logo itpoint.cz

IT Best Practices - počítačové kurzy GOPAS

05.11. 2020 (dnů = 2) - Katalogová cena: 24400 Kč (Praha), 24400 Kč (Brno), 975 EUR (Bratislava)
ITIL® 2011 Practitioner je akreditovaný kurz, který prakticky rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané na kurzu ITIL® 2011 Foundation. V tomto kurzu se dozvíte jak prakticky uchopit jednotlivé procesy, jak je implementovat a případně optimalizovat. Kurz se nezaměřuje pouze na technický či procesní pohled, ale i na pohled organizační změny, který bývá v takových případech kritickým faktorem úspěchu implementace. Akreditované školení ITIL® 2011 Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
23.11. 2020 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18900 Kč (Praha), 18900 Kč (Brno), 755 EUR (Bratislava)
COBIT® je rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů. Tento základní kurz je určen pro současné držitele certifikátu COBIT 5 Foundation, stejně jako pro ty, kteří mají zájem o získání nejnovějšího certifikátu nadace. Tento dvoudenní kurz popisuje koncepty, modely a klíčové definice rámce COBIT a pomáhá připravit studenty na zkoušku nadace COBIT 2019 Foundation. Akreditované školení COBIT 2019 Foundation zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované APMG.
23.11. 2020 (dnů = 2) - Katalogová cena: 23500 Kč (Praha), 23500 Kč (Brno), 940 EUR (Bratislava)
COBIT® je rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů. Tento základní kurz je určen pro současné držitele certifikátu COBIT 5 Foundation, stejně jako pro ty, kteří mají zájem o získání nejnovějšího certifikátu nadace. Tento dvoudenní kurz popisuje koncepty, modely a klíčové definice rámce COBIT a pomáhá připravit studenty na zkoušku nadace COBIT 2019 Foundation. Akreditované školení COBIT 2019 Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované APMG.
07.12. 2020 (dnů = 5) - Katalogová cena: 46100 Kč (Praha), 46100 Kč (Brno), 1844 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje ucelený úvod do problematiky procesního řízení se zaměřením na IT procesy při poskytování IT služeb pomocí ITSM. ITIL® 2011 je mezinárodně uznávaný souhrn doporučených praktik postavený na dlouholetém sbírání zkušeností z různých společností o různé velikosti, v různých zemích a s různými IT systémy. V rámci tohoto kurzu se bude třetí den skládat certifikační zkouška ITIL® 2011 Foundation certificate. Následně se pokračuje kurzem ITIL® 2011 Practitioner který je také zakončen certifikační zkouškou. Accredited ITIL® 2011 Foundation + Practitioner + exam training is provided by ict-123.com or ociris consulting central europe, both accredited by PeopleCert Examination Institute.