logo PC HELP, a.s.

Modul Volno IS plusPoral: docházkový systém jako webová aplikace

Není pro vás vhodný klasický docházkový systém? Nechcete pořizovat drahé identifikační systémy? Nemáte čas a kapacitu na spravování kompletní infrastruktury docházkového systému? plusPortál - když tradiční zpracování docházky nevyhovuje ...

Pokud se potkáváte s podobnými problémy, může pro vás být vhodným řešením docházka prostřednictvím webové aplikace. Tento typ docházky vám umožní evidovat přítomnost zaměstnanců bez doplňkových softwarů a identifikačních systémů.

Díky webovému prostředí také nejste limitováni časem, nemusíte docházet do kanceláře či jiného místa (pokud to nepotřebujete z jiných důvodů), na váš počítač se neinstaluje žádný software, aktualizace a servis jsou mnohem snadnější, apod. Tyto a mnohé další výhody vám nabízí aplikace plusPortal ve svém modulu Volno, určeném právě pro evidenci docházky.

Docházka ve stylu chytré horákyně

Princip takovéto "docházky-nedocházky" (tzv. negativní docházky) spočívá v tom, že se zaznamenává pouze doba nepřítomnosti a ta se odečítá od plánovaného fondu pracovní doby. Rozdíl pak tvoří odpracovanou dobu. Předem známá nepřítomnost (dovolená) se odesílá ke schválení, neplánovaná (nemoc) se pouze oznámí.

Modul počítá s nařízením evidovat počátek a konec jednotlivých směn i přesčasů. Takto pořízenou docházku můžete jednoduše přenést do jiného systému a tam ji použít např. pro zpracování mezd.

Tento způsob evidence oceníte zejména tehdy, pokud provozujete více poboček s menším počtem zaměstnanců a není pro vás rentabilní instalovat docházkový snímač pro každou pobočku zvlášť. Rovněž pro externí mzdové účtárny je toto řešení výhodné - klienti vám mohou prostřednictvím modulu Volno velmi elegantním a transparentním způsobem předávat podklady pro zpracování mezd.

On-line přehled v každém okamžiku

Modulem Volno můžete sledovat aktuální stav přítomnosti pracovníků v on-line režimu. Tyto informace lze navíc zpřesnit použitím modulu Pracovní cesty a odlišit tak dobu pracovní činnosti od doby osobního volna, sledovat tedy saldo přesčasových hodin i během pracovních cest.

Ceny

Ceny se odvíjí od počtu zaměstnanců a složitosti implementace:

Cena za implementaci je cca 20000 Kč v závislosti na rozsahu a složitosti poskytovaných služeb.

Závěrem

Webovou aplikaci PlusPortal a její moduly lze využívat samostatně nebo ve spolupráci s jinými systémy. Díky datové pumpě, kterou aplikace používá pro načítání dat, nejsou potřebné pro propojení s dalšími systémy programové úpravy. To z ní činí univerzálně nasaditelnou aplikaci.

Modul Volno je jen jednou z nabízených funkčností aplikace plusPortal. S využitím dalších modulů lze postavit celý zaměstnanecký portál. Mimo konkrétní oblasti využití, které jsou zatím směřovány především do personalistiky, je možné aplikaci upravit podle přání zákazníka a propojit s ní i zdánlivě nesouvisející agendy.

Funkčnost modulu Volno vám rádi předvedeme a o dalších možnostech uplatnění aplikace plusPortal si u vás rádi popovídáme.

Další články k tématům - docházka - infrastruktura - software - zaměstnanci

Článek PC HELP, a.s. ze dne 19. února 2013 - úterý

Další články od PC HELP, a.s.