logo Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se uskutečnila dne 26. dubna 2007 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní více než 73 % akcií, a tak byla usnášeníschopná ...

Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2006 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) doporučené ke schválení představenstvem společnosti. Obě účetní závěrky ověřila auditorská společnost Ernst & Young. Z účetních závěrek za rok 2006 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 8,020 mld. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 8,322 mld. Kč.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy ze zisku za rok 2006 ve výši 8,109 mld. Kč a z nerozděleného zisku minulých let ve výši 7,995 mld. Kč, tj. celkem 16,104 mld. Kč. To představuje dividendu na akcii ve výši 50 Kč před zdaněním. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 10. září 2007, dividenda bude splatná 3. října 2007. Navržená výše dividendy vychází z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti. Zároveň je v souladu s investiční strategií směřovat investice do růstových oblastí (vysokorychlostní přístup k internetu, mobilní segment, služby pro korporátní zákazníky a investice na Slovensku) a je založen na záměru představenstva společnosti vyplatit přebytečnou hotovost akcionářům. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující silná tvorba hotovostních toků v roce 2007 umožní vyplatit dividendu v plné výši z vlastních zdrojů.

Valná hromada potvrdila volbou pana Andrew Harleye ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 15.1. 2007 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Gerharda Mayrhofera v říjnu 2006. Stručný životopis pana Andrew Harleye, ředitele pro lidské zdroje společnosti Telefónica O2 Europe, je přílohou této tiskové zprávy.

Valná hromada rovněž rozhodla o výši roční sumy odměn pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady, které zůstávají na úrovni loňského roku a schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s novým členem dozorčí rady panem Andrew Harleyem.

Článek Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 27. dubna 2007 - pátek

Další články od Telefónica O2 Czech Republic a.s.

O2 TV má 70 000 zákazníků

Pilotní projekt eCall byl v České republice úspěšně dokončen

Zpříjemněte si advent s O2 Active

Personální změny ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic

Personální změny v orgánech společnosti

Telefónica O2 oznámila 110 000 zákazníků v síti CDMA

Telefónica O2 přináší novinky u služby BlackBerry

Strings of O2 Bobby McFerrin

Nový internetový vyhledávač 1188

Vánoční nadílka pro zákazníky O2 Internet ADSL

Telefónica O2 přináší více svobody datovému roamingu

Počet zákazníků O2 TV překročil 60000

O2 Active první a jediný portál v České republice, který je v mobilu zdarma

Změna v personálním složení dozorčí rady Telefonica O2 Czech Republic

O2 Business nové tarify pro firemní zákazníky

Telefónica O2 získala další ocenění za kvalitu ICT produktů

Telefónica O2 představuje pohodlnou SMS, MMS komunikaci prostřednictvím PC

Digitální televize O2TV přináší zákazníkům filmovou zábavu od The Walt Disney Company

O2 nadílka pro paušální zákazníky a pro drobné podnikatele a živnostníky

Telefónica O2 naděluje vánoční dárky

Změny v managementu divize pro firemní zákazníky společnosti Telefónica O2 Czech Republic

O2 začíná s nadílkou

Výhodné počítačové řešení pro každou firmu od O2

Telefónica O2 podpoří čerpání z evropských fondů

O2TV slaví 50000 zákazníků

Telefónica O2 zve na festival Struny podzimu

Telefónica O2 výrazně zlepšuje portfolio mobilních datových služeb

Září plné zábavy na O2 Active

O2TV od září rozšiřuje svou nabídku pro sportovní a filmové fanoušky

Telefónica O2 zrealizovala rekordních 837 hodin televizních přenosů

Na závodníky Barum rally letos dohlíží Telefónica O2 a její Car Control

O2 Internet ADSL a počítač Hewlett Packard za 1 179 Kč měsíčně

Telefónica O2 Czech Republic opět varuje před podvodnými praktikami prodejců telekomunikačních služeb

Transformers ovládnou O2 Active

Nadace O2 spouští kampaň proti šikaně

Portál O2 Active přináší další letní výhody

Digitální televize O2TV má 40 000 zákazníků

Dobíjení O2 předplacených karet nově i v bankomatech ČSOB a Poštovní spořitelny

Zvýšená ochrana pro zákazníky společnosti Telefónica O2

O2 se připojilo ke Koalici pro digitální vysílání

O2 Eurotarif pro všechny zákazníky O2

Telefónica O2 představuje novou verzi O2 Navigace

Telefónica O2 Czech Republic potvrdila svou pozici hlavního partnera pro státní správu

Digitální televize O2TV nabízí program České televize v HD kvalitě

Vyberte si k mobilnímu tarifu svůj bonus z nové atraktivní nabídky O2

O2 Internet ADSL za 2 Kč

Změny managementu Telefónica O2 Europe

S tarifem O2 Smart Roaming můžete volat z dovolené bez obav

Telefónica O2 Czech Republic trojnásobně navyšuje datové limity ADSL zákazníkům

O2TV přináší další vylepšení v řazení kanálů

Nabídka zaměstnání Telefónica O2 Czech Republic a.s.