logo PC HELP, a.s.

Bezpapírová personalistika s portálovým řešením plusPortal

plusPortal pro personalistiku bez papíru - to je zcela nová generace řešení od PC HELP, která přináší v procesu práce s tzv. e-Zaměstnancem významné novinky. plusPortal ohlídá důležité termíny, přidělí úkoly a podělí se o důležité informace s ostatními lidmi ve firmě přes Internet - Intranet.

HR je jednou z nejvíce "papírově" náročných oblastí a mnoho personalistů tak vítá aktuální trend elektronizace jejich administrativy.

Pojem "bezpapírová personalistika" evokuje na první pohled dojem úplného odstranění papírové podoby práce. Ne všechny papíry však obtěžují. Je příjemné, když si podklady pro práci můžeme vytisknout, odnést ke kávě, popsat poznámkami a schématy. Když si můžeme vzít fascikl dokumentů a s úlevou říct "hotovo!". Můžeme, ale nemusíme.

Možnost volby mezi papírovou a on-line prací umožňuje portálové řešení, které dokáže pojmout a pracovat s daty z jakéhokoliv zdroje (např. textový soubor, Excelová tabulka, HRIS, jiné portály a softwary, atd.). Obejít papíry úplně nelze. Jde hlavně o to, aby se odbouraly nesmyslné a zdržující činnosti a mohlo se pracovat automatizovaně všude tam, kde jsou prostoje vnímány negativně.

plusPortal - jak to funguje

Účelem HR portálu není suplovat funkčnost HRIS (informačních systémů). Jeho cílem je spojovat informace a lidi z různých oblastí. S pomocí sobě typických nástrojů dokáže portál on-line spojit mzdovou účetní s mistrem výroby, personálního manažera s potenciálními uchazeči o práci, zaměstnance s tutory vzdělávání, asistentku s úřady nebo s archivy dokumentů, podřízené s nadřízeným atd. Všechno bez jediného kroku a zbytečné ztráty času.

Kromě spojovacího aspektu nabízí portál vysokou přidanou hodnotu i v oblasti přímé komunikace s uživatelem, zejména při schvalování procesů/dokumentů a při hlídání termínů.

Je to jakási křížená funkce workflow a supervizováni, která má zejména umožnit:

plusPortál - ukázka bezpapírové personalistiky

Článek PC HELP, a.s. ze dne 22. března 2012 - čtvrtek

Další články od PC HELP, a.s.

M-Files - Document Management System