logo PC HELP, a.s.

Výroba potrubních systémů s podporou HELIOS Orange

Společnost PC HELP implementovala pro AZ - Pokorny podnikový informační systém HELIOS Orange. Úspěšná akce proběhla ve dvou etapách - nejdříve byla nasazena ekonomicko-logistická a o pět měsíců později výrobní agenda.

Společnost AZ - Pokorny, s.r.o. je příkladem české společnosti, která tzv. vyrůstala na zelené louce. Z malé firmičky fyzické osoby se v krátkém čase stala úspěšná, rychle se rozvíjející společnost s širokou působností v tuzemsku i v zahraničí. Tento dynamický vývoj poznamenal také softwarovou infrastrukturu.

Společnost začínala s účetním a skladovým systémem, který postupně doplňovala o další aplikace či tabulkové pomocníky (MS Excel, MS Access). Množství dat a procesů však časem narostlo do rozměrů, kdy tento nehomogenní systém již nedostačoval a brzdil uživatele v práci. Proto se vedení společnosti rozhodlo k pořízení komplexního informačního systému pro řízení všech firemních procesů.

Ve výběrovém řízení se sešlo více než 10 dodavatelů, do finále se dostaly systémy jako např. SAP One nebo K2. Z pomyslného souboje nakonec vyšla vítězně společnost PC HELP, a.s. se systémem HELIOS Orange (dříve Helios IQ).

Cíle a požadavky na nový informační systém

Požadavky byly již od začátku výběrového řízení nadčasové. Výběrová komise sice velmi přísně sledovala i konkrétní funkcionalitu systémů, hlavní požadavky byly ale spíše principiálního charakteru. Ty formuloval Radek Skalák - IT manažer a budoucí klíčový uživatel takto - potřebujeme vhodný informační systém, v našem případě velmi pružný a otevřený, potřebujeme velmi kvalitní podporu a služby ze strany implementátora, systém i implementační tým si musí umět získat důvěru a podporu klíčových uživatelů, kteří se aktivně na jeho implementaci a rozvoji zúčastňují. Je to jejich nástroj a pro ně.

Efektivní řešení s HELIOS Orange

Uživatelé se zprvu naučili pracovat s těmito pro provoz klíčovými agendami. Později se do již zaběhnutého systému postupně přidávali další oblasti a moduly, které měly uživatelům jejich práci ulehčit a zpřehlednit - jako např. EDI komunikace, terminály pro práci s čárovými kódy, automaticky řízený sklad KARDEX, controlling, řízené dokumenty, synchronizace databází a další.

Za zmínku stojí především propojení systému HELIOS Orange se skladovacím systémem KARDEX Shuttle, které šetří pracovníkům skladu čas při manipulaci se zbožím, prostor potřebný na skladování a také eliminuje případnou chybovost. Zboží je umísťováno podle daných pravidel do jednotlivých buněk v policích, police přijíždí do jediného místa a zde se zbožím pracovník skladu teprve manipuluje. Umístění je definováno v systému HELIOS Orange a z něj jsou také odesílány požadavky. Uživatel tak stále pracuje ve známém prostředí.

Na začátku pracovalo se systémem 15 uživatelů, v současné době je to přes 70 uživatelů. HELIOS Orange byl nasazen také do nově vzniklé obchodní společnosti AZ - Pokorny Trade, s.r.o. a první zahraniční pobočky v Polsku. V plánu jsou přitom další nové afilace a pobočky především v zahraničí.

Další články k tématům - agenda - controlling - databáze - EDI - Excel - Helios - logistika - SAP - sklady - účetnictví

Článek PC HELP, a.s. ze dne 13. ledna 2016 - středa

Další články od PC HELP, a.s.

Začínáme s kolaborativními roboty