logo itpoint.cz

Microsoft SQL Server - počítačové kurzy GOPAS

01.03. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 40570 Kč (Praha), 40570 Kč (Brno), 1225 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu jsou ozřejměny základní pojmy a postup logického a fyzického návrhu datového modelu. V dalších částech je probírána problematika indexů, ETL v Integration Services, čištění dat, Master data a mnohá další.
01.03. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 40570 Kč (Praha), 40570 Kč (Brno), 1225 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu jsou ozřejměny základní pojmy a postup logického a fyzického návrhu datového modelu. V dalších částech je probírána problematika indexů, ETL v Integration Services, čištění dat, Master data a mnohá další.
07.04. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 15600 Kč (Praha), 15600 Kč (Brno), 630 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro tvůrce datových skladů a ETL procesů nad Microsoft SQL Serverem, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi SQL Server Integration Services (SSIS) a zefektivnit a zjednodušit své baličky a jejich provoz. Seznámíte se s využitím pokročilých transformací v SSIS, bohatými možnostmi rozšiřitelnosti a stranou nezůstane ani řada praktických tipů a triků z praxe.
12.04. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 26700 Kč (Praha), 26700 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro datové analytiky (data scientist), kteří se chtějí seznámit s procesem analýzy dat (data science) a pochopit, jak jim vybrané služby v Microsoft Azure mohou pomoci tento proces implementovat, zefektivnit a obohatit. Seznámíte se s použitím služeb Azure Notebooks a Azure Machine Learning a naučíte v Azure Machine Learning vytvářet vlastní modely strojového učení.
12.04. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 26700 Kč (Praha), 26700 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro datové analytiky (data scientist), kteří se chtějí seznámit s procesem analýzy dat (data science) a pochopit, jak jim vybrané služby v Microsoft Azure mohou pomoci tento proces implementovat, zefektivnit a obohatit. Seznámíte se s použitím služeb Azure Notebooks a Azure Machine Learning a naučíte v Azure Machine Learning vytvářet vlastní modely strojového učení.
03.05. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 43140 Kč (Praha), 43140 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Kurz je kombinací 2 MOC kurzů a poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého SQL Serveru 2016. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru 2016. Dále je zahrnuta kompletní správa databází, zálohování a obnova databází, zabezpečení přístupu k datům, automatizace s pomocí SQL Server Agenta a pravidelná údržba databáze (kontrola integrity a údržba indexů). Závěr kurzu se věnuje monitorování provozu SQL Serveru a odstranění častých problémů. Přesto, že je kurz kombinací 2 MOC kurzů, probírané kapitoly nejsou zjednodušeny a zkráceny, pouze byly vynechány opakující se informace a témata zahrnující Microsoft Azure.
05.05. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 10400 Kč (Praha), 10400 Kč (Brno), 420 EUR (Bratislava)
Úvodní kurz do problematiky získávání dat z SQL serveru pomocí dotazů napsaných v T-SQL. Na kurzu nepřijdou zkrátka žádní uživatelé, neboť kurz je cílen obecně na všechny aktuálně podporované verze Microsoft SQL Server. Cílovou skupinou kurzu jsou juniorské pozice vývojářů a administrátorů SQL serveru a pokročilí uživatelé.
11.05. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 27910 Kč (Praha), 27910 Kč (Brno), 840 EUR (Bratislava)
Kurz je určen jak pro databázové administrátory, kteří jsou zodpovědní za monitoring a optimalizaci výkonu celé instance SQL Serveru, tak pro databázové vývojáře, kteří se naučí optimalizovat výkon databázových dotazů.
17.05. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 20800 Kč (Praha), 20800 Kč (Brno), 840 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové vývojáře, kteří se chtějí naučit efektivně monitorovat a optimalizovat náročné a problematické databázové dotazy na Microsoft SQL Serveru nebo v Azure SQL Database. Seznámíte se všemi zabudovanými způsoby monitorování SQL Serveru a náročných databázových dotazů, naučíte se identifikovat databázové dotazy vhodné pro optimalizaci a na velmi detailní úrovni pochopíte, jak SQL Server ukládá vaše data a proč vhodně zvolené indexy řádově zvýší efektivitu vašich dotazů. Seznámíte se s dalšími zdroji výkonnostních problémů vašich dotazů a naučíte se je řešit.
24.05. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat.
24.05. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat.
21.06. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci dozvědí, jak nasadit a používat Reporting Services v nativním módu, naučí se vytvářet reporty, používat nástroje pro jejich tvorbu a provádět správu celého řešení. Studenti si osvojí praktické postupy tvorby reportů v MS SQL Reporting Services 2012/2014.
21.06. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci dozvědí, jak nasadit a používat Reporting Services v nativním módu, naučí se vytvářet reporty, používat nástroje pro jejich tvorbu a provádět správu celého řešení. Studenti si osvojí praktické postupy tvorby reportů v MS SQL Reporting Services 2012/2014.
21.06. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 36800 Kč (Praha), 36800 Kč (Brno), 980 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se seznámíte s administrací Microsoft SQL Server databází v cloudu Microsoft Azure na vaší vlastní infrastruktuře nebo v hybridním prostředí. Vysvětleny budou možnosti provozu SQL Serveru jak v rámci Azure Virtual Machines (IaaS), tak s využitím Microsoftem spravované služby Azure SQL Database (PaaS). Kurz je vhodný nejen pro administrátory, ale i pro vývojáře, kteří se potřebují naučit spravovat své databáze v cloudu během vývoje nebo po nasazení do produkce.
23.06. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 24850 Kč (Praha), 24850 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Na tomto 3 denním kurzu se naučíte navrhnout a nasadit vysoce dostupné řešení postavené na SQL Serveru 2014/2016. Dozvíte se, jaké technologie nabízí SQL Sever pro dosažení vysoké dostupnosti a jak navrhnout vaše řešení tak, aby přežilo i výpadek celého datacentra. Na kurzu jsou probírány technologie AlwaysOn Availability Groups, AlwaysOn Failover Cluster Instances, Transaction Log Shipping a Replikace. Součástí kurzu jsou praktická cvičení, kde si výše zmíněné technologie vyzkoušíte nakonfigurovat.
24.06. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 12800 Kč (Praha), 12800 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro Business Intelligence (BI) specialisty, kteří se chtějí seznámit s novinkami v SQL Server Integration Services, SQL Server Analysis Services a SQL Server Reporting Services, které přináší SQL Server 2016 a 2017. Dozvíte se, jak tyto nové funkce v praxi efektivně využívat a na praktických úkolech si jejich použití sami vyzkoušíte. Tento kurz se naopak nevěnuje novinkám v oblasti administrace a vývoje databází.
27.07. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 25600 Kč (Praha), 25600 Kč (Brno), 980 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové vývojáře a administrátory, kteří se chtějí naučit efektivně využívat nové funkce, které přináší SQL Server 2016, SQL Server 2017 a nově i SQL Server 2019. V rámci kurzu se seznámíte se všemi důležitými novinkami, které přináší tyto nové verze SQL Serveru. Dozvíte se, jak tyto nové funkce v praxi efektivně využívat a na praktických úkolech si jejich použití sami vyzkoušíte. Kurz je vhodný jak pro vývojáře, tak pro administrátory, protože většina novinek je zajímavá pro obě cílové skupiny. Tento kurz se naopak nevěnuje novinkám v oblasti Business Intelligence.
11.08. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 15600 Kč (Praha), 15600 Kč (Brno), 630 EUR (Bratislava)
Kurz seznámí účastníky s problematikou monitorování, optimalizace a ladění výkonu databázového systému. Studenti získají dovednosti jak úspěšně monitorovat SQL Server, identifikovat problém a přijmout či doporučit jeho řešení.
16.08. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23050 Kč (Praha), 23050 Kč (Brno), 630 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s různými způsoby uložení a zpracování dat v Microsoft Azure. Od použití klasických relačních databází Azure SQL Database a Azure SQL Datawarehouse, přes využití různých NoSQL databází jako je Azure Storage či CosmosDB až po zpracování dat v reálném čase s využitím Azure Stream Analytics. Stranou nezůstanou ani přenosy a transformace dat s pomocí Azure Data Factory a následné zabezpečení dat.
16.08. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23050 Kč (Praha), 23050 Kč (Brno), 630 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s různými způsoby uložení a zpracování dat v Microsoft Azure. Od použití klasických relačních databází Azure SQL Database a Azure SQL Datawarehouse, přes využití různých NoSQL databází jako je Azure Storage či CosmosDB až po zpracování dat v reálném čase s využitím Azure Stream Analytics. Stranou nezůstanou ani přenosy a transformace dat s pomocí Azure Data Factory a následné zabezpečení dat.
17.08. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1120 EUR (Bratislava)
Přesto, že Microsoft SQL Server je relační databázový server, umožňuje nám ukládat a zpracovávat i data v oblíbených nerelačních formátech, kterými jsou: XML a JSON dokumenty, geografická a geometrická data, hierarchie, celé soubory uložené v databázi nebo nově i data v podobě složitých grafů. Na tomto kurzu určeném pro databázové vývojáře se dozvíte, ve kterých případech je výhodnější využít nerelační datové typy a u každého datového typu se seznámíte s jeho vhodným využitím, naučíte se tato data ukládat a efektivně dotazovat a to vše si navíc vyzkoušíte na praktických úkolech.
19.08. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro datové specialisty a architekty, kteří se chtějí seznámit s různými architekturami řešení pro zpracování dat v Microsoft Azure a naučit se individuální služby kombinovat v ucelené celky splňující specifické požadavky kladené na kvalitu a chování těchto řešení. Na kurzu jsou představeny různé architektury pro dávkové i real-time zpracování dat, diskutují se různé možnosti zabezpečení dat, škálovatelnost různých přístupů i jejich efektivní provoz.
19.08. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro datové specialisty a architekty, kteří se chtějí seznámit s různými architekturami řešení pro zpracování dat v Microsoft Azure a naučit se individuální služby kombinovat v ucelené celky splňující specifické požadavky kladené na kvalitu a chování těchto řešení. Na kurzu jsou představeny různé architektury pro dávkové i real-time zpracování dat, diskutují se různé možnosti zabezpečení dat, škálovatelnost různých přístupů i jejich efektivní provoz.
30.08. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34570 Kč (Praha), 34570 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové administrátory, databázové vývojáře, BI specialisty a uživatele, kteří se chtějí naučit zpracovávat a dotazovat data uložená v databázích na Microsoft SQL Serveru s pomocí jazyka T-SQL. Na kurzu se detailně seznámíte se syntaxí a možnostmi jazyka T-SQL, od základních konstrukcí a principů jazyka až po velmi pokročilé dotazy. Kurz je vhodný, jak pro začátečníky bez znalostí jazyka T-SQL, kteří se potřebují naučit dotazovat své databáze, tak pro pokročilé uživatele, kteří chtějí své znalosti dotazování procvičit a dále rozšířit o složitější jazykové konstrukce.
02.09. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 210 EUR (Bratislava)
02.09. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 210 EUR (Bratislava)
09.09. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16000 Kč (Praha), 16000 Kč (Brno), 420 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi provozu Microsoft SQL Server databází v cloudu Microsoft Azure. Vysvětleny budou různé způsoby provozu SQL Server databází v Microsoft Azure, jejich hlavní rozdíly i omezení. Stranou nezůstanou ani postupy pro efektivní migraci databází z vašeho vlastního SQL Serveru do cloudu.
09.09. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16000 Kč (Praha), 16000 Kč (Brno), 420 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi provozu Microsoft SQL Server databází v cloudu Microsoft Azure. Vysvětleny budou různé způsoby provozu SQL Server databází v Microsoft Azure, jejich hlavní rozdíly i omezení. Stranou nezůstanou ani postupy pro efektivní migraci databází z vašeho vlastního SQL Serveru do cloudu.
13.09. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 24850 Kč (Praha), 24850 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je učen databázovým specialistům, kteří se chtějí profilovat do role vývojáře Business Intelligence řešení. Kurz pokrývá témata implementace multidimenzionálních databází ve službě SQL Server Analysis Services (SSAS) a tvorbu Tabular semantického modelu.
13.09. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 24850 Kč (Praha), 24850 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je učen databázovým specialistům, kteří se chtějí profilovat do role vývojáře Business Intelligence řešení. Kurz pokrývá témata implementace multidimenzionálních databází ve službě SQL Server Analysis Services (SSAS) a tvorbu Tabular semantického modelu.
04.10. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21250 Kč (Praha), 21250 Kč (Brno), 630 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na objasnění základních principů fungování databází a je tak určen každému, kdo si chce osvojit základy v oblasti databázových technologií na platformě Microsoft SQL Server.
06.10. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové vývojáře, pokročilé uživatele, tvůrce reportů a administrátory, kteří mají základní znalosti jazyka T-SQL a chtějí se naučit pokročilé jazykové konstrukce pro efektivní dotazování a zpracování dat s pomocí jazyka T-SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru. V rámci kurzu se seznámíte s pokročilými jazykovými konstrukcemi v jazyce T-SQL a na praktických příkladech se je naučíte využívat. Dozvíte se, jak své dotazy uložit v podobě pohledů a uložených procedur. Na kurzu získáte i základní povědomí o optimalizaci výkonu databázových dotazů. Tento kurz je nezávislý na verzi Microsoft SQL Serveru, kterou používáte.
11.10. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 12800 Kč (Praha), 12800 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
V rámci tohoto školení se seznámíte s jazykem DAX v prostředí Power BI Desktop a SQL Server Analysis Services Tabular. Díky hlubší znalosti jazyka DAX se naučíte naplno využívat možností zpracování a dotazování dat v Power BI Desktop či SQL Server Analysis Services. Seznámíte se s tím, jaké business problémy jsou řešeny tvorbou modelu v jazyce DAX, jak správně navrhnout a implementovat datový model, který bude zdrojem dat pro vaše reporty a BI řešení. Seznámíte se se základními DAX funkcemi, které použijeme na tvorbu vypočítaných sloupců, jednoduchých ale i složitějších měřítek pro analýzu dat. Dále pochopíte, co je to kontext výpočtu a jak pracovat při výpočtech s časem. Stranou nezůstane ani problematika optimalizace datového modelu a jeho zabezpečení.
11.10. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 12800 Kč (Praha), 12800 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
V rámci tohoto školení se seznámíte s jazykem DAX v prostředí Power BI Desktop a SQL Server Analysis Services Tabular. Díky hlubší znalosti jazyka DAX se naučíte naplno využívat možností zpracování a dotazování dat v Power BI Desktop či SQL Server Analysis Services. Seznámíte se s tím, jaké business problémy jsou řešeny tvorbou modelu v jazyce DAX, jak správně navrhnout a implementovat datový model, který bude zdrojem dat pro vaše reporty a BI řešení. Seznámíte se se základními DAX funkcemi, které použijeme na tvorbu vypočítaných sloupců, jednoduchých ale i složitějších měřítek pro analýzu dat. Dále pochopíte, co je to kontext výpočtu a jak pracovat při výpočtech s časem. Stranou nezůstane ani problematika optimalizace datového modelu a jeho zabezpečení.
11.10. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 12800 Kč (Praha), 12800 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
V rámci tohoto školení se seznámíte s jazykem DAX v prostředí Power BI Desktop a SQL Server Analysis Services Tabular. Díky hlubší znalosti jazyka DAX se naučíte naplno využívat možností zpracování a dotazování dat v Power BI Desktop či SQL Server Analysis Services. Seznámíte se s tím, jaké business problémy jsou řešeny tvorbou modelu v jazyce DAX, jak správně navrhnout a implementovat datový model, který bude zdrojem dat pro vaše reporty a BI řešení. Seznámíte se se základními DAX funkcemi, které použijeme na tvorbu vypočítaných sloupců, jednoduchých ale i složitějších měřítek pro analýzu dat. Dále pochopíte, co je to kontext výpočtu a jak pracovat při výpočtech s časem. Stranou nezůstane ani problematika optimalizace datového modelu a jeho zabezpečení.
22.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34570 Kč (Praha), 34570 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na osvojení technik vývoje databází na platformě Microsoft SQL Server. Účastníky proveden jak základními tak pokročilejšími technikami jako je optimalizace indexů, partitioning atd. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušenější vývojáře, kteří potřebují stávající informace osvěžit a lépe procvičit. Kurz není vhodný pro seznámení se s novinkami verze MS SQL Server 2016 a je součástí oficiální přípravy na úspěšné složení certifikační zkoušky.
29.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 40570 Kč (Praha), 40570 Kč (Brno), 1225 EUR (Bratislava)
Účastníci kurzu budou seznámeni s principy a postupy nasazení reportů ve službě SQL Server 2016 Reporting Services. Osvojí si použití nástrojů pro tvorbu reportů, různé vizualizační techniky dat a možnostmi práce s mapou nebo mobilními reporty.
29.11. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 40570 Kč (Praha), 40570 Kč (Brno), 1225 EUR (Bratislava)
Účastníci kurzu budou seznámeni s principy a postupy nasazení reportů ve službě SQL Server 2016 Reporting Services. Osvojí si použití nástrojů pro tvorbu reportů, různé vizualizační techniky dat a možnostmi práce s mapou nebo mobilními reporty.
15.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Data Science je nový trend ve zpravování dat, který vznikl jako reakce na rostoucí množství dat, které máme k dispozici a doposud jsme je aktivně nevyužívali, přesto, že tato data mohou ukrývat velice cenné informace, které je však nutné získat vhodnou analýzou. Na tomto kurzu se seznámíte s problematikou Data Science, ujasníte si, co tento termín znamená a dozvíte se, jakým způsobem můžete přístupy Data Science využít i vy ve svých organizacích, třeba pro predikci chování zákazníků nebo predikci životnosti strojů ve výrobě. Na kurzu se dále naučíte identifikovat zdroje dat pro vaše analýzy, seznámíte se s hlavními rodinami algoritmů, které se používají pro prediktivní analýzu dat a dozvíte se, kdy je vhodné použít který přístup. V průběhu kurzu si budete zkoušet praktické experimenty nad daty s využitím služby Azure Machine Learning a dozvíte se také, jak svá řešení provozovat na vlastním SQL Serveru bez nutnosti využívat cloud s pomocí SQL Server Machine Learning Services. Kurz je určen pro datové analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi prediktivní analýzy dat s využitím strojového učení.
15.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Data Science je nový trend ve zpravování dat, který vznikl jako reakce na rostoucí množství dat, které máme k dispozici a doposud jsme je aktivně nevyužívali, přesto, že tato data mohou ukrývat velice cenné informace, které je však nutné získat vhodnou analýzou. Na tomto kurzu se seznámíte s problematikou Data Science, ujasníte si, co tento termín znamená a dozvíte se, jakým způsobem můžete přístupy Data Science využít i vy ve svých organizacích, třeba pro predikci chování zákazníků nebo predikci životnosti strojů ve výrobě. Na kurzu se dále naučíte identifikovat zdroje dat pro vaše analýzy, seznámíte se s hlavními rodinami algoritmů, které se používají pro prediktivní analýzu dat a dozvíte se, kdy je vhodné použít který přístup. V průběhu kurzu si budete zkoušet praktické experimenty nad daty s využitím služby Azure Machine Learning a dozvíte se také, jak svá řešení provozovat na vlastním SQL Serveru bez nutnosti využívat cloud s pomocí SQL Server Machine Learning Services. Kurz je určen pro datové analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi prediktivní analýzy dat s využitím strojového učení.
15.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Data Science je nový trend ve zpravování dat, který vznikl jako reakce na rostoucí množství dat, které máme k dispozici a doposud jsme je aktivně nevyužívali, přesto, že tato data mohou ukrývat velice cenné informace, které je však nutné získat vhodnou analýzou. Na tomto kurzu se seznámíte s problematikou Data Science, ujasníte si, co tento termín znamená a dozvíte se, jakým způsobem můžete přístupy Data Science využít i vy ve svých organizacích, třeba pro predikci chování zákazníků nebo predikci životnosti strojů ve výrobě. Na kurzu se dále naučíte identifikovat zdroje dat pro vaše analýzy, seznámíte se s hlavními rodinami algoritmů, které se používají pro prediktivní analýzu dat a dozvíte se, kdy je vhodné použít který přístup. V průběhu kurzu si budete zkoušet praktické experimenty nad daty s využitím služby Azure Machine Learning a dozvíte se také, jak svá řešení provozovat na vlastním SQL Serveru bez nutnosti využívat cloud s pomocí SQL Server Machine Learning Services. Kurz je určen pro datové analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi prediktivní analýzy dat s využitím strojového učení.
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.