logo Novicom, s.r.o.

Novicom opět na konferenci SecTec Security Day 2017

I v letošním roce se společnost Novicom, s.r.o zúčastní odborné konference SecTec Security Day 2017, která se uskuteční dne 29. 3. 2017 od 8 do 17 hodin v Kongresovém centru Technopol Bratislava.

Hlavní téma konference: Kybernetická kriminalita jako služba.

Konference SecTec Security Day je největší konference v rámci IT bezpečnosti na Slovensku, s pravidelnou návštěvností kolem 250 účastníků z různých oblastí. Na konferenci budou představeny technologie světově známých společností z oblasti IT bezpečnosti a komunikována aktuální témata.

Kybernetická bezpečnost je dnes komplexní disciplínou a není možné ji stavět jen na ochraně perimetru a klientů. Je nutné se věnovat rovněž oblastem pokročilé detekce, správy a zabezpečení interní sítě.

Prezentace obchodního ředitele Novicomu, Jindřicha Šavla, představí, jak toho lze efektivně dosáhnout s využitím integrovaného DDI/NAC řešení AddNet.

Úvodní Novicom prezentace s názvem "Cesta k efektivní a bezpečné síti" proběhne v krátkém 10minutovém bloku od 9:50 do 10:00 hodin.

Podrobněji se s řešeními Novicomu můžete seznámit v půlhodinové prezentaci s názvem "Výhody integrovaného řízení a zabezpečení sítě", a to v rámci Bloku A v době od 11:30 do 12:00 hodin.

Se zástupci společnosti Novicom, která je Partnerem konference, se budete moci setkat během celého dne na prezentačním místě ve foyer.

Vstup na konferenci je pro registrované účastníky zdarma a pro neregistrované 30 EUR

Bližší informace a kompletní program na webu pořadatele SecTec 2017.

O řešení AddNet

AddNet je unikátní DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Toho je dosaženo integrací systémů správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS), L2 monitoringu, řízení přístupu do sítě (NAC) a pokročilé komunikace s aktivními prvky sítě.

AddNet pokrývá následující oblasti:

Článek Novicom, s.r.o. ze dne 23. března 2017 - čtvrtek

Další články Novicom, s.r.o.

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux