logo itpoint.cz

Java - počítačové kurzy GOPAS

29.03. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28800 Kč (Praha), 28800 Kč (Brno), 1180 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREST, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREST, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz webových služeb pokrývá možnosti komunikace mezi systémy prostřednictvím Representational State Transfer (REST) a GraphQL. Začíná výkladem datových typů JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) včetně možností mapování pomocí knihovny Jackson a Java Architecture for XML Binding (JAXB). V další části budou vysvětleny koncepty architektury REST a její implementace ve Springu Bootu a zdokumentování prostřednictvím knihovny Swagger. Na rozbor výhod a nevýhod RESTu navazuje představení dotazovacího jazyka GraphQL od společnosti Facebook. Dále budou ukázány možnosti získávání dat ze serverů, které neposkytují webové služby, za pomocí nástroje Selenium. V závěrešné části budou probrány způsoby, kterými lze tyto webové služby zabezpečit prostřednictvím Spring Security, případně pomocí OpenID Connect (nadstavba nad OAuth2). Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro end-to-end dotaz na webové služby se využije modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
29.03. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28800 Kč (Praha), 28800 Kč (Brno), 1180 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREST, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREST, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz webových služeb pokrývá možnosti komunikace mezi systémy prostřednictvím Representational State Transfer (REST) a GraphQL. Začíná výkladem datových typů JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) včetně možností mapování pomocí knihovny Jackson a Java Architecture for XML Binding (JAXB). V další části budou vysvětleny koncepty architektury REST a její implementace ve Springu Bootu a zdokumentování prostřednictvím knihovny Swagger. Na rozbor výhod a nevýhod RESTu navazuje představení dotazovacího jazyka GraphQL od společnosti Facebook. Dále budou ukázány možnosti získávání dat ze serverů, které neposkytují webové služby, za pomocí nástroje Selenium. V závěrešné části budou probrány způsoby, kterými lze tyto webové služby zabezpečit prostřednictvím Spring Security, případně pomocí OpenID Connect (nadstavba nad OAuth2). Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro end-to-end dotaz na webové služby se využije modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
26.04. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Přípravný kurz na certifikaci Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809), pro získání titulu Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (zkráceně OCPJP 8). Zkouška je poměrně složitá a je velmi vhodné se na ni důkladně připravit. Kurz je určen pro zkušené javové programátory, není vhodný pro začátečníky. V probírané látce nejsou zahrnuta základní témata testovaná v certifikaci Java SE 8 Programmer I (kód 1Z0-808), aby bylo více času na pokročilejší témata z Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809). V ceně kurzu je zahrnut <strong>poukaz na absolvování dvou skutečných zkoušek</strong> od Oracle (Pearson VUE) v pobočce GOPASu do 1/2 roku od konání kurzu. Jedná se o zkoušky Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) a II (1Z0-809). Alternativně si lze vybrat také absolvování rozdílové zkoušky Upgrade Java SE 7 to Java SE 8 OCP Programmer (1Z0-810) nebo Upgrade to Java SE 8 OCP (Java SE 6 and all prior versions) (1Z0-813), pokud již posluchač nějaký předchozí certifikát SCJP nebo OCPJP vlastní. To znamená, že absolvent kurzu získá nejen znalosti, ale bez dalších poplatků může složit zkoušky a stát se Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer. Důraz kurzu je kladen především na Java API (balíky java.lang, java.util, java.util.concurrent, java.text), které jsou na zkoušce důkladně testovány, a z nichž mnoho javových programátorů zná jen málé množství tříd. Vždy se snažíme logicky vysvětlit myšlenky stojící za testovanou látkou a ne jen naučit posluchače nazpaměť odpovědi na otázky. Jako bonus navíc je součástí kurzu také <strong>simulátor zkoušky</strong> se stovkami ukázkových otázek, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet svoji připravenost. Je velmi vhodné absolvovat zkoušku co nejdříve po absolvování kurzu, aby posluchač nezapomněl spousty detailů, které se dozvěděl při týdenní přípravě.
26.04. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Přípravný kurz na certifikaci Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809), pro získání titulu Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (zkráceně OCPJP 8). Zkouška je poměrně složitá a je velmi vhodné se na ni důkladně připravit. Kurz je určen pro zkušené javové programátory, není vhodný pro začátečníky. V probírané látce nejsou zahrnuta základní témata testovaná v certifikaci Java SE 8 Programmer I (kód 1Z0-808), aby bylo více času na pokročilejší témata z Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809). V ceně kurzu je zahrnut <strong>poukaz na absolvování dvou skutečných zkoušek</strong> od Oracle (Pearson VUE) v pobočce GOPASu do 1/2 roku od konání kurzu. Jedná se o zkoušky Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) a II (1Z0-809). Alternativně si lze vybrat také absolvování rozdílové zkoušky Upgrade Java SE 7 to Java SE 8 OCP Programmer (1Z0-810) nebo Upgrade to Java SE 8 OCP (Java SE 6 and all prior versions) (1Z0-813), pokud již posluchač nějaký předchozí certifikát SCJP nebo OCPJP vlastní. To znamená, že absolvent kurzu získá nejen znalosti, ale bez dalších poplatků může složit zkoušky a stát se Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer. Důraz kurzu je kladen především na Java API (balíky java.lang, java.util, java.util.concurrent, java.text), které jsou na zkoušce důkladně testovány, a z nichž mnoho javových programátorů zná jen málé množství tříd. Vždy se snažíme logicky vysvětlit myšlenky stojící za testovanou látkou a ne jen naučit posluchače nazpaměť odpovědi na otázky. Jako bonus navíc je součástí kurzu také <strong>simulátor zkoušky</strong> se stovkami ukázkových otázek, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet svoji připravenost. Je velmi vhodné absolvovat zkoušku co nejdříve po absolvování kurzu, aby posluchač nezapomněl spousty detailů, které se dozvěděl při týdenní přípravě.
09.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme integrací s databází pomocí JDBC a JPA, dále následuje integrace se serverem Apache Tomcat a Java EE servery. V druhé části kurzu se zabýváme integračními testy, AOP a webovým frameworkem Spring MVC.
09.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme integrací s databází pomocí JDBC a JPA, dále následuje integrace se serverem Apache Tomcat a Java EE servery. V druhé části kurzu se zabýváme integračními testy, AOP a webovým frameworkem Spring MVC.
09.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme integrací s databází pomocí JDBC a JPA, dále následuje integrace se serverem Apache Tomcat a Java EE servery. V druhé části kurzu se zabýváme integračními testy, AOP a webovým frameworkem Spring MVC.
09.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme integrací s databází pomocí JDBC a JPA, dále následuje integrace se serverem Apache Tomcat a Java EE servery. V druhé části kurzu se zabýváme integračními testy, AOP a webovým frameworkem Spring MVC.
09.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 41500 Kč (Praha), 41500 Kč (Brno), 1675 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme integrací s databází pomocí JDBC a JPA, dále následuje integrace se serverem Apache Tomcat a Java EE servery. V druhé části kurzu se zabýváme integračními testy, AOP a webovým frameworkem Spring MVC.
16.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 31000 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Kurz nabízí účastníkům možnost začít s programovacím jazykem Java. Účastníci se naučí základní syntaxy jazyka Java, principy objektového programování a použití jazykových konstruktů, jako třída, rozhraní nebo výjimka v praxi. Kurz může sloužit jako výchozí bod směrem k pokročilejším aplikacím and Spring Frameworkem či Android platformou. Na kurzu se programuje v prostředí IntelliJ IDEA, Eclipse nebo NetBeans (podle přání většiny studentů). V rámci kurzu se vytvoří konzolová hra, ve které se aplikují všechny trénované koncepty. V případě zájmu účastníků se zde také proberou pokročilejší témata jako je přístup do databáze či zpracování souborů.
16.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 31000 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Kurz nabízí účastníkům možnost začít s programovacím jazykem Java. Účastníci se naučí základní syntaxy jazyka Java, principy objektového programování a použití jazykových konstruktů, jako třída, rozhraní nebo výjimka v praxi. Kurz může sloužit jako výchozí bod směrem k pokročilejším aplikacím and Spring Frameworkem či Android platformou. Na kurzu se programuje v prostředí IntelliJ IDEA, Eclipse nebo NetBeans (podle přání většiny studentů). V rámci kurzu se vytvoří konzolová hra, ve které se aplikují všechny trénované koncepty. V případě zájmu účastníků se zde také proberou pokročilejší témata jako je přístup do databáze či zpracování souborů.
06.09. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Tento kurz je vhodný pro zkušené programátory, kteří se chtějí naučit programovací jazyk Java (Java SE), jazykové konstrukce, zpracovávat kolekce a concurrency a využívat API a modularizaci základních jazyků. Je určen pro lidi se stávajícími znalostmi výpočetních a programovacích konceptů a pro ty, kteří se potřebují naučit všechny aspekty prostředí Java SE v co nejkratším čase. Studenti si procvičují dovednosti získané v jednotlivých lekcích formou praktických cvičení. Kurz je založen na aktuální verzi pro dlouhodobou podporu, Java SE 11. Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni složit obě zkoušky (1Z0-815 a 1Z0-816), které vedou k certifikaci Java 11.
06.09. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Tento kurz je vhodný pro zkušené programátory, kteří se chtějí naučit programovací jazyk Java (Java SE), jazykové konstrukce, zpracovávat kolekce a concurrency a využívat API a modularizaci základních jazyků. Je určen pro lidi se stávajícími znalostmi výpočetních a programovacích konceptů a pro ty, kteří se potřebují naučit všechny aspekty prostředí Java SE v co nejkratším čase. Studenti si procvičují dovednosti získané v jednotlivých lekcích formou praktických cvičení. Kurz je založen na aktuální verzi pro dlouhodobou podporu, Java SE 11. Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni složit obě zkoušky (1Z0-815 a 1Z0-816), které vedou k certifikaci Java 11.
06.09. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Tento kurz je vhodný pro zkušené programátory, kteří se chtějí naučit programovací jazyk Java (Java SE), jazykové konstrukce, zpracovávat kolekce a concurrency a využívat API a modularizaci základních jazyků. Je určen pro lidi se stávajícími znalostmi výpočetních a programovacích konceptů a pro ty, kteří se potřebují naučit všechny aspekty prostředí Java SE v co nejkratším čase. Studenti si procvičují dovednosti získané v jednotlivých lekcích formou praktických cvičení. Kurz je založen na aktuální verzi pro dlouhodobou podporu, Java SE 11. Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni složit obě zkoušky (1Z0-815 a 1Z0-816), které vedou k certifikaci Java 11.
04.10. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28800 Kč (Praha), 28800 Kč (Brno), 1180 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREGRA, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se probírají různé způsoby implementace s využitím Java Database Connectivity (JDBC), JdbcTemplate, Java Persistence API (JPA), Spring Data a MyBatis. Jsou zde vysvětleny koncepty a důvody nasazení daných přístupů pro vybrané typy aplikací. V první části se implementuje připojení do databáze prostřednictvím JDBC, to se následně zjednoduší pomocí nadstavby od Springu v podobě JdbcTemplate. Další část kurzu je zaměřena na možnosti objektově relačního mapování (standard JPA - implementační framework Hibernate) s ohledem na detailní popis mapování mezi entitními třídami a databázovými tabulkami. Implementují se vybrané Java Persistence Query Language (JPQL) dotazy s ohledem na jejich výkonnost a optimalizaci. Následuje výklad konceptů transakcí včetně jejich propagace a převod JPQL dotazů do Spring Data a představení alternativy v podobě frameworku MyBatis. Vše je završeno přehledem best practices a návrhovými vzory k jednotlivým alternativám.
04.10. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28800 Kč (Praha), 28800 Kč (Brno), 1180 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREGRA, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se probírají různé způsoby implementace s využitím Java Database Connectivity (JDBC), JdbcTemplate, Java Persistence API (JPA), Spring Data a MyBatis. Jsou zde vysvětleny koncepty a důvody nasazení daných přístupů pro vybrané typy aplikací. V první části se implementuje připojení do databáze prostřednictvím JDBC, to se následně zjednoduší pomocí nadstavby od Springu v podobě JdbcTemplate. Další část kurzu je zaměřena na možnosti objektově relačního mapování (standard JPA - implementační framework Hibernate) s ohledem na detailní popis mapování mezi entitními třídami a databázovými tabulkami. Implementují se vybrané Java Persistence Query Language (JPQL) dotazy s ohledem na jejich výkonnost a optimalizaci. Následuje výklad konceptů transakcí včetně jejich propagace a převod JPQL dotazů do Spring Data a představení alternativy v podobě frameworku MyBatis. Vše je završeno přehledem best practices a návrhovými vzory k jednotlivým alternativám.
25.10. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 27900 Kč (Praha), 27900 Kč (Brno), 1140 EUR (Bratislava)
Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje aplikací Java EE. V první části se zaměřuje na komponentní vývoj nad Java EE obecně, JavaBeans a návrhové vzory příslušející ke komponentám (Factory, Service Locator, Dependency Injection, Container, Proxy Object). Následně se soustředí na vrstvu aplikační logiky (business komponenty, Spring Framework, Enterprise JavaBeans, Context and Dependency Injection), třetí část je věnována datové (integrační) vrstvě (transakce, JDBC, JPA, jak psát správně entity v JPA), poslední část se zabývá prezentační vrstvou.
25.10. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 27900 Kč (Praha), 27900 Kč (Brno), 1140 EUR (Bratislava)
Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje aplikací Java EE. V první části se zaměřuje na komponentní vývoj nad Java EE obecně, JavaBeans a návrhové vzory příslušející ke komponentám (Factory, Service Locator, Dependency Injection, Container, Proxy Object). Následně se soustředí na vrstvu aplikační logiky (business komponenty, Spring Framework, Enterprise JavaBeans, Context and Dependency Injection), třetí část je věnována datové (integrační) vrstvě (transakce, JDBC, JPA, jak psát správně entity v JPA), poslední část se zabývá prezentační vrstvou.
08.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá praktickou stránkou programování v Java SE. Zaměřuje se na vývoj složitějších programů na platformě Java, událostmi řízeným programováním, grafickým uživatelským rozhraním (Swing, JavaFX), prací se soubory, novými možnostmi od Java 8+, připojením do databáze, manipulací s JSON a XML soubory pro výměnu dat a prací s webovými službami jako SOAP a REST API.
08.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá praktickou stránkou programování v Java SE. Zaměřuje se na vývoj složitějších programů na platformě Java, událostmi řízeným programováním, grafickým uživatelským rozhraním (Swing, JavaFX), prací se soubory, novými možnostmi od Java 8+, připojením do databáze, manipulací s JSON a XML soubory pro výměnu dat a prací s webovými službami jako SOAP a REST API.
08.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 46500 Kč (Praha), 46500 Kč (Brno), 1900 EUR (Bratislava)
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s návrhem a vývojem distribuovaných aplikací nasaditelných do cloudového prostředí. Na kurzu se seznámíte s architekturou mikroslužeb, výhodami a nevýhodami tohoto přístupu, s postupy a nástroji pro úspěšné zvládnutí a implementaci mikroslužeb, a to na populární platformě Spring Boot a Spring Cloud, a to včetně nasazení a provozu tohoto typu aplikací.
08.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 46500 Kč (Praha), 46500 Kč (Brno), 1900 EUR (Bratislava)
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s návrhem a vývojem distribuovaných aplikací nasaditelných do cloudového prostředí. Na kurzu se seznámíte s architekturou mikroslužeb, výhodami a nevýhodami tohoto přístupu, s postupy a nástroji pro úspěšné zvládnutí a implementaci mikroslužeb, a to na populární platformě Spring Boot a Spring Cloud, a to včetně nasazení a provozu tohoto typu aplikací.
06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREACT, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií, jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu. V první části se implementuje n-vrstvá architektura back-endu, ve které jako rozhraní pro komunikaci s front-endem slouží Representational State Transfer (REST) architektura dokumentovaná pomocí technologie Swagger. V další části se implementuje jednoduché webové rozhraní s využitím JavaScript knihovny React komunikující s RESTovým rozhraním Spring Bootu. Toto webové rozhraní se implementuje s využitím Material Design od společnosti Google. Na závěr se výsledná aplikace „dockerizuje“ a spustí v Dockeru. Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových systémů je použit modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1475 EUR (Bratislava)
Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREACT, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky. Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií, jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu. V první části se implementuje n-vrstvá architektura back-endu, ve které jako rozhraní pro komunikaci s front-endem slouží Representational State Transfer (REST) architektura dokumentovaná pomocí technologie Swagger. V další části se implementuje jednoduché webové rozhraní s využitím JavaScript knihovny React komunikující s RESTovým rozhraním Spring Bootu. Toto webové rozhraní se implementuje s využitím Material Design od společnosti Google. Na závěr se výsledná aplikace „dockerizuje“ a spustí v Dockeru. Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových systémů je použit modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21600 Kč (Praha), 21600 Kč (Brno), 885 EUR (Bratislava)
Tento kurz vás provede kompletním rozborem architektury Tomcatu, nejpoužívanějšího serveru v Javě (podle průzkumů až 60% aplikací v Javě běží na Tomcatu). Kurz se zabývá také nasazováním a správou webových aplikací napsaných v Javě a postavených například na Spring Frameworku a JPA/Hibernate. Běžní i pokročilí vývojáři a administrátoři se dozvědí leccos z temných zákoutí tohoto serveru a lépe porozumí správnému využití jeho součástí, které je až překvapivě často velmi odlišné od běžného povědomí.
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21600 Kč (Praha), 21600 Kč (Brno), 885 EUR (Bratislava)
Tento kurz vás provede kompletním rozborem architektury Tomcatu, nejpoužívanějšího serveru v Javě (podle průzkumů až 60% aplikací v Javě běží na Tomcatu). Kurz se zabývá také nasazováním a správou webových aplikací napsaných v Javě a postavených například na Spring Frameworku a JPA/Hibernate. Běžní i pokročilí vývojáři a administrátoři se dozvědí leccos z temných zákoutí tohoto serveru a lépe porozumí správnému využití jeho součástí, které je až překvapivě často velmi odlišné od běžného povědomí.