logo OKsystem s.r.o.

Moderní docházkové systémy

Moderní docházkové systémy zpracovávají pevnou i pružnou pracovní dobu s rovnoměrným i nerovnoměrným rozdělením, plánují pracovní dobu, směny zaměstnanců a hlídají splnění všech zákonných požadavků a limitů.

Docházkové systémy jsou především určeny pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené Zákoníkem práce, zejména k evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti a dále pracovních cest, dovolených, přestávek a překážek v práci.

Nové trendy evidence docházky

Moderním trendem je použití dotykových tabletů pro implementaci cenově dostupných a přitom funkčně bohatých docházkových terminálů. Docházkové terminály založené na platformě tabletu mohou poskytovat řadu doplňkových funkcí pro uživatele, kteří nemají přístup k vlastnímu počítači.

Dotykový docházkový terminál FPC-08W  Docházkový tlačítkový terminál EtherTRAX+G

Zajímavou variantou pro evidenci docházky je mobilní terminál, založený na využití chytrých telefonů - SmartPhone. Zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovní doby u zákazníků a na zahraničních pracovních cestách, mohou pořizovat docházkové záznamy prostřednictvím web rozhraní SmartPhone, který poskytuje i funkce geolokace, které lze volitelně využít pro uložení a následnou kontrolu skutečného místa pořízení záznamu.

Vedle terminálů zákazníci často požadují alternativní způsoby pro evidenci docházky, mezi které patří zadání docházky ve web aplikaci, nebo automatické generování docházky podle směn.

Důležité je plánování docházky, které umožňuje prostřednictvím konfigurovatelného systému schvalování zpracovat dovolené, pohotovosti, přesčasy a náhradní volna při respektování organizační struktury a oprávnění nadřízených zaměstnanců.

Plánování směn

Povinností zaměstnavatele je stanovit každému zaměstnanci rozvrh směn a seznámit jej s ním. Docházkový systém musí proto umožnit komfortní sestavení rozvrhu směn pro jednotlivé zaměstnance a pracovní skupiny, na základě požadavků na kapacitu a skladbu profesí, při respektování zákonných limitů, plánovaných dovolených a dalších překážek v práci.

Neméně důležitá je schopnost provádět jednoduše operativní změny v plánu směn a okamžitě je zpřístupnit dotčeným zaměstnancům a jejich vedoucím.

OKbase - modul Docházka

Docházkový modul podnikového informačního systému OKbase eviduje a plánuje docházku (pracovní dobu), přestávky, dovolené, pracovní cesty, práce přesčas, pohotovosti a překážky v práci zaměstnanců. Modul docházka je určen pro evidenci, prohlížení a opravu docházkových dat.

Jednotlivá řešení modulu Docházka:

Další články k tématům - docházka - geolokace - SmartPhone - tablet - terminál - zákon - zaměstnanci

Článek OKsystem s.r.o. ze dne 12. března 2013 - úterý

Další články od OKsystem s.r.o.