logo itpoint.cz

Python - počítačové kurzy

06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 20500 Kč (Praha), 20500 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro začátečníky, kteří se chtějí naučit naučit základům moderního, elegantního a vysoce efektivního jazyka Python. V tomto kurzu se naučíte základním vlastnostem jazyka, používání funkcí a datových struktur a základům objektově orientovaného programování v jazyce Python.
10.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1025 EUR (Bratislava)
Školení poskytuje nezbytný úvod do problematiky strojového učení v programovacím jazyce Python. Během pěti dnů převezmeme problematiku strojového učení v praktických případech s učitelem i bez učitele (učení pod dohledem a bez dozoru). Kurz má formu živého kódování, a je proto mimořádně intenzivní. Kandidátovi doporučujeme absolvovat předchozí kurzy PYTHON_DATAAN a PYTHON_STATS. Kurz je určen především matematickým statistikům, analytikům dat a všem, kteří chtějí používat programovací jazyk Python k získání základního statistického pohledu na studovaná data a tím k lepšímu porozumění a získání další přidané hodnoty pro své projekty.
31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pojem Big Data se nyní odráží v mnoha oblastech a sektorech národního hospodářství, a proto je nutné nejen získat teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti se zpracováním velkého množství dat. Kurz představuje vývoj Big Data v prostředí programovacího jazyka Pythonu. Python je nyní nejdůležitějším jazykem nejen pro vývojáře aplikací, analytiky dat, ale především pro profesionály v oboru Data Science.
14.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 340 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny zkušené programátory v jazyce Python, kteří chtějí získat přehled o možnostech použití tohoto jazyka k přístupu k datovým zdrojům. Na kurzu se naučíte používat SQL i NOSQL databáze i používat objektově relační mapper SQLAlchemy.
16.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 510 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny zkušené programátory v jazyce Python, kteří chtějí získat přehled o možnostech použití tohoto jazyka pro tvorbu webových aplikací a webových služeb. Na kurzu se naučíte používat framework Flask, šablonovací systém Jinja2 pro tvorbu webových aplikací. Rovněž se naučíte vytvářet a používat REST a SOAP webové služby.
28.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1025 EUR (Bratislava)
ETL znamená Extract-Transform-Load - databázové funkce, které jsou integrovány do jednoho nástroje, který extrahuje data z jedné databáze a umístí je do jiné databáze. Extrakt je proces čtení dat z databáze. Transformace je proces převodu získaných dat z původní formy do formy, ve které se očekává jejich umístění v jiné databázi. Načíst je proces zápisu dat do cílové databáze. ETL se používá k migraci dat z jedné databáze do druhé za účelem vytvoření datových trhů (DataMart) a datových skladů (DataWarehouse) a také k převodu databáze z jednoho formátu nebo typu do jiného. Kurz je určen pro každého adepta, ale také pro zkušeného datového inženýra, který má zájem v budoucnu používat programovací jazyk Python pro získávání, zpracování a přípravu dat. Výcvik probíhá extrémně intenzivně s praktickými příklady z reálného světa, a proto se znalost programovacího jazyka Python doporučuje alespoň na střední a vyšší úrovni (PYTHON_INTRO a PYTHON_ADV) a také alespoň na střední úrovni znalostí relačních databází.
07.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 850 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO, nebo zkušené vývojáře, kteří mají zkušenosti s jinými programovacími jazyky a chtějí na Python přejít. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, paralelní programování, základy funkcionálního programování, získat přehled o modulech a balíčcích ve standardní knihovně, ale například i o testování nebo síťové komunikaci, ale i mnoho dalších potřebných témat.
02.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1025 EUR (Bratislava)
Školení poskytuje nezbytný úvod do problematiky strojového učení v programovacím jazyce Python. Během pěti dnů převezmeme problematiku strojového učení v praktických případech s učitelem i bez učitele (učení pod dohledem a bez dozoru). Kurz má formu živého kódování, a je proto mimořádně intenzivní. Kandidátovi doporučujeme absolvovat předchozí kurzy PYTHON_DATAAN a PYTHON_STATS. Kurz je určen pro každého, kdo se zajímá o technologii strojového učení, má ambice stát se datovým vědcem (Data Sciencist) a zabývat se problematikou pokročilé analytiky. Školení může být také dobrým zdrojem informací pro projektové manažery a osoby s rozhodovací pravomocí, kteří čelí výzvě nasazení strojového učení pro analýzu a interpretaci podnikových dat a získávají tak další přidanou hodnotu pro podporu obchodních aktivit nebo. na podporu obchodních manažerů.
09.05. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 20500 Kč (Praha), 20500 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
V tomto mimořádně intenzivním pětidenním kurzu vysvětlujeme na praktických příkladech vývoj web aplikace jako je například TWITTER, a to od definování uživatelského rozhraní, přes návrh samotné obchodní logiky, až po návrh databázové modely a implementaci webových služeb na platformě REST.