logo Operátor ICT, a.s.

Virtualizace Prahy jako nosný projekt Centra města budoucnosti

Pražský magistrát včera slavnostně otevřel v přízemí budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, laboratoř Virtualizace Prahy v rámci Centra města budoucnosti.

"Virtualizace Prahy je nosným projektem Centra města budoucnosti, kde chceme společným úsilím budovat inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem na úrovni obecně označované jako 4.0. V současnosti existují různé simulační modely, které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých látek ve městě, ale díky systému virtualizace Prahy bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň s dalšími daty, která již dnes generují různé městské senzorické sítě. Zejména vizualizace živých senzorických dat bude jeden z páteřních výstupů projektu," říká Vladimír Zadina, ředitel projektu Smart Prague.

Pomocí speciálně vyvinutého zařízení tak bude možné z více stanovišť s těmito daty pracovat, a to nejen v jedné místnosti, ale i mezi různými místy, která mohou být od sebe velmi vzdálená. Bude se tak dít právě díky rozšířené realitě přes optická koncová zařízení. Vývoj zařízení, které bude toto umožňovat patří mezi jednu z hlavních náplní projektu.

Aplikace bude také například zobrazovat varianty stavebních a rozvojových záměrů v kontextu okolní zástavby a vizualizovat dopady těchto záměrů na okolí z hlediska dopravy, životního prostředí, chování lidí v prostoru.

Umožní také vytvářet predikce různých situací a přípravu možných scénářů vývoje třeba u povodní, bezpečnostních akcí nebo jiných krizových okamžicích, a to na základě analýzy hodnotící děje minulé a podle souboru historických dat, které jsou k události dostupné.

Úvodního slova a slavnostního přestřižení pásky se ujala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

O významu projektu promluvil i ředitel CIIRC ČVUT Vladimír Mařík a generální ředitel organizace Operátor ICT Michal Fišer a zástupci Akademie věd ČR, ČVUT a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Článek Operátor ICT, a.s. ze dne 5. června 2018 - úterý

Další články od Operátor ICT, a.s.

Virtualizace Prahy jako nosný projekt Centra města budoucnosti

Praha, Škoda Auto a ČVUT společně v projektu MOBILUS