logo PCS s.r.o.

Byli jsme na konferenci ISSS

Zúčastnili jsme se 11. ročníku konference ISSS - jednalo se o mezinárodní setkání věnované úloze informačních technologií ve veřejné správě. Jde o největší akci svého druhu ve střední a východní Evropě.

Mezi účastníky ISSS se řadí nejen výrobci a poskytovatelé služeb pro státní správu, ale také představitelé vlády, parlamentu, krajští hejtmani, primátoři a starostové měst a obcí. Záštitu nad konferencí převzal premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer. Akci navštívilo přes 2200 účastníků, představilo se zde 110 vystavovatelů, proběhlo více než 250 přednášek.

Za PCS se představila divize Security a Dataguard

ISSS 2008 - přednáška
  • 7. dubna 2008 zahajoval v Přednáškovém sále svou prezentací "Elektronické systémy v bezpečnosti" obchodní manažer divize Security Ladislav Špička celodenní blok "Bezpečnost a archivace".

  • 8. dubna 2008 v pravé poledne odprezentoval obchodní manažer Filip Navrátil divizi DataGuard prostřednictvím přednášky na téma "Ztráta a zneužití citlivých dat a kontrola a regulace přístupu k internetu".
ISSS 2008 - stánek PCS Po oba dva dny jsme byli se svou expozicí plně k dispozici na stánku č. 45, kde jsme všechny návštěvníky nejen poinformovali o problematice softwarových a bezpečnostních řešení a komunikačních a zabezpečovacích technologiích, ale s radostí jsme pohostili zájemce sladkým perníčkem.

Tímto bychom všem návštěvníkům a posluchačům chtěli poděkovat za čas, který s námi strávili a zájem, který v hojném počtu projevili.

V příštím roce se na Vás opět budeme velmi těšit.

Článek PCS s.r.o. ze dne 10. dubna 2008 - čtvrtek

Další články od PCS s.r.o.