logo OKsystem s.r.o.

OKsystem pro český eGovernment

OKsystem se zabývá vývojem programových aplikačních systémů pro veřejnou správu i podnikovou sféru. Její aplikace běží vedle MPSV a úřadů práce také na krajských úřadech, obecních úřadech, magistrátech, veterinárních správách, MŠMT, MMR, MŽP, SZIF ...

Většina tržeb OKsystem pochází z projektů ve veřejné správě a podíl obratu z podnikové sféry se také v posledních letech zvyšuje. Samozřejmě ne cestou vyklízení pozic ve veřejné správě, ale cestou nových aktivit a rychlejšího růstu v podnikovém sektoru.

Klíčové produkty a služby pro dosažení tohoto cíle jsou z oblasti informační bezpečnosti - zejména OKsmart pro integraci kryptografických čipových karet do operačních systémů, modulární systém nové generace pro řízení lidských zdrojů OKbase, služby poskytované v rámci našeho Kompetenčního centra pro datové sklady a business intelligence a outsourcing - od vývoje aplikací na zakázku, přes správu informačních systémů u zákazníka, provozování informačních systémů v našich prostorách až po outsourcing zpracování mezd.

Zkušenosti s dodávkami do státní správy

OKsystem aktivně sleduje vývoj kolem českého eGovernmentu a na některých rozvojových projektech se také účastní. Společnost před lety jako první v ČR současně s účinností zákona o elektronickém podpisu zprovoznila elektronické formuláře s elektronickým podpisem.

OKsystem také pomohl se zavedením územně identifikačního registru adres UIR-ADR, který je výchozí pro základní registr RÚIAN pro ČÚZK. Informační systémy úřadů práce jsou již řadu let zabezpečené s pomocí čipových karet. Na úrovni EU se experti OKsystem podílejí na výzkumu a tvorbě standardu budoucí "evropské občanky", přesněji European Citizen Card.

V poslední době se do eGovernmentu konečně více investovalo, i když ne všechny projekty byly dobře načasované a nemalé investice zatím nepřinesly očekávané výsledky. Začít se mělo, a to již dávno např. se základními registry a nikoliv s datovými schránkami, které se s potížemi dodělávají za provozu.

Koncept základního registru práv a povinností i systém základních a agendových identifikátorů fyzických osob se ukazuje jako příliš akademický a komplikovaný. Není divu, že se pak termíny realizace projektů eGovernmentu posouvají.

Školení IT profesionálů

OKsystem se soustředí na školení profesionálů, což je menší trh než školení koncových uživatelů. Společnost poskytuje autorizovaná školení Microsoft, Cisco, Oracle a Novell. Rozhodující je kvalita daná především osobou lektora - máme stabilní interní lektory, kteří sdílejí znalosti z různých disciplín a jejich profesionalitu lze ovlivňovat.

Zájem o certifikovaná školení je i v době recese, i když zákazníci zvažují své výdaje - náklady na vzdělávání se škrtají snadno. Testy IT profesionálů provádí OKsystem již déle než 17 let a v současnosti nabízí testy dvou globálních poskytovatelů Prometric a Pearson VUE. Účastní se jich nejenom absolventi našich školení, ale i zákazníci, kteří získali kvalifikaci jiným způsobem.

Testy se provádějí zpravidla v rámci certifikačních programů globálních IT společností, jako je Microsoft nebo Cisco. Získaný certifikát má celosvětovou platnost a značnou váhu při výběru zaměstnanců.

Oracle Exadata

Výkonný databázový stroj s názvem Oracle Exadata neboli HP Oracle Database Machine využívá OKsystem od jara 2009 s perspektivou, že do budoucna budou servery pro datové sklady ještě výkonnější. Oracle však brzy nato koupil společnost Sun a převedl výrobu zařízení Oracle Exadata od HP pod značku Sun s označením Oracle Exadata 2.

Jelikož Exadata 2 je založena na stejném principu jako již instalované zařízení, mohou zde zájemci o Exadatu provádět své testy. Pokud výsledky testů splní očekávání zákazníka, má jistotu, že i Exadata 2 bude fungovat podle jeho představ. OKbase dále provozuje i výkonný databázový stroj HP Neoview.

Zkušenosti se servery Oracle Exadata i HP Neoview, stejně jako s analytickými a integračními nástroji, předává OKsystem dál formou konzultací, seminářů a konferencí.

Další články k tématům - certifikát - Cisco - databáze - eGovernment - EU - registr - server - výzkum - zákon - zaměstnanci

Článek OKsystem s.r.o. ze dne 20. února 2013 - středa

Další články od OKsystem s.r.o.