením, zabezpečením, správou i měřením. Protože je pojetí společnosti Novell modulární, mohou zákazníci začít s jakýmkoli produktem v jakémkoli bodě životního cyklu a mít jistotu, že jsou na správné cestě IWM.

Sestavení

Novell pomůže podnikům a nezávislým výrobcům softwaru se sestavováním inteligentních pracovních úloh pomocí nových produktů a funkcí, jimiž rozšíří svůj úspěšný SUSE® Appliance Program. SUSE StudioTM, webový produkt uvedený v tomto roce, sestaví ucelená softwarová zařízení v řádu minut.

V roce 2010 plánuje Novell uvést následující produkty, které pomohou zákazníkům sestavovat inteligentní pracovní úlohy :

Zabezpečení

Zákazníkům, kteří potřebují komplexně vyřešit otázky identit a zabezpečení, nabízí Novell ucelené portfolio řešení, do něhož patří produkty Novell® Identity Manager, Novell Compliance Management Platform a Novell SentinelTM.

Novell plánuje uvést následující produkty, které pomohou zákazníkům zabezpečit jejich inteligentní pracovní úlohy :

Správa

Zákazníkům, kteří potřebují spravovat a přesouvat pracovní úlohy ve fyzických a virtuálních prostředích, dnes Novell nabízí řešení PlateSpin® a Business Service Management. V roce 2010 plánuje uvést nové produkty, které rozšíří funkce správy i na cloud a zajistí optimální spouštění pracovních úloh na interní i externí infrastruktuře.

Bude se jednat o následující produkty :

Měření

Zákazníkům, kteří potřebují měřit a v reálném čase mít přehled o provozu IT, nabízí Novell sadu produktů zahrnující Novell Business Service Manager, Novell Business Experience ManagerTM, Novell myCMDBTM, Novell Sentinel a Novell Sentinel Log Manager.

V roce 2010 plánuje Novell vydat nový produkt, který umožní zákazníkům měřit jejich zabezpečení a výkonnost systémů napříč fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím.

Nový produkt Novell Compliance Automation integruje Novell Compliance Management Platform, produkty pro správu bezpečnostních informací a událostí Novell Sentinel a Novell Business Service Manager pro průběžné monitorování událostí, k nimž dochází v infrastruktuře IT, s ohledem na identity uživatelů.

Článek Novell-Praha, s.r.o. ze dne 26. ledna 2010 - úterý

Další články od Novell-Praha, s.r.o.