logo OR-CZ spol. s r.o.

Správa medicínských obrazových dat pomáhá k přesnější diagnostice a následné léčbě

MARIE PACS je informační systém elektronické archivace a distribuce medicínských obrazových dat pacientů. Je schopen je v nezměněné kvalitě přenést na další zadravotnická pracoviště ke sdílení výsledků vyšetření s dalšími lékaři.

MARIE PACS (Picture Archiving and Communication System) je moderní řešení elektronické archivace a distribuce medicínských obrazových dat pacientů. Tyto data jsou přenášena napříč zdravotnickými pracovišti pro potřebu sdílení výsledků vyšetření s dalšími lékaři, nejen z prostředí nemocnice, a to v nezměněné výsledné kvalitě zobrazení.

S nasazením MARIE PACS je vytváření a zpracování obrazové dokumentace mnohem rychlejší a bezpečnější. Tento certifikovaný zdravotnický systém je kompatibilní s modalitami různých výrobců, umí efektivně zpracovávat velké objemy dat, aniž by docházelo k jeho zpomalování. Zajišťuje nepřetržitý a snadný přístup všech uživatelů k obrazovým datům bez jakýchkoliv výpadků, odkudkoli.

Řešení disponuje velkým uživatelským komfortem, pro výbornou diagnostiku a následně odpovídající léčbu a současně šetří finanční prostředky redukcí zbytečně opakovaných vyšetřovacích postupů a tím i omezení radiační zátěže na pacienta.

"Pokud mohu sdílet s jinou nemocnicí nebo třeba i s odděleními z naší Fakultní nemocnice diagnostické snímky okamžitě hned a v takové kvalitě, jako je nabízí MARIE PACS, tak v tom případě si troufám tvrdit, že to může ovlivnit i zdraví pacienta a potažmo i zachránit život," říká MUDr. Kamil Kyncl, ordinář dětské části KZM 2. LF UK a FNM.

Řešení MARIE PACS je provozováno ve velkých fakultních a krajských nemocnicích, ale i v mnoha středních a menších zdravotnických provozech. MARIE PACS využívají také regionální centra, která sdružují více zdravotnických zařízení. V současnosti řešení MARIE PACS využívá v České republice již více než 100 zdravotnických zařízení všech velikostí.

Článek OR-CZ spol. s r.o. ze dne 27. listopadu 2017 - pondělí

Další články od OR-CZ spol. s r.o.

Správa medicínských obrazových dat pomáhá k přesnější diagnostice a následné léčbě

Jednoduché a bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace v souladu s GDPR

M-Files - Document Management System