logo itpoint.cz

Java - počítačové kurzy

06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREACT, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií, jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu. V první části se implementuje n-vrstvá architektura back-endu, ve které jako rozhraní pro komunikaci s front-endem slouží Representational State Transfer (REST) architektura dokumentovaná pomocí technologie Swagger. V další části se implementuje jednoduché webové rozhraní s využitím JavaScript knihovny React komunikující s RESTovým rozhraním Spring Bootu. Toto webové rozhraní se implementuje s využitím Material Design od společnosti Google. Na závěr se výsledná aplikace „dockerizuje“ a spustí v Dockeru. Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových systémů je použit modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
13.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá praktickou stránkou programování v Java SE. Zaměřuje se na vývoj složitějších programů na platformě Java, událostmi řízeným programováním, grafickým uživatelským rozhraním (Swing, JavaFX), prací se soubory, novými možnostmi od Java 8+, připojením do databáze, manipulací s JSON a XML soubory pro výměnu dat a prací s webovými službami jako SOAP a REST API.
07.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 27900 Kč (Praha), 27900 Kč (Brno), 1140 EUR (Bratislava)
Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje aplikací Java EE. V první části se zaměřuje na komponentní vývoj nad Java EE obecně, JavaBeans a návrhové vzory příslušející ke komponentám (Factory, Service Locator, Dependency Injection, Container, Proxy Object). Následně se soustředí na vrstvu aplikační logiky (business komponenty, Spring Framework, Enterprise JavaBeans, Context and Dependency Injection), třetí část je věnována datové (integrační) vrstvě (transakce, JDBC, JPA, jak psát správně entity v JPA), poslední část se zabývá prezentační vrstvou.
11.04. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21600 Kč (Praha), 21600 Kč (Brno), 885 EUR (Bratislava)
Tento kurz vás provede kompletním rozborem architektury Tomcatu, nejpoužívanějšího serveru v Javě (podle průzkumů až 60% aplikací v Javě běží na Tomcatu). Kurz se zabývá také nasazováním a správou webových aplikací napsaných v Javě a postavených například na Spring Frameworku a JPA/Hibernate. Běžní i pokročilí vývojáři a administrátoři se dozvědí leccos z temných zákoutí tohoto serveru a lépe porozumí správnému využití jeho součástí, které je až překvapivě často velmi odlišné od běžného povědomí.
09.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 31000 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Kurz nabízí účastníkům možnost začít s programovacím jazykem Java. Účastníci se naučí základní syntaxy jazyka Java, principy objektového programování a použití jazykových konstruktů, jako třída, rozhraní nebo výjimka v praxi. Kurz může sloužit jako výchozí bod směrem k pokročilejším aplikacím and Spring Frameworkem či Android platformou. Na kurzu se programuje v prostředí IntelliJ IDEA, Eclipse nebo NetBeans (podle přání většiny studentů). V rámci kurzu se vytvoří konzolová hra, ve které se aplikují všechny trénované koncepty. V případě zájmu účastníků se zde také proberou pokročilejší témata jako je přístup do databáze či zpracování souborů.
30.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 51000 Kč (Praha), 51000 Kč (Brno), 1800 EUR (Bratislava)
Tento kurz je vhodný pro zkušené programátory, kteří se chtějí naučit programovací jazyk Java (Java SE), jazykové konstrukce, zpracovávat kolekce a concurrency a využívat API a modularizaci základních jazyků. Je určen pro lidi se stávajícími znalostmi výpočetních a programovacích konceptů a pro ty, kteří se potřebují naučit všechny aspekty prostředí Java SE v co nejkratším čase. Studenti si procvičují dovednosti získané v jednotlivých lekcích formou praktických cvičení. Kurz je založen na aktuální verzi pro dlouhodobou podporu, Java SE 11. Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni složit obě zkoušky (1Z0-815 a 1Z0-816), které vedou k certifikaci Java 11.